Jeremiás 28:1–17

28  Még ugyanabban az évben, Sedékiásnak+, Júda királyának uralkodása kezdetén, a 4. évben, az 5. hónapban, a Gibeonból+ való Hanánia próféta, Azzur fia így szólt hozzám Jehova házában a papok és az egész nép jelenlétében:  „Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Összetöröm Babilon királyának igáját.+  Két éven belül visszahozom erre a helyre Jehova házának minden eszközét, amelyet Nabukodonozor, Babilon királya elvitt erről a helyről, és Babilonba hurcolt.+«”  „Visszahozom erre a helyre Jekóniást+, Joákim+ fiát, Júda királyát, és Júda összes száműzöttjét, aki Babilonba került+ – ez Jehova kijelentése –, mert összetöröm Babilon királyának igáját.”  Jeremiás próféta akkor szólt Hanánia prófétához a papok és az egész nép jelenlétében, akik ott álltak Jehova házában.  Jeremiás próféta így szólt: „Ámen!* Tegyen így Jehova! Teljesítse be Jehova a szavaidat, amelyeket prófétáltál, azáltal hogy visszahozza erre a helyre Jehova házának eszközeit és minden száműzöttet Babilonból!  De hallgasd meg, kérlek, ezt az üzenetet, amelyet a füled hallatára és az egész nép füle hallatára mondok!  Azok a próféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, sok országról, nagy királyságokról, háborúról, veszedelemről és járványos betegségről prófétáltak.  Ha egy próféta békéről prófétál, és beteljesedik a szava, akkor megtudják, hogy valóban Jehova küldte őt.” 10  Erre Hanánia próféta levette Jeremiás próféta nyakáról az igarudat, és összetörte.+ 11  Hanánia akkor így szólt az egész nép jelenlétében: „Ezt mondja Jehova: »Így töröm le két éven belül Nabukodonozornak, Babilon királyának igáját minden nemzet nyakáról.«”+ Jeremiás próféta ezután elment onnan. 12  Miután Hanánia próféta letörte Jeremiás próféta nyakáról az igarudat, Jeremiás ezt az üzenetet kapta Jehovától: 13  „Menj, és mondd meg Hanániának: »Így szól Jehova: ’A fa igarudakat összetörted,+ de vas igarudakat csinálsz helyettük.’ 14  Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: ’Vas igarudat teszek mindezeknek a nemzeteknek a nyakára, hogy Nabukodonozornak, Babilon királyának szolgáljanak, és szolgálni fogják őt.+ A mező vadjait is neki adom.+’«” 15  Jeremiás próféta ezután így szólt Hanánia+ prófétához: „Kérlek, figyelj, ó, Hanánia! Jehova nem küldött téged, te mégis rávetted ezt a népet arra, hogy hazugságban bízzon.+ 16  Ezért ezt mondja Jehova: »Eltávolítalak téged a föld színéről. Még ebben az évben meghalsz, mert lázadást szítottál Jehova ellen.«+ 17  Meg is halt Hanánia próféta még abban az évben, a 7. hónapban.

Lábjegyzetek

Vagy: „Úgy legyen!”

Jegyzetek

Multimédia