Józsué 6:1–27

6  Jerikó kapuit gondosan bezárták az izraeliták miatt. Senki nem mehetett se ki, se be.+  Jehova ekkor ezt mondta Józsuénak: „Kiszolgáltattam neked Jerikót, a királyát és a vitéz harcosait.+  Közületek minden katona meneteljen a város körül, járják körül egyszer a várost. Így tegyetek hat napig.  Hét pap vigyen egy-egy kosszarvból készült kürtöt a láda előtt. A hetedik napon viszont hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják a kürtöket.+  De amint azt halljátok, hogy a kosszarvból készült kürtöt hosszan fújják meg, az egész nép törjön ki hangos csatakiáltásban. Erre a város falai teljesen leomlanak majd.+ A nép ekkor menjen be, mindenki egyenesen előre.”  Józsué, Nún fia tehát összehívta a papokat, és ezt mondta nekik: „Vegyétek fel a szövetségládát, és hét pap vigyen egy-egy kosszarvból készült kürtöt Jehova ládája előtt.”+  A népnek pedig ezt mondta: „Menjetek, és járjátok körül a várost. A felfegyverzett csapatok+ menjenek Jehova ládája előtt.”  És pontosan úgy, ahogy Józsué mondta a népnek, a hét pap, aki egy-egy kosszarvból készült kürtöt vitt Jehova előtt, ment, és fújta a kürtöket, Jehova szövetségládáját pedig utánuk vitték.  A felfegyverzett csapatok a kürtöt fújó papok előtt mentek, az utóvéd pedig a láda után, miközben a kürtök folyamatosan szóltak. 10  Józsué ezt parancsolta a népnek: „Ne kiáltsatok, és ne lehessen hallani a hangotokat, egy szó se hagyja el a szátokat. Azon a napon viszont, amikor azt mondom, hogy kiáltsatok, akkor kiáltsatok.” 11  Józsué körülvitette Jehova ládáját a város körül, és egyszer körüljárták a várost, majd visszamentek a táborba, és az éjszakát a táborban töltötték. 12  Másnap Józsué korán reggel felkelt, a papok pedig felvették Jehova ládáját,+ 13  és a hét pap, aki egy-egy kosszarvból készült kürtöt vitt, Jehova ládája előtt ment, és folyamatosan fújta a kürtöket. A felfegyverzett csapatok előttük mentek, az utóvéd pedig Jehova ládája után, miközben a kürtök folyamatosan szóltak. 14  A második napon is körbejárták egyszer a várost, majd visszatértek a táborba. És így tettek hat napon át.+ 15  A hetedik napon pedig korán felkeltek, amikor hajnalodott, és ugyanígy körüljárták a várost, de most hétszer. Csak ezen a napon járták körül hétszer a várost.+ 16  Hetedszerre pedig a papok megfújták a kürtöket, és Józsué így szólt a néphez: „Kiáltsatok+, mert Jehova nektek adta a várost! 17  A város és minden, ami benne van, Jehováé, teljesen meg kell ezeket semmisíteni!+ Csak Ráháb+, a prostituált maradjon életben mindazokkal együtt, akik vele vannak a házban, mert elrejtette a férfiakat, akiket kiküldtünk.+ 18  Ti pedig tartsátok távol magatokat azoktól, amiket meg kell semmisíteni,+ nehogy sóvárogjatok utánuk, és elvegyetek belőlük,+ mert ezzel szerencsétlenséget* hoztok Izrael táborára,*+ és ezért el kell majd pusztítani azt. 19  De minden ezüst és arany, valamint minden rézből és vasból készült tárgy szent és Jehováé.+ Ezek mind Jehova kincsei közé kerüljenek.+ 20  A nép pedig kiáltott, amikor megfújták a kürtöket.+ Amint a nép meghallotta a kürtök hangját, és hangos csatakiáltásban tört ki, a falak teljesen leomlottak.+ Ezután a nép bement a városba, mindenki egyenesen előre, és elfoglalták a várost. 21  Mindent elpusztítottak, ami a városban volt. Karddal megölték a férfiakat és a nőket, a fiatalokat és az időseket, valamint a bikákat, a juhokat és a szamarakat.+ 22  Józsué ezt mondta a két férfinak, aki kikémlelte a földet: „Menjetek be annak a prostituált nőnek a házába, és hozzátok ki onnan azt az asszonyt és mindenkit, aki hozzá tartozik, ahogy megesküdtetek neki.”+ 23  A fiatal kémek tehát bementek, és kihozták Ráhábot, az apját, anyját, testvéreit és mindenkit, aki hozzá tartozik. Igen, az egész családját kihozták,+ és elvitték őket egy helyre Izrael táborán kívül, anélkül hogy bántódásuk esett volna. 24  Akkor felgyújtották a várost, és elégettek mindent, ami benne volt. Csak az ezüstöt és az aranyat, valamint a rézből és vasból készült tárgyakat vitték Jehova házának a kincsei közé.+ 25  Józsué csak Ráhábot, a prostituáltat hagyta életben, valamint az asszony apjának a háznépét és mindenkit, aki hozzá tartozik.+ Ráháb mind a mai napig Izraelben lakik,+ mert elrejtette a férfiakat, akiket Józsué Jerikó kikémlelésére küldött.+ 26  Józsué akkor esküt tett*: „Átkozott legyen az az ember Jehova előtt, aki hozzáfog, hogy felépítse ezt a várost, Jerikót! Elsőszülöttjének az élete árán rakja le az alapját, és legkisebb fiának az élete árán állítsa fel a kapuit!”+ 27  Jehova Józsuéval volt,+ és az egész földön elterjedt a híre.+

Lábjegyzetek

Vagy: „bajt”.
Vagy: „mert ezzel kegyvesztetté teszitek Izrael táborát”.
Esetleg: „esküre kötelezte a népet”.

Jegyzetek

Multimédia