Józsué 5:1–15

5  Amikor a Jordán nyugati oldalán* lévő amoriták+ összes királya és a tenger mellett lakó kánaániták+ összes királya meghallotta, hogy Jehova felszárította a Jordán vizét az izraeliták előtt, míg át nem keltek, akkor félni kezdtek*,+ és elszállt a bátorságuk* az izraeliták miatt.+  Ekkor Jehova így szólt Józsuéhoz: „Készíts magadnak kovakőből késeket, és metéld körül*+ az izraelita férfiakat.”  Józsué tehát készített kovakőből késeket, és körülmetélte az izraelita férfiakat Gibeát-Haáralótnál*.+  A következők miatt metélte körül őket Józsué: Minden férfi, aki kijött Egyiptomból, minden hadköteles* férfi meghalt a pusztában az úton, miután kijöttek Egyiptomból.+  Mindenki, aki kijött Egyiptomból, körül volt metélve, de akik a pusztában születtek az úton, miután kijöttek Egyiptomból, azokat nem metélték körül.  Az izraeliták 40 évig+ vándoroltak a pusztában, míg meg nem halt az egész nemzet, mármint a hadköteles férfiak, akik kijöttek Egyiptomból, és akik nem engedelmeskedtek Jehovának.+ Jehova megesküdött, hogy nem engedi nekik, hogy meglássák a tejjel és mézzel folyó földet,+ mely felől Jehova megesküdött az ősapáiknak, hogy a népének* adja.+  Ezért a fiaikat vitte be arra a földre helyettük.+ Ők viszont körülmetéletlenek voltak. Mivel nem metélték körül őket az úton, Józsué körülmetélte őket.  Amikor befejezték az egész nemzet körülmetélését, a férfiak a táborban maradtak, és pihentek, míg fel nem gyógyultak.  Azután Jehova ezt mondta Józsuénak: „Ma vetettem véget annak, hogy az egyiptomiak gyalázzanak titeket!”* Ezért azt a helyet Gilgálnak*+ nevezték el, és így is hívják mind a mai napig. 10  Az izraeliták Gilgálban maradtak, és megtartották a pászkát a hónap 14. napján, este,+ Jerikó kietlen síkságán. 11  És a pászka utáni napon elkezdték enni a föld termését, kovásztalan kenyeret+ és pörkölt gabonát. 12  Attól a naptól fogva, hogy a föld termését ették, nem volt többé mannájuk az izraelitáknak.+ Abban az évben Kánaán földjének a termését kezdték el enni.+ 13  Egyszer, amikor Józsué Jerikó közelében volt, felnézett, és látta, hogy ott áll előtte egy férfi+ kivont karddal a kezében.+ Józsué odament hozzá, és megkérdezte tőle: „A mi oldalunkon állsz, vagy az ellenségeinkén?” 14  A férfi így felelt: „Nem úgy van, ahogy gondolod. Jehova seregének a fejedelme vagyok.+” Erre Józsué meghajolt előtte, arccal a földre borult, és ezt kérdezte: „Mit akar mondani az én uram a szolgájának?” 15  Jehova seregének a fejedelme pedig így válaszolt Józsuénak: „Vedd le a sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz.” És Józsué azonnal így tett.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „tenger felőli oldalán”.
Szó szerint: „megolvadt a szívük”.
Szó szerint: „és nem maradt bennük szellem”.
Szó szerint: „újra, másodszor is metéld körül”.
Jel.: ’az előbőrök dombja’.
Vagy: „hadköteles korú”.
Szó szerint: „nekünk”.
Szó szerint: „Ma gördítettem el rólatok az egyiptomiak gyalázatát!”
Jel.: ’gördítés’; ’elgördítés’.

Jegyzetek

Multimédia