Jeremiás 17:1–27

17  „Júda bűne vas íróvesszővel van felírva. Gyémántheggyel van rávésve szívük táblájára,és oltáraik szarvaira,   miközben fiaik oltáraikra és szent rúdjaikra* gondolnak,+ melyeka dús lombú fák mellett, a magas dombokon,+   a mezőség hegyein vannak. Gazdagságodat, minden kincsedet zsákmányul adom+igen, magaslataidat a bűn miatt, amely behálózza területedet.+   A magad elhatározásából válsz meg örökségedtől, amelyet neked adtam.+ Ellenségeid szolgájává teszlek egy olyan földön, amelyet nem ismersz,+mert lángra lobbantottátok haragomat,*+és az örökké lángolni fog.”   Ezt mondja Jehova: „Átkozott az*, aki emberben bízik,+aki emberi erőbe veti a bizalmát*,+és akinek szíve elfordul Jehovától.   Olyan lesz, mint egy magányos fa a sivatagban. Nem látja meg, amikor eljön a jó,hanem kiszáradt helyeken tengődik a pusztában,sós és lakatlan vidéken.   Áldott az az ember*, aki Jehovában bízik,aki Jehovába veti a bizalmát.+   Olyan lesz ő, mint a víz mellé ültetett fa,amely a folyó mellé bocsátja gyökereit. Nem érzi meg, amikor eljön a hőség,mindig dúsan zöldell a lombja.+ A szárazság évében sem fogja el az aggodalom,és továbbra is gyümölcsöt terem.   Csalárdabb* a szív mindennél, és mindenre elszánt*.+ Kicsoda ismerheti ki azt? 10  Én, Jehova kutatom a szívet,+vizsgálom a legbensőbb gondolatokat*,hogy mindenkinek útjai szerint fizessek,tetteinek gyümölcse szerint.+ 11  Mint a fogolymadár, amely összegyűjti a tojásokat, melyeket nem ő rakott,olyan az, aki tisztességtelenül* tesz szert gazdagságra.+ Élete felén elhagyja őt gazdagsága,és a végén ostobának bizonyul.” 12  Szentélyünk egy dicsőséges trón,mely kezdettől fogva fel van magasztalva.+ 13  Ó, Jehova, Izrael reménysége! Akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. Azoknak a neve, akik elpártolnak tőled*, a porba lesz felírva,+mert elhagyták Jehovát, az élő vizek forrását.+ 14  Gyógyíts meg, ó, Jehova, és akkor meggyógyulok. Ments meg engem, és megmenekülök,+hiszen téged dicsérlek. 15  Vannak, akik ezt mondják nekem: „Hol van Jehova szava?+ Következzen csak be!” 16  De én nem futamodtam meg azelől, hogy pásztorként téged kövesselek,és nem sóvárogtam a csapás napja után. Jól tudod, mi minden hagyta el ajkamat. Színed előtt történt mindez. 17  Ne adj okot nekem a rettegésre! Te vagy menedékem a veszedelem napján. 18  Szégyenüljenek meg üldözőim,+de én ne szégyenüljek meg! Rettenjenek meg ők,de én ne rettenjek meg! Hozd el rájuk a veszedelem napját,+zúzd össze és teljesen* pusztítsd el őket! 19  Jehova így szólt hozzám: „Menj, és állj meg a nép fiainak kapujában, amelyen ki- és bejárnak Júda királyai, és Jeruzsálem minden kapujában.+ 20  Mondd meg nekik: »Halljátok meg Jehova szavát Júda királyai, Júda egész népe és Jeruzsálem lakosai is mind, akik beléptek ezeken a kapukon! 21  Ezt mondja Jehova: ’Vigyázzatok,* ne hordjatok sabbatnapon semmi terhet, és ne vigyétek be Jeruzsálem kapuin!+ 22  Ne hordjatok ki otthonotokból terhet sabbatnapon, és semmiféle munkát ne végezzetek!+ Tartsátok szentnek a sabbatnapot, ahogy megparancsoltam ősapáitoknak!+ 23  De ők nem figyeltek, és fülük botját sem mozdították. Makacsul megtagadták,* hogy engedelmeskedjenek, és hogy elfogadják a fegyelmezést.+’« 24  »De ha teljes mértékben engedelmeskedtek nekem – ez Jehova kijelentése –, és sabbatnapon nem hordtok be terhet e város kapuin, és szentnek tartjátok a sabbatnapot, nem végezve azon semmiféle munkát,+ 25  akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak belépni, akik Dávid trónján ülnek.+ Szekéren és lovon fognak járni mind maguk, mind fejedelmeik, Júda emberei és Jeruzsálem lakosai,+ és örökké lakott lesz ez a város. 26  Eljönnek majd Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benjámin földjéről,+ a síkságról,+ a hegyvidékről és a Negebből*. Égőáldozatot+, gabonaáldozatot+, tömjént, hálaáldozatot és egyéb áldozatokat hoznak Jehova házába+. 27  Ha azonban nem engedelmeskedtek nekem abban, hogy szentnek tartsátok a sabbatnapot, hogy ne hordjatok terhet, és ne vigyetek be terhet sabbatnapon Jeruzsálem kapuin, akkor felgyújtom a kapuit. A tűz megemészti Jeruzsálem megerősített tornyait,+ és nem fog kialudni.+«”

Lábjegyzetek

Esetleg: „mert mint a tűz, lángra lobbantatok haragomban”.
Vagy: „az az erős férfi”.
Szó szerint: „hús-vér lényt tesz karjává”.
Vagy: „erős ember”.
Vagy: „megtévesztőbb”.
Esetleg: „javíthatatlan”.
Vagy: „legmélyebb érzéseket”. Szó szerint: „veséket”.
Vagy: „nem igazságosan”.
Szó szerint: „tőlem”. Ez nyilvánvalóan Jehovára utal.
Vagy: „kétszer egymás után”.
Vagy: „vigyázzatok lelketekre”.
Szó szerint: „megkeményítették nyakukat”.
Vagy: „délről”.

Jegyzetek

Multimédia