Jeremiás 31:1–40

31  „Abban az időben – ez Jehova kijelentése – Istenévé leszek Izrael minden családjának, ők pedig népemmé lesznek.”+   Ezt mondja Jehova: „A kardtól megmenekült nép kegyet talált a pusztában,amikor Izrael úton volt nyugalmának helyére.”   Megjelent nekem a távolból Jehova, és ezt mondta: „Örökké tartó szeretettel szerettelek téged. Ezért vonzottalak odaadó szeretettel.*+   Újjáépítelek még, és te újjáépülsz.+ Ó, Izrael szüze! Újból felveszed tamburinjaidat,és örömmel táncolni mész*.+   Újra szőlőket ültetsz Szamária hegyein.+ Ültetni fognak az ültetők, és élvezni fogják azok gyümölcsét.+   Eljön a nap, amikor majd így kiáltanak az őrök Efraim hegyein: »Gyertek, menjünk fel Sionba, Jehova Istenünkhöz!«+   Mert ezt mondja Jehova: „Örömmel kiáltsatok Jákobnak! Ujjongjatok örömötökben, mivel a nemzetek élén álltok!+ Hirdessétek! Dicsőítsétek Istent, és így szóljatok: »Ó, Jehova, mentsd meg népedet, akik megmaradtak Izraelből!«+   Visszahozom őket észak földjéről.+ Egybegyűjtöm őket a föld legtávolabbi részeiről.+ Ott lesznek közöttük a vakok, a sánták,+a várandós és szülő asszonyok is, mindnyájan. Nagy gyülekezetként térnek ide vissza.+   Sírva jönnek majd.+ Vezetem őket, miközben jóindulatért esedeznek. Patakokhoz viszem őket+egyenes ösvényen, amelyen nem botlanak meg. Mert én Izrael Atyja vagyok, Efraim pedig az elsőszülöttem.+ 10  Halljátok meg Jehova szavát, ti nemzetek,és hirdessétek a távoli szigeteken:+ „Az, aki szétszórta Izraelt, egybe is gyűjti,szemmel tartja őt, mint pásztor a nyáját.+ 11  Mert Jehova megváltja Jákobot,+és kiszabadítja* őt a nála erősebb kezéből.+ 12  Eljönnek majd, és örömmel kiáltanak Sion+ magaslatán. Felderülnek Jehova jósága* miatt,a gabona, az újbor+ és az olaj miatt,a nyáj és a csorda+ kicsinyei miatt. Olyanok lesznek,* mint a jól öntözött kert,+és nem lankadnak el többé.”+ 13  „Akkor örömmel táncol majd a szűz,a fiatal és az idős férfiak is együtt.+ Gyászukat ujjongásra fordítom.+ Megvigasztalom őket, és bánatukat örömre váltom.+ 14  Bőséges ennivalóval* látom el a papokat*,és népem betelik jóságommal”+ – ez Jehova kijelentése. 15  „Ezt mondja Jehova: »Hang hallatszik Rámában+, siralom és keserves sírás: Ráhel siratja fiait*.+ Nem akar vigasztalódni fiai miatt,mert nincsenek többé.«+ 16  Ezt mondja Jehova: „»Ne sírj hangosan, és tartsd vissza a könnyeid,mert megjutalmazlak tetteidért – ez Jehova kijelentése. – Vissza fognak térni az ellenség földjéről.«+ 17  »Van reményed a jövőre+ – ez Jehova kijelentése. – Fiaid visszatérnek a területükre.«”+ 18  „Jól hallottam Efraim kesergését: »Megfegyelmeztél, így hát meg lettem fegyelmezve,mint egy igába még be nem tört borjú. Hozz vissza, és én készségesen visszatérek,mert te vagy Jehova, az én Istenem! 19  Mert miután visszatértem, bűntudatot éreztem.+ Miután ráébredtem, mit tettem, bánatomban a combomra csaptam. Szégyenkeztem, és megalázottnak éreztem magamat azért,+amit fiatalkoromban tettem.«” 20  „Vajon nem drága fiam, nem szeretett gyermekem nekem Efraim?+ Mert bár gyakran ellene szólok, nem feledkezem meg róla. Ezért mélyen* megindultam iránta.+ Bizony megszánom őt” – ez Jehova kijelentése.+ 21  „Állíts magadnak útjelzőket,és helyezz el jelzőoszlopokat.+ Figyelj az országútra, az útra, amelyen menned kell.+ Térj vissza, ó, Izrael szüze! Térj vissza ide, a városaidba! 22  Meddig ingadozol még, ó, hűtlen lány?! Bizony újat teremtett Jehova a földön:a nő keresi buzgón a férfi kegyeit!” 23  Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: „Ismét ezt fogják mondani Júda földjén és városaiban, amikor visszahozom foglyaikat: »Áldjon meg téged Jehova, ó, igazságos lakóhely,+ ó, szent hegy!«+ 24  Júda és minden városa lakott lesz, földművesek és pásztorok élnek majd ott.+ 25  Felüdítem a megfáradtat*, és minden ellankadtat* megerősítek.+ 26  Erre fölébredtem, és kinyitottam a szememet. Édes volt az alvás nekem. 27  „Jönnek napok – ez Jehova kijelentése –, amikor bevetem Izrael házát és Júda házát ember magvával* és háziállat magvával.”+ 28  „És ahogy éberen figyeltem arra, hogy gyomláljak, irtsak, romboljak, pusztítsak köztük, és bajt hozzak rájuk,+ úgy arra is éberen figyelek majd, hogy építsek és ültessek köztük+ – ez Jehova kijelentése. – 29  Azokban a napokban nem mondják többé: »Az apák ették a savanyú szőlőt, de az a fiakban hagyott savanyú szájízt*+ 30  Akkor majd mindenki a maga vétke miatt hal meg. Aki savanyú szőlőt eszik, az magának okoz savanyú szájízt.” 31  „Jönnek napok – ez Jehova kijelentése –, amikor új szövetséget kötök Izrael népével és Júda népével.+ 32  Ez nem olyan lesz, mint az a szövetség, amelyet ősapáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptom földjéről.+ »Azt a szövetségemet ők megszegték,+ noha én uruk* voltam« – ez Jehova kijelentése.” 33  „Ez az a szövetség, amelyet Izrael népével kötök azok után a napok után: törvényemet bensőjükbe helyezem,+ és a szívükbe írom.+ Én Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek”+ – ez Jehova kijelentése. 34  „Nem tanítja többé senki a társát vagy a testvérét, így szólva: »Ismerjétek meg Jehovát!«,+ mert mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig+ – ez Jehova kijelentése. – Mert megbocsátom vétküket, és nem emlékezem többé bűnükre.”+ 35  Ezt mondja Jehova,ő, aki gondoskodott a napról, hogy világítson nappal,és törvényt* szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel,ő, aki felkorbácsolja a tengert, hogy zúgjanak habjai,ő, akinek seregek Jehovája a neve:+ 36  „Ha ezek a rendelkezések bármikor is hatályukat vesztik – ez Jehova kijelentése –,akkor Izrael utódai sem lesznek többé nemzet előttem.”+ 37  Ezt mondja Jehova: „»Ha meg lehet mérni az eget odafent, és ki lehet kutatni a föld alapjait odalent, akkor én is elvetem Izrael minden utódját mindazért, amit tettek« – ez Jehova kijelentése.”+ 38  „Jönnek napok – ez Jehova kijelentése –, amikor felépül a város+ Jehovának a Hanánel tornyától+ a Szeglet kapuig+. 39  És a mérőzsinór+ kijjebb megy egyenesen a Gáreb dombjáig, és elkanyarodik Góa felé. 40  A tetemek és a hamu* egész völgye és az egész teraszos föld a Kidron völgyéig+, egészen a Ló kapu+ szegletéig kelet felé, szent lesz Jehovának+. Soha többé nem gyomlálják ki vagy rombolják le.”

Lábjegyzetek

Vagy: „Ezért mutattam irántad továbbra is odaadó szeretetet.”
Vagy: „és elmész a nevetők táncába”.
Vagy: „visszaszerzi”.
Vagy: „a Jehovától jövő jó dolgok”.
Vagy: „olyan lesz a lelkük”.
Szó szerint: „zsíros résszel”.
Vagy: „a papok lelkét”.
Vagy: „gyermekeit”.
Szó szerint: „bensőmben”.
Vagy: „ellankadt lelket”.
Vagy: „a megfáradt lelket”.
Vagy: „utódjával”.
Szó szerint: „de a fiak foga vásott el”.
Esetleg: „férjük”.
Vagy: „rendeletet”.
Vagy: „zsíros hamu”, azaz olyan hamu, amelyet átitatott az áldozatok zsírja.

Jegyzetek

Multimédia