Józsué 21:1–45

21  A léviták nemzetségfői odamentek Eleázár paphoz+ és Józsuéhoz, Nún fiához, valamint Izrael törzseinek a nemzetségfőihez,  és ezt mondták nekik Silóban+, Kánaán földjén: „Jehova megparancsolta Mózes által, hogy adjanak nekünk városokat, amelyekben lakhatunk, és kapjuk meg a hozzájuk tartozó legelőket is a háziállatainknak.+  Jehova parancsára tehát az izraeliták az örökségükből odaadták a lévitáknak a következő városokat+ és azok legelőit.+  Sorsvetés alapján a kehátiták+ családjaira került a sor, és 13 város jutott sorsvetéssel* Júda+ törzséből, Simeon+ törzséből és Benjámin+ törzséből azoknak a lévitáknak, akik Áron pap leszármazottai voltak.  A többi kehátitának 10 várost osztottak ki* Efraim+ törzsének, Dán törzsének és Manassé+ fél törzsének a családjaitól.  A gersonitáknak+ 13 várost osztottak ki Issakár törzsének, Áser törzsének és Naftali törzsének a családjaitól, valamint Manassé fél törzsének a családjaitól Básánban+.  A méráritáknak+ 12 város jutott Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből.+  Az izraeliták tehát sorsvetéssel a következő városokat adták a legelőikkel együtt a lévitáknak, ahogy Jehova megparancsolta Mózes által+.  Júda törzséből és Simeon törzséből ezeket a név szerint megemlített városokat adták oda,+ 10  és Áron fiai közül a kehátita lévita családok kapták meg azokat, mivel rájuk esett az első sorsvetés. 11  Nekik adták Kirját-Arbát+ (Arba volt Anák ősapja), vagyis Hebront+ Júda hegyvidékén, a körülötte levő legelőkkel. 12  A város mezejét és településeit azonban Kálebnek, Jefunné fiának adták.+ 13  Áron pap fiainak adták a legelőivel együtt Hebront+, ahol menedékre lelt az, aki embert ölt,+ továbbá Libnát+ és a legelőit, 14  Jattirt+ és a legelőit, Estemoát+ és a legelőit, 15  Hólont+ és a legelőit, Debirt+ és a legelőit, 16  Aint+ és a legelőit, Juttát+ és a legelőit, valamint Bét-Semest és a legelőit. Ebből a két törzsből 9 várost. 17  Benjámin törzséből Gibeont+ és a legelőit, Gébát és a legelőit,+ 18  Anatótot+ és a legelőit, valamint Almont és a legelőit. 4 várost. 19  Áron pap leszármazottai összesen 13 várost kaptak, a legelőikkel együtt.+ 20  A többi kehátita lévita család Efraim törzséből kapott városokat sorsvetéssel. 21  Nekik adták Efraim hegyvidékén a legelőivel együtt Sikemet+, ahol menedékre lelt az, aki embert ölt,+ továbbá Gézert+ és a legelőit, 22  Kibcaimot és a legelőit, valamint Bét-Horont+ és a legelőit. 4 várost. 23  Dán törzséből Eltekét és a legelőit, Gibbetont és a legelőit, 24  Ajjalont+ és a legelőit, valamint Gát-Rimmont és a legelőit. 4 várost. 25  Manassé fél törzséből pedig Taánakot+ és a legelőit, valamint Gát-Rimmont és a legelőit. 2 várost. 26  A többi kehátita család összesen 10 várost kapott, a legelőikkel együtt. 27  A gersonita+ lévita családok a következő városokat kapták a legelőikkel együtt Manassé fél törzséből: a Básánban fekvő Golánt,+ ahol menedékre lelt az, aki embert ölt, valamint Beésterát. 2 várost. 28  Issakár törzséből+ Kisjont és a legelőit, Daberátot+ és a legelőit, 29  Jármutot és a legelőit, valamint Én-Gannimot és a legelőit. 4 várost. 30  Áser törzséből+ Misált és a legelőit, Abdont és a legelőit, 31  Helkátot+ és a legelőit, valamint Rehobot+ és a legelőit. 4 várost. 32  Naftali törzséből megkapták a legelőivel együtt Galileában Kedest+, ahol menedékre+ lelt az, aki embert ölt, továbbá Hammot-Dórt és a legelőit, valamint Kartánt és a legelőit. 3 várost. 33  A gersoniták összesen 13 várost kaptak, a legelőikkel együtt. 34  A többi lévita, a mérárita+ családok kapták Zebulon törzséből+ Jokneámot+ és a legelőit, Kartát és a legelőit, 35  Dimnát és a legelőit, valamint Nahalált+ és a legelőit. 4 várost. 36  Rúben törzséből Bécert+ és a legelőit, Jahácot és a legelőit,+ 37  Kedemótot és a legelőit, valamint Mefaátot és a legelőit. 4 várost. 38  Gád törzséből+ megkapták a legelőivel együtt Gileádban Rámótot+, ahol menedékre lelt az, aki embert ölt, továbbá Mahanaimot+ és a legelőit, 39  Hesbont+ és a legelőit, valamint Jázert+ és a legelőit. Összesen 4 várost. 40  A többi lévita családnak, a méráritáknak összesen 12 várost osztottak ki. 41  Az izraeliták területén a léviták összesen 48 várost kaptak, a legelőikkel együtt.+ 42  Mindegyik várost legelő vette körül. Így volt ez mindegyik várossal. 43  Jehova tehát Izraelnek adta azt az egész földet, amelyet esküvel az ősapáiknak ígért,+ ők pedig birtokba vették,+ és letelepedtek ott. 44  Sőt, Jehovának köszönhetően biztonságban voltak minden oldalról, pontosan úgy, ahogy megesküdött+ az ősapáiknak, és egyetlen ellenségük sem tudott szembeszállni velük+. Jehova minden ellenségüket kiszolgáltatta nekik.+ 45  Egyetlen ígéret* sem hiúsult meg mindabból a jóból, amit Jehova ígért Izrael házának. Mind valóra vált.+

Lábjegyzetek

Vagy: „13 várost osztottak ki”.
Vagy: „10 város jutott sorsvetéssel”.
Vagy: „szó”.

Jegyzetek

Multimédia