Jeremiás 16:1–21

16  Jehova ismét szólt hozzám:  „Ne végy feleségül senkit, és ne legyenek fiaid, se lányaid ezen a helyen.  Mert ezt mondja Jehova a fiakról és a lányokról, akik itt születnek, és anyáikról, akik szülik őket, és apáikról, akik nemzik őket ebben az országban:  »Halálos betegségekben fognak meghalni,+ de senki sem siratja meg vagy temeti el őket. Olyanok lesznek, mint a trágya a föld színén.+ Kard és éhínség végez velük,+ és hulláik az ég madarainak és a föld állatainak lesznek eledelévé.«   Ezt mondja Jehova: »Ne menj be olyan házba, ahol halotti tort ülnek,ne menj siratni, és ne fejezd ki az együttérzésedet.«+ »Mert megvontam békémet ettől a néptől – ez Jehova kijelentése –,csakúgy, mint odaadó szeretetemet és irgalmamat.+   Az előkelők is, és a jelentéktelenek is meg fognak halni ebben az országban. Nem temetik el őket,senki sem gyászolja őket,és senki nem fogja megvagdosni, sem kopaszra nyírni magát értük*.   Senki sem ad kenyeret a gyászolóknak,hogy megvigasztalja őket halottaik miatt. És a vigasz poharát sem nyújtja nekik senki,hogy igyanak belőle apjuk vagy anyjuk elvesztése miatt.   Olyan házba se menj be, ahol lakomát tartanak,hogy leülj velük enni-inni.«  Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Még a ti napjaitokban, a szemetek láttára megszüntetem ezen a helyen az ujjongás és az öröm hangját, a vőlegény és a menyasszony hangját.«+ 10  Mikor pedig elmondod mindezeket ennek a népnek, ők majd ezt kérdezik tőled: »Miért mondta Jehova, hogy elhozza ránk ezt a nagy veszedelmet? Milyen vétket és milyen bűnt követtünk el Istenünk, Jehova ellen?«+ 11  Akkor így válaszolj nekik: »Azért, mert ősapáitok elhagytak engem+ – ez Jehova kijelentése –, és más isteneket követtek, azoknak szolgáltak, és meghajoltak előttük.+ Engem azonban elhagytak, és törvényemet nem tartották meg.+ 12  Ti pedig még ősapáitoknál is sokkal gonoszabbul viselkedtetek,+ és egytől egyig gonosz szívetek makacsságát követitek, ahelyett hogy nekem engedelmeskednétek.+ 13  Ezért kivetlek benneteket ebből az országból egy olyan földre, amelyet sem ti, sem ősapáitok nem ismertek.+ Ott majd más isteneknek fogtok szolgálni éjjel-nappal,+ mert nem leszek kegyes hozzátok.« 14  »Ám jönnek napok – ez Jehova kijelentése –, amikor többé nem azt mondják: ’Olyan biztos ez, mint hogy él Jehova, aki kihozta Izrael népét Egyiptom földjéről!’,+ 15  hanem ezt: ’Olyan biztos ez, mint hogy él Jehova, aki kihozta Izrael népét észak földjéről, és mindazokból az országokból, ahova szétszórta őket!’ Visszahozom őket földjükre, amelyet ősapáiknak adtam.«+ 16  »Sok halászt hívok – ez Jehova kijelentése –,és halászni fogják őket. Aztán sok vadászt hívok,és levadásszák őket minden hegyen, minden dombonés a sziklahasadékokban. 17  Mert szemmel tartom minden tettüket*. Nincsenek elrejtve előlem,és vétkük sincs rejtve szemem elől. 18  Mielőtt visszahoznám őket, teljes mértékben megfizetek nekik vétkükért és bűnükért,+amiért megszentségtelenítették földemet utálatos, élettelen bálványaikkal*,és undorító dolgaikkal töltötték be örökségemet.+«” 19  Ó, Jehova! Erősségem és erődöm,menedékem a nyomorúság napján!+ Hozzád térnek majd a nemzetek a föld minden részéről,és ezt mondják: „Ősapáinknak csak hazugság lett az örökségük,hiábavalóság, és olyasmi, ami semmire sem jó.”+ 20  Hát készíthet-e magának isteneket az ember,mikor azok nem is istenek?+ 21  „Ezért hát megismertetem velük,ezúttal megismertetem velük erőmet és hatalmamat,és megtudják, hogy az én nevem Jehova.”

Lábjegyzetek

Ezek gyásszal kapcsolatos pogány szokások, melyeket feltehetően a hitehagyott Izraelben is gyakoroltak.
Szó szerint: „útjukat”.
Szó szerint: „utálatosságaik tetemeivel”.

Jegyzetek

Multimédia