Józsué 1:1–18

1  Miután Mózes, Jehova szolgája meghalt, Jehova ezt mondta Mózes szolgájának+, Józsuénak*+, Nún fiának:  „Szolgám, Mózes meghalt.+ Most pedig készülj, és kelj át a Jordánon, te és az egész nép, és menj be arra a földre, melyet nekik, Izrael népének adok.+  Ahogy Mózesnek ígértem, nektek adok minden helyet, amelyet a talpatok érint.+  A területetek a pusztától felfelé a Libanonig terjed majd, és a nagy folyóig, az Eufráteszig – ez a hettiták+ egész földje –, nyugaton* pedig a Nagy-tengerig*.+  Senki sem lesz képes legyőzni téged, amíg csak élsz.+ Veled leszek ugyanúgy, ahogy Mózessel voltam.+ Nem hagylak cserben, és nem hagylak magadra.+  Légy bátor és erős,+ mert a te segítségeddel fogja örökölni ez a nép azt a földet, amelyet esküvel az ősapáiknak ígértem.+  Csak légy bátor és nagyon erős, és gondosan tartsd meg az egész törvényt, amelyet szolgám, Mózes átadott neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra,+ hogy bölcsen cselekedj, amerre csak mész.+  Folyton beszélj arról, ami ebben a törvénykönyvben áll,*+ és olvasd halk hangon* éjjel és nappal, hogy gondosan megtartsd a benne foglaltakat.+ Így sikeres leszel, és bölcsen fogsz cselekedni.+  Hát nem parancsoltam meg neked? Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj, mert Jehova, a te Istened veled van, bárhová mész!+ 10  Majd Józsué felszólította a nép vezetőit: 11  „Járjátok be a tábort, és parancsoljátok meg a népnek: »Készítsetek magatoknak útravalót, mert három nap múlva átkeltek a Jordánon, és birtokba veszitek azt a földet, melyet Jehova, a ti Istenetek ad nektek, hogy a tiétek legyen.«”+ 12  A rúbenitáknak, a gáditáknak, valamint Manassé fél törzsének pedig ezt mondta Józsué: 13  „Emlékezzetek arra, mit parancsolt nektek Mózes, Jehova szolgája:+ »Jehovának, a ti Isteneteknek köszönhetően biztonságban lesztek. Ő nektek adta ezt a földet. 14  Feleségeitek, gyermekeitek és az állataitok azon a földön fognak lakni, amelyet Mózes nektek adott a Jordánnak ezen az oldalán*.+ Viszont ti, vitéz harcosok,+ keljetek át csatasorban a testvéreitek élén.+ Segítsétek őket, 15  míg Jehovának köszönhetően a testvéreitek is biztonságban nem lesznek, mint ti, és ők is birtokba nem veszik a földet, melyet Jehova, a ti Istenetek ad nekik. Utána térjetek vissza, és vegyétek birtokba a földeteket, melyet Jehova szolgája, Mózes adott nektek a Jordán keleti oldalán.+«” 16  Ők pedig így feleltek Józsuénak: „Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és bárhova elmegyünk, ahova küldesz minket.+ 17  Ahogy mindenben hallgattunk Mózesre, rád is mindenben hallgatunk majd. Csak legyen veled Jehova, a te Istened, ugyanúgy, ahogy Mózessel volt!+ 18  Annak, aki lázadozik az utasításaid ellen, és nem engedelmeskedik minden parancsodnak, meg kell halnia.+ Te csak légy bátor és erős!+

Lábjegyzetek

Vagy: „Jehósuának”. Jel.: ’Jehova megmentés’.
Vagy: „napnyugat felé”.
Vagyis a Földközi-tengerig.
Szó szerint: „ne távozzon el szádtól a törvénynek e könyve”.
Vagy: „elmélkedj azon”.
Vagyis a keleti oldalán.

Jegyzetek

Multimédia