Józsué 24:1–33

24  Józsué ezután egybegyűjtötte Izrael összes törzsét Sikembe, és összehívta Izrael véneit, főit, bíráit és vezetőit,+ és azok odaálltak az igaz Isten elé.  Józsué pedig így szólt az egész néphez: „Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Ősapáitok+ – többek között Táré, Ábrahámnak és Náhornak az apja – régen a folyó* túloldalán éltek,+ és más isteneket szolgáltak+.  Idővel áthoztam ősapátokat, Ábrahámot+ a folyó* túloldaláról, keresztülvezettem Kánaán egész földjén, és sok utódot* adtam neki+. Megáldottam őt, és fia született, Izsák.+  Aztán Izsáknak is fiai születtek, Jákob és Ézsau+. Később Ézsaunak adtam a Szeir-hegyet,+ Jákob és a fiai pedig lementek Egyiptomba+.  Majd elküldtem Mózest és Áront,+ és csapást mértem Egyiptomra,+ azután kihoztalak benneteket onnan.  Amikor kihoztam apáitokat Egyiptomból,+ és a tengerhez értetek, akkor az egyiptomiak harci szekerekkel és lovas katonákkal üldözték őket egészen a Vörös-tengerig.+  Ők Jehovához kiáltottak segítségért.+ Ezért sötét felhőt helyeztem közétek és az egyiptomiak közé, majd az egyiptomiakra zúdítottam a tengert, és a víz elborította őket.+ A saját szemetekkel láttátok, mit tettem Egyiptomban.+ Ezután sok évig* a pusztában laktatok.+  Elvittelek benneteket az amoriták földjére, akik a Jordán túloldalán* laktak, és azok harcoltak ellenetek+. Akkor kiszolgáltattam nektek őket, hogy birtokba vehessétek a földjüket, és kiirtottam őket előletek.+  Majd Bálák, Cippór fia, Moáb királya harcolt Izrael ellen, és magához hívatta Bálámot, Beór fiát, hogy megátkozzon benneteket.+ 10  De én nem hallgattam Bálámra,+ ő pedig újra és újra megáldott benneteket,+ és így megszabadítottalak titeket a kezéből+. 11  Azután átkeltetek a Jordánon+, és Jerikóhoz+ értetek. Jerikó vezetői*, valamint az amoriták, periziták, kánaániták, hettiták, girgasiták, hivviták és jebusziták harcoltak ellenetek, de a segítségemmel legyőztétek őket.+ 12  Nem a kardotok, és nem is az íjatok űzte ki előletek őket+ – az amoriták két királyát –, hanem az, hogy még mielőtt odaértetek volna, elcsüggesztettem* őket+. 13  Olyan földet adtam hát nektek, amelyért nem ti fáradtatok, és olyan városokat, melyeket nem ti építettetek,+ és letelepedtetek azokban. Olyan szőlők és olajfaligetek terméséből esztek, amelyeket nem ti ültettetek.+« 14  Mélységesen tiszteljétek* hát Jehovát, és szolgáljátok őt feddhetetlenül és hűségesen*!+ Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket ősapáitok szolgáltak a folyó* túloldalán, valamint Egyiptomban,+ és szolgáljátok Jehovát! 15  Ha viszont rossznak tartjátok, hogy Jehovát szolgáljátok, akkor döntsétek el ma, hogy kit fogtok szolgálni:+ azokat az isteneket, melyeket ősapáitok szolgáltak a folyó* túloldalán,+ vagy az amoriták isteneit, akiknek a földjén laktok+. De én és a háznépem Jehovát fogjuk szolgálni.” 16  Erre a nép ezt válaszolta: „El sem tudjuk képzelni, hogy elhagyjuk Jehovát, és más isteneket szolgáljunk. 17  Mert Jehova, a mi Istenünk az, aki felhozott minket és apáinkat Egyiptom földjéről,+ ahol rabszolgák voltunk,*+ aki mindezeket a nagy jeleket tette a szemünk láttára,+ és aki végig vigyázott ránk az úton és minden nép közt, amelyek között átjöttünk.+ 18  És Jehova kiűzött minden népet, például az amoritákat is, akik előttünk laktak ezen a földön. Ezért mi is Jehovát fogjuk szolgálni, mert ő a mi Istenünk.” 19  Akkor Józsué ezt mondta a népnek: „Tényleg tudjátok szolgálni Jehovát? Ő szent Isten.+ Olyan Isten, aki kizárólagos odaadást vár el.+ Nem fogja megbocsátani a törvényszegéseiteket* és a bűneiteket.+ 20  Ha elhagyjátok Jehovát, és idegen isteneket szolgáltok, ő is ellenetek fordul, és kiirt benneteket, miután jót tett veletek.+ 21  A nép pedig így felelt Józsuénak: „Nem! Mi Jehovát fogjuk szolgálni!”+ 22  Erre Józsué ezt mondta a népnek: „Tanúi vagytok annak, hogy ti magatok döntöttetek úgy, hogy Jehovát szolgáljátok.”+ Azok pedig ezt mondták: „Tanúi vagyunk.” 23  „Távolítsátok hát el az idegen isteneket magatok közül, és teljes szívetekkel forduljatok Jehovához, Izrael Istenéhez!” 24  A nép így felelt Józsuénak: „Jehovát, a mi Istenünket fogjuk szolgálni, és engedelmeskedünk neki!” 25  Így hát Józsué szövetséget kötött a néppel azon a napon, és rendelkezést meg szabályt adott nekik Sikemben. 26  Azután Józsué leírta ezeket a szavakat Isten törvénykönyvébe+, vett egy nagy követ+, és felállította azt a hatalmas fa alatt, mely Jehova szentélye mellett állt. 27  Majd Józsué ezt mondta az egész népnek: „Nézzétek! Ez a kő fog tanúskodni ellenünk,+ mert ez hallott mindent, amit Jehova mondott nekünk, és ha megtagadjátok Isteneteket, ez lesz a tanú ellenetek.” 28  Ekkor Józsué elküldte a népet, mindenkit arra a földre, ahol örökséget kapott.+ 29  Végül Józsué, Nún fia, Jehova szolgája 110 éves korában meghalt.+ 30  Az örökségül kapott földjén, Timnát-Szerahban+ temették el, amely Efraim hegyvidékén van, a Gaás-hegytől északra. 31  Izrael Jehovát szolgálta Józsué egész életében, és azoknak a véneknek a napjaiban is, akik tovább éltek, mint Józsué, és akik tudtak mindarról, amit Jehova tett Izraelért.+ 32  József csontjait,+ melyeket az izraeliták felhoztak Egyiptomból, eltemették Sikemben, azon a földdarabon, melyet Jákob Hámornak, Sikem apjának a fiaitól szerzett+ 100 ezüstpénzért+. Ez a földdarab József fiainak az öröksége lett.+ 33  Eleázár, Áron fia is meghalt.+ Eltemették hát őt a fiának, Fineásnak+ a dombján, melyet Efraim hegyvidékén kapott.

Lábjegyzetek

Vagyis az Eufrátesz.
Vagyis az Eufrátesz.
Szó szerint: „magot”.
Szó szerint: „napig”.
Vagyis a keleti oldalán.
Esetleg: „földtulajdonosai”.
Esetleg: „kétségbe ejtettem”; „megrettentettem”.
Szó szerint: „féljétek”.
Vagy: „igazságban”.
Vagyis az Eufrátesz.
Vagyis az Eufrátesz.
Szó szerint: „a rabszolgák házából”.
Vagy: „lázadásotokat”.

Jegyzetek

Multimédia