Józsué 12:1–24

12  Ezek voltak ennek a földnek a királyai, akiket az izraeliták legyőztek a Jordán keleti oldalán, és akiknek a földjét elfoglalták az Arnon völgyétől+ a Hermon-hegyig+, és az egész Arabát keleten+:  Szihon,+ az amoriták királya, aki Hesbonban lakott, aki az Arnon völgyének+ szélén lévő Aróertől+ és a völgy közepétől uralkodott, ezenkívül Gileád fele is az ő területe volt egészen a Jabbók völgyéig, az ammoniták határáig.  Ő uralkodott az Araba keleti oldalán is egészen a Kinneret-tengerig*+, és egészen az Araba tengeréig, a Sós-tengerig*, a keleti oldalon, Bét-Jesimót irányában, délen pedig a Piszga+ lejtőinek a lábáig.  Továbbá elfoglalták Ógnak+, Básán királyának a területét is, aki egyike volt az utolsó refaitáknak+, és aki Astarótban és Edreiben lakott.  A Hermon-hegyen, Szalkában és egész Básánban+ uralkodott, egészen a gesúriak és a maákátiak+ határáig. Ezenkívül Gileád fele is az övé volt, Szihonnak, Hesbon királyának a területéig.+  Mózes, Jehova szolgája és az izraeliták legyőzték őket+, azután pedig Mózes, Jehova szolgája a rúbenitáknak, a gáditáknak és Manassé fél törzsének adta a földjüket birtokul+.  Józsué és az izraeliták ennek a földnek a következő királyait győzték le a Jordán nyugati oldalán, a Libanon+ völgyében lévő Baál-Gádtól+ egészen a Szeirre+ néző Hálák-hegyig+, ami után Józsué felosztotta a földet Izrael törzsei között,+  a hegyvidéket, a Sefélát, az Arabát, a lejtőket, a pusztát és a Negebet,+ vagyis a hettiták, az amoriták,+ a kánaániták, a periziták, a hivviták és a jebusziták földjét:+   Jerikó királyát,+ a Bétel melletti Ai királyát,+ 10  Jeruzsálem királyát, Hebron királyát,+ 11  Jármut királyát, Lákis királyát, 12  Eglon királyát, Gézer királyát,+ 13  Debir királyát,+ Géder királyát, 14  Horma királyát, Arád királyát, 15  Libna királyát,+ Adullám királyát, 16  Makkeda királyát,+ Bétel+ királyát, 17  Tappuah királyát, Héfer királyát, 18  Afék királyát, Lassáron királyát, 19  Mádon királyát, Hácor királyát,+ 20  Simron-Meron királyát, Aksáf királyát, 21  Taának királyát, Megiddó királyát, 22  Kedes királyát, a kármeli Jokneám+ királyát, 23  a Dór lankáin lévő Dór királyát,+ a Gilgálban lévő Góim királyát, 24  valamint Tirca királyát, összesen 31 királyt.

Lábjegyzetek

Vagyis a Holt-tengerig.
Vagyis a Genezáret-tóig, azaz a Galileai-tengerig.

Jegyzetek

Multimédia