Jelenések 21:1–27

21  És új eget és új földet+ láttam, mert a korábbi ég és a korábbi föld elmúlt,+ és a tenger+ nincs többé.  A szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam alászállni az égből, Istentől,+ felkészítve, mint a férje számára felékesített menyasszony+.  Erre egy hangot hallottam a trón felől, mely hangosan ezt mondta: „Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig a népe lesznek, és maga Isten lesz velük.+  És letöröl minden könnyet a szemükről,+ és nem lesz többé halál,+ sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé.+ A korábbi dolgok elmúltak.”  És az, aki a trónon ül,+ ezt mondta: „Mindent újjáteszek!”+ Ezt is mondja: „Írd meg, mert megbízhatók és igazak ezek a szavak.”  És ezt mondta nekem: „Megvalósultak! Én vagyok az alfa és az ómega*, a kezdet és a vég.+ Aki szomjazik, annak adok az élet vizének forrásából ingyen.+  Aki győz, örökli ezeket, és én az Istene leszek, ő pedig a fiam.  De a gyávákra, hitetlenekre+, szennyükben undorítókra, gyilkosokra+, azokra, akik szexuális erkölcstelenségben* élnek,+ spiritizmussal foglalkoznak, a bálványimádókra és az összes hazugra+ a tűzzel és kénnel égő tó vár.+ Ez jelenti a második halált.+  Majd jött az egyik a hét angyal közül – akiknél a hét csésze volt, tele a hét utolsó csapással+ –, és így szólt hozzám: „Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány feleségét+!” 10  A szellem erejével elvitt hát egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, mely az égből, Istentől szállt alá,+ 11  és Isten dicsősége volt rajta+. Úgy ragyogott, mint egy igen értékes drágakő, mint egy kristálytisztán ragyogó jáspis.+ 12  Nagy és magas fala és 12 kapuja volt, a kapuiban pedig 12 angyal, és a kapukra Izrael* 12 törzsének a neve volt felírva. 13  Keleten volt három kapu, északon három kapu, délen három kapu és nyugaton három kapu.+ 14  A város falának 12 alapköve is volt, rajtuk a bárány 12 apostolának a neve+. 15  Aki pedig szólt hozzám, annál volt egy arany nádszál, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát.+ 16  A város pedig négyzet alakú, hosszúsága akkora, mint a szélessége. És megmérte a várost a nádszállal: 12 000 stadion;* a hosszúsága, a szélessége és a magassága egyenlő. 17  Megmérte a falát is: 144 könyök* emberi mérték szerint, és egyben angyali szerint is. 18  Fala pedig jáspisból+ épült, és a város színarany volt, tiszta üveghez hasonló. 19  A város falának az alapjait mindenféle drágakő ékesítette: az első alap jáspis volt, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, 20  az ötödik szárdonix, a hatodik szárder, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizoprász, a tizenegyedik hiacint és a tizenkettedik ametiszt. 21  A 12 kapu pedig 12 gyöngy volt, mindegyik kapu egy-egy gyöngyből készült. A város főútja pedig színarany volt, olyan, mint az átlátszó üveg. 22  Templomot nem láttam ott, mert Jehova* Isten, a Mindenható+ a temploma, és a bárány. 23  És a városnak nincs szüksége sem a napra, sem a holdra, hogy ráragyogjon, mert Isten dicsősége világította be,+ és a bárány volt a lámpája.+ 24  A világosságánál járnak majd a nemzetek,+ és a föld királyai beviszik oda dicsőségüket. 25  A kapuit egyáltalán nem fogják bezárni nappal, mert nem lesz ott éjszaka.+ 26  És beviszik oda a nemzetek dicsőségét és tiszteletét.+ 27  De ami beszennyezett, és aki utálatos dolgokat tesz, és megtéveszt másokat, az egy sem lép be abba semmiképpen,+ csak azok, akik be vannak írva az élet tekercsébe, mely a bárányé.+

Lábjegyzetek

Vagy: „az a és a z”. Az alfa a görög ábécé első betűje, az ómega pedig az utolsó.
Szó szerint: „Izrael fiai”.
Kb. 2220 km. Egy stadion 185 m. Lásd: B14-es függ.
Kb. 64 m. Lásd: B14-es függ.

Jegyzetek

Multimédia