Jeremiás 32:1–44

32  Jeremiás ezt az üzenetet kapta Jehovától Sedékiásnak, Júda királyának 10. évében, vagyis Nabukodonozor 18. évében.+  Abban az időben Babilon királyának hadserege ostrom alatt tartotta Jeruzsálemet, Jeremiás próféta pedig őrizet alatt volt az Őrség udvarában+, amely Júda királyának házában* van.  Sedékiás, Júda királya ugyanis őrizet alá helyezte őt,+ ezt mondva: „Miért prófétálsz te ilyeneket: »Ezt mondja Jehova: ’Babilon királyának a kezébe adom ezt a várost, ő pedig elfoglalja,+  és Sedékiás, Júda királya sem menekül meg a káldeusok kezéből, mert biztosan Babilon királyának a kezébe kerül, és szemtől szemben beszélni fog vele.’«+  »Babilonba viszi Sedékiást, ő pedig ott marad mindaddig, míg rá nem fordítom figyelmemet« – ez Jehova kijelentése. »Bár harcoltok a káldeusok ellen, nem jártok sikerrel.«+  Jeremiás ezt mondta: „Jehova így szólt hozzám:  »Hanamel, Sallumnak, a nagybátyádnak* a fia eljön hozzád, és ezt mondja: ’Vedd meg magadnak az anatóti+ szántóföldemet, mert téged illet meg először a kiváltás joga+.’«”  Hanamel, a nagybátyám fia el is jött hozzám az Őrség udvarába, ahogy azt Jehova megmondta, és így szólt hozzám: „Vedd meg, kérlek, az anatóti szántóföldemet, amely Benjámin földjén van, mert téged illet a tulajdonjog és a kiváltás joga. Vedd meg magadnak.” Akkor felismertem, hogy Jehova akaratából történt ez.  Megvettem hát az anatóti szántóföldet Hanameltől, a nagybátyám fiától. Kimértem neki a pénzt:+ 7 sekelt* és 10 ezüstöt. 10  Aztán szerződést írtam róla,+ lepecsételtem, tanúkat+ hívtam, és kimértem a mérlegen a pénzt. 11  Fogtam az adásvételi szerződést, a törvény és a jogi előírások szerint lepecsételt példányt is, meg azt is, ami nem volt lepecsételve, 12  és átadtam Báruknak+, Néria fiának,+ aki Mahásiás fia volt. Mindez a nagybátyám fiának, Hanamelnek, az adásvételi szerződést aláíró tanúknak és mindazon zsidóknak a jelenlétében történt, akik az Őrség udvarában+ ültek. 13  Ekkor a jelenlétükben megparancsoltam Báruknak: 14  „Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Fogd ezeket a szerződéseket, ezt az adásvételi szerződést, mely le van pecsételve, meg azt is, ami nincs lepecsételve, és tedd őket egy cserépedénybe, hogy hosszú ideig megmaradjanak.« 15  Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Fognak még házakat, földeket és szőlőket vásárolni ebben az országban.«+ 16  Miután átadtam az adásvételi szerződést Báruknak, Néria fiának, így imádkoztam Jehovához: 17  „Ó, legfőbb Úr, Jehova! Te alkottad az eget és a földet nagy erőddel+ és kinyújtott karoddal. Semmi sem lehetetlen neked, 18  aki odaadó szeretettel bánsz ezrekkel, de megfizetsz az apák vétkéért a fiaiknak*.+ Te vagy az igaz Isten, a nagy és erős Isten, akinek seregek Jehovája a neve. 19  Nagyszerűek a szándékaid, és hatalmas tetteket viszel véghez.+ Figyelemmel kíséred az emberek minden útját,+ hogy mindenkinek a maga útjai és tettei szerint fizess.+ 20  Jeleket és csodákat tettél Egyiptom földjén, melyek mind a mai napig ismertek, és így nevet szereztél magadnak Izraelben is, meg az emberek között is,+ és így van ez ma is. 21  Kihoztad népedet, Izraelt Egyiptom földjéről jelekkel és csodákkal, erős kézzel és kinyújtott karral, és rettegést keltő tettekkel.+ 22  Idővel nekik adtad ezt a földet, amely felől megesküdtél, hogy ősapáiknak adod:+ egy tejjel és mézzel folyó földet.+ 23  Be is vonultak, és birtokba vették, de nem hallgattak szavadra, és nem tartották be a törvényedet. Egyetlen parancsolatodnak sem tettek eleget, ezért rájuk hoztad mindezt a veszedelmet.+ 24  Emberek jöttek a városhoz, és ostromsáncokat építettek, hogy elfoglalják azt.+ Az pedig kard+, éhínség és járványos betegség+ miatt az ellene harcoló káldeusok kezébe fog kerülni. Bekövetkezett mindaz, amit megmondtál, ahogy azt látod is. 25  Te mégis azt mondtad nekem, ó, legfőbb Úr, Jehova: »Vedd meg magadnak a földet pénzen, és hívj tanúkat«, noha a város biztosan a káldeusok kezébe fog kerülni.” 26  Akkor Jehova így szólt Jeremiáshoz: 27  „Én vagyok Jehova, minden ember* Istene. Van-e bármi is, ami lehetetlen volna nekem? 28  Ezt mondja hát Jehova: »Ezt a várost a káldeusok kezébe és Nabukodonozornak, Babilon királyának a kezébe adom, ő pedig elfoglalja.+ 29  Bejönnek a káldeusok, akik harcolnak e város ellen, lángba borítják, és fölégetik+ azokkal a házakkal együtt, amelyeknek a tetején az emberek Baálnak áldoztak, és más isteneknek öntöttek italáldozatokat, hogy bosszantsanak engem.+« 30  »Mert Izrael és Júda népe fiatalságuktól fogva csak azt teszik, amit rossznak tartok;+ Izrael népe folyton csak bosszant keze munkájával – ez Jehova kijelentése. – 31  Ez a város attól a naptól fogva, hogy felépült, mind a mai napig csak haragra ingerel és feldühít,+ hogy eltávolítsam színem elől+ 32  mindazon gonoszság miatt, amivel Izrael és Júda népe, a királyaik+, fejedelmeik+, papjaik, prófétáik+, valamint Júda emberei és Jeruzsálem lakosai bosszantottak engem. 33  Hátukat fordították felém, és nem arcukat,+ pedig újra meg újra* megpróbáltam tanítani őket, de egyikük sem figyelt, hogy elfogadta volna a fegyelmezést.+ 34  Utálatos bálványaikat elhelyezték abban a házban, amely a nevemet viseli, hogy beszennyezzék azt.+ 35  Ezenkívül felépítették Baál magaslatait a Hinnom fiának völgyében*+, hogy fiaikat és lányaikat elégessék Moloknak,+ amit nem parancsoltam nekik.+ Soha fel sem ötlött a szívemben,* hogy ilyen utálatosságot cselekedjenek, és így bűnbe vigyék Júdát.« 36  Ezért így szól Jehova, Izrael Istene erről a városról, amelyről azt mondjátok, hogy Babilon királyának kezébe kerül a kard, az éhínség és a járványos betegség által: 37  »Egybegyűjtöm őket minden országból, ahova szétszórtam őket haragomban, dühömben és nagy felháborodásomban,+ és visszahozom őket erre a helyre, és gondom lesz rá, hogy biztonságban lakjanak.+ 38  Népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek.+ 39  Egységessé teszem szívüket+ és tetteiket, hogy mindig mélységesen tiszteljenek* engem, és jó dolguk legyen nekik is, és gyermekeiknek is őutánuk.+ 40  És örökké tartó szövetséget kötök velük:+ nem hagyok fel azzal, hogy jót tegyek velük.+ Arra indítom a szívüket, hogy mélységesen tiszteljenek* engem, és így ne forduljanak el tőlem.+ 41  Ujjongani fogok amiatt, hogy jót teszek velük,+ és szilárdan elültetem őket ezen a földön,+ teljes szívemmel, teljes lelkemmel*.«” 42  „Mert ezt mondja Jehova: »Ahogy elhoztam erre a népre mindezt a nagy veszedelmet, úgy hozom el rájuk mindazt a jót*, amit nekik ígérek.+ 43  Fognak még földeket vásárolni ebben az országban,+ noha azt mondjátok: ’Pusztaság ez, ahol nincsen ember, se állat. A káldeusok kezébe került.’« 44  »Földeket vesznek majd pénzen, adásvételi szerződéseket írnak azokról, lepecsételik, és tanúkat hívnak Benjámin földjén,+ Jeruzsálem környékén, Júda városaiban,+ a hegyvidék városaiban, a síkság városaiban+ és a délen fekvő városokban, mert visszahozom foglyaikat+« – ez Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek

Vagy: „palotájában”.
Mármint Jeremiás apai nagybátyjának.
Egy sekel 11,4 g. Lásd: B14-es függ.
Szó szerint: „a fiaik keblébe”.
Szó szerint: „test”.
Szó szerint: „korán felkelve és tanítva”.
Lásd a Szójegyzékben a „Gyehenna” címszót.
Vagy: „soha meg sem fordult a fejemben”.
Szó szerint: „féljenek”.
Szó szerint: „féljenek”.
Vagy: „jóságot”.

Jegyzetek

Multimédia