Jóel 3:1–21

3  „Azokban a napokban és abban az időben,amikor visszahozom Júda és Jeruzsálem foglyait,+   egybegyűjtöm az összes nemzetet is,és leviszem őket a Josafát* völgyébe. Ítélkezni fogok ott felettük+népem és örökségem, Izrael miatt,mert szétszórták őket a nemzetek között,és felosztották maguk között az én földemet.+   Népemre sorsot vetettek;+a fiúkat eladták, hogy prostituáltakat szerezzenek,a lányokat pedig eladták, hogy bort ihassanak.   Nektek meg mi bajotok van velem,ó, Tírusz és Szidón, és Filisztea összes vidéke? Valamiért talán bosszút akartok állni rajtam? Ha igen,akkor nagyon hamar én állok bosszút rajtatok.+   Mert elvettétek ezüstömet és aranyamat,+és legértékesebb kincseimet bevittétek templomaitokba.   Júda és Jeruzsálem népét eladtátok a görögöknek,+hogy messze kerüljenek a földjüktől.   Én viszont arra indítom őket, hogy eljöjjenek arról a helyről, ahová eladtátok őket,+és megfizetek nektek a saját bánásmódotok szerint.   Eladom fiaitokat és lányaitokat Júda népének,+ők pedig eladják azokat a sábai férfiaknak, egy messzi nemzetnek;mert Jehova mondta ezt.   Hirdessétek ki ezt a nemzetek között:+ »Készüljetek fel a háborúra!* Hívjátok össze az erős férfiakat! Jöjjön minden katona, és vonuljon fel!+ 10  Kovácsoljátok ekevasaitokat kardokká és metszőkéseiteket lándzsákká! Mondja a gyenge is: ’Erős vagyok.’ 11  Gyertek és segítsetek, mind, ti környező nemzetek, gyűljetek össze!+«” Ó, Jehova, oda vidd le a te hatalmasaidat*! 12  „Keljenek fel a nemzetek, és jöjjenek fel a Josafát völgyébe,mert ott ülök majd, hogy megítéljem a környező nemzeteket.+ 13  Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló! Jöjjetek le, és tapossatok, mert megtelt a szőlőprés!+ Túlcsordulnak a kádak, hisz gonoszságuk megsokasodott. 14  Tömegek, tömegek a döntés völgyében,mert közel van Jehova napja a döntés völgyében+. 15  A nap és a hold elsötétedik,és a csillagok is elveszítik fényüket. 16  Jehova ordít majd a Sionról, mint egy oroszlán,és kiereszti hangját Jeruzsálemből. Az ég és a föld megrendül,de Jehova menedék lesz népének,+erőd Izrael népének. 17  És megtudjátok, hogy én vagyok Jehova, a ti Istenetek, aki a Sionon, szent hegyemen lakom.+ Szent hellyé lesz Jeruzsálem,+és idegenek többé nem vonulnak át rajta.+ 18  Azon a napon a hegyek édes bortól csepegnek,+a dombokon tej folyik,és Júda minden folyója bővizű lesz. Jehova házából forrás fakad majd,+és megöntözi az Akáciafák völgyét. 19  Egyiptom viszont elhagyatott lesz,+Edom pedig elhagyatott pusztaság,+mert erőszakosan bánt Júda népével,+amelynek a földjén ártatlan vért ontottak.+ 20  Júda azonban mindig lakott lesz,és Jeruzsálem is nemzedékről nemzedékre.+ 21  Ártatlannak fogom tekinteni őket*, akiket nem tekintettem ártatlannak;+Jehova pedig a Sionon lakik majd+.”

Lábjegyzetek

Jel.: ’Jehova bíró’.
Szó szerint: „Szenteljetek háborút!”
Vagy: „harcosaidat”.
Szó szerint: „a vérüket”.

Jegyzetek

Multimédia