Józsué 22:1–34

22  Ekkor Józsué összehívta a rúbenitákat, a gáditákat és Manassé fél törzsét,  és ezt mondta nekik: „Megtettetek mindent, amit Mózes, Jehova szolgája parancsolt nektek,+ és engedelmeskedtetek minden parancsomnak+.  Nem hagytátok el a testvéreiteket egészen mostanáig, mind a mai napig,+ és engedelmeskedtetek Jehova, a ti Istenetek parancsának+.  A testvéreitek Jehovának, a ti Isteneteknek köszönhetően már biztonságban vannak, ahogy ígérte nekik.+ Menjetek hát haza, és térjetek vissza arra a földre, melyet Mózes, Jehova szolgája adott nektek a Jordán túloldalán*.+  Csak nagyon vigyázzatok, hogy megtartsátok a parancsot és a törvényt, melyet Mózes, Jehova szolgája parancsolt nektek.+ Szeressétek Jehovát, a ti Isteneteket,+ mindig az ő útján járjatok,+ tartsátok meg a parancsait,+ ragaszkodjatok hozzá,+ és szolgáljátok őt+ teljes szívetekkel és teljes lelketekkel*+.”  Józsué ekkor megáldotta és elküldte őket, és ők visszamentek a lakóhelyükre.  Manassé fél törzsének Mózes adott örökséget Básánban,+ a másik fél törzsnek pedig Józsué adott földet a testvéreikkel együtt a Jordán nyugati oldalán+. Amikor Józsué hazaküldte őket, megáldotta őket,  és ezt mondta nekik: „Térjetek haza nagy vagyonnal, sok állattal, ezüsttel, arannyal, rézzel és vassal, és rengeteg ruhával.+ A testvéreitekkel együtt vegyétek el a részeteket az ellenségeitektől szerzett zsákmányból+.”  Ezután a rúbeniták, a gáditák és Manassé fél törzse otthagyta a többi izraelitát Silóban, amely Kánaán földjén van. Visszatértek Gileád földjére+, a saját földjükre, ahol letelepedtek, ahogy Jehova Mózes által parancsolta.+ 10  Amikor a Jordán vidékére értek, amely Kánaán földjén van, akkor a rúbeniták, a gáditák és Manassé fél törzse épített egy szembetűnően nagy oltárt a Jordán mellett. 11  Később a többi izraelita meghallotta,+ hogy ezt mondják: „Nézzétek! A rúbeniták, a gáditák és Manassé fél törzse oltárt épített Kánaán földjének a határán, a Jordán vidékén, a mi oldalunkon.” 12  Amikor az izraeliták ezt meghallották, az egész közösségük összegyűlt Silóban+, hogy hadba induljon ellenük. 13  Akkor az izraeliták elküldték Fineást+, Eleázár pap fiát a rúbenitákhoz, a gáditákhoz és Manassé fél törzséhez Gileád földjére. 14  Vele ment tíz fejedelem, Izrael mindegyik törzséből egy nemzetségfő. Mindegyikük nemzetségfő volt Izrael nagycsaládjai* között.+ 15  Amikor eljutottak a rúbenitákhoz, a gáditákhoz és Manassé fél törzséhez Gileád földjére, ezt mondták nekik: 16  „Ezt mondja Jehova egész közössége: »Micsoda hűtlenséget+ követtetek el Izrael Istene ellen? Elfordultatok ma Jehovától, nem követitek őt, mert oltárt építettetek magatoknak, és fellázadtatok Jehova ellen.+ 17  Talán nem volt elég az a vétek, amelyet Peórnál követtünk el? A mai napig sem tisztultunk meg belőle, noha csapás érte Jehova közösségét+. 18  Most meg el akartok fordulni Jehovától, hogy ne kövessétek?! Ha ti fellázadtok ma Jehova ellen, akkor ő holnap Izrael egész közösségére lesz dühös+. 19  Ha azért tettétek ezt, mert tisztátalan a földetek, akkor jöjjetek át Jehova földjére+, ahol Jehova hajléka+ áll, és telepedjetek le köztünk. Csak ne lázadjatok Jehova ellen, és ne tegyetek minket is lázadókká azzal, hogy oltárt építetek magatoknak a mi Istenünk, Jehova oltárán kívül.+ 20  Amikor Ákán+, Zerah fia hűtlenül bánt a pusztulásra szánt dolgokkal, vajon nem Izrael egész közösségére haragudott meg Isten?+ Ákán pedig nem egyedül halt meg a vétkéért!+«” 21  Erre a rúbeniták, a gáditák és Manassé fél törzse beszéltek Izrael ezredparancsnokaival*, és így feleltek nekik:+ 22  „Istenek Istene, Jehova!* Istenek Istene, Jehova!+ Ő tudja, és Izrael is megtudja. Ha lázadtunk Jehova ellen, és hűtlenek voltunk hozzá, akkor ne mentsen meg minket Isten ezen a napon. 23  Ha azért építettünk magunknak oltárt, hogy elforduljunk Jehovától, és ne kövessük őt, és égőáldozatot, gabonaáldozatot meg közösségi áldozatot mutassunk be azon, akkor büntessen meg minket Jehova.+ 24  De mi nem ezért építettük az oltárt. Arra gondoltunk, hogy egy napon majd a fiaitok így szólnak a mi fiainkhoz: »Mi közötök nektek Jehovához, Izrael Istenéhez? 25  Jehova a Jordánt jelölte ki, hogy határ legyen köztünk és köztetek, vagyis köztünk és a rúbeniták meg a gáditák között. Semmi közötök Jehova dolgaihoz.« És a fiaitok nem fogják engedni, hogy a fiaink imádják* Jehovát. 26  Ezért ezt mondtuk: »Mindenképpen építsünk egy oltárt, de ne azért, hogy égőáldozatot vagy másmilyen áldozatot mutassunk be rajta, 27  hanem hogy tanúsítsa nekünk és nektek,+ valamint a leszármazottainknak*, hogy szolgálni fogjuk Jehovát, és égőáldozatokat, közösségi áldozatokat és más áldozatokat mutatunk be.+ És a fiaitok ne mondhassák majd egy napon a fiainknak: ’Nincs közötök Jehova dolgaihoz.’« 28  Ezért ezt mondtuk: »Ha egyszer ezt mondanák nekünk és a leszármazottainknak*, akkor majd ezt feleljük nekik: ’Nézzétek meg Jehova oltárának a mását, melyet ősapáink készítettek, nem azért, hogy égőáldozatot vagy másmilyen áldozatot mutassanak be rajta, hanem hogy a tanúnk legyen.’« 29  El sem tudjuk képzelni, hogy fellázadjunk Jehova ellen, elforduljunk ma Jehovától, és ne kövessük őt,+ és hogy Jehova Istenünk oltárán kívül, mely a hajlék előtt van, olyan oltárt építsünk, amelyen égőáldozatot, gabonaáldozatot vagy másmilyen áldozatot mutatunk be!+ 30  Amikor Fineás pap, a közösség fejedelmei és Izrael ezredparancsnokai*, akik vele voltak, meghallották, amit Rúben, Gád és Manassé leszármazottai mondtak, örültek.+ 31  Fineás, Eleázár pap fia ezért ezt mondta Rúben, Gád és Manassé leszármazottainak: „Ma megtudtuk, hogy köztünk van Jehova, mivel nem voltatok hűtlenek Jehovához. Most kiszabadítottátok az izraelitákat Jehova kezéből.” 32  Erre Fineás, Eleázár pap fia és a fejedelmek visszatértek a Gileád földjén lévő rúbenitáktól és gáditáktól Kánaán földjére, és hírt vittek a többi izraelitának. 33  És az izraelitáknak tetszett, amit hallottak. Áldották Istent, és szóba sem jött többé, hogy harcba vonulnak a rúbeniták és a gáditák ellen, és hogy elpusztítják azt a földet, melyen laknak. 34  A rúbeniták és a gáditák pedig nevet adtak az oltárnak,* mivel ahogy mondták: „Ez a tanúnk, hogy Jehova az igaz Isten.”

Lábjegyzetek

Vagyis a keleti oldalán.
Vagy: „ezrei”.
Vagy: „nagycsaládjainak a fejeivel”.
Vagy: „Isteni fenség, Isten, Jehova!”
Szó szerint: „féljék”.
Szó szerint: „nemzedékeinknek”.
Szó szerint: „nemzedékeinknek”.
Vagy: „nagycsaládjainak a fejei”.
A magyarázatból úgy tűnik, hogy az oltárt Tanúnak nevezték.

Jegyzetek

Multimédia