Jóel 2:1–32

2  „Fújjátok meg a kürtöt a Sionon!+ Hallassatok harci kiáltást szent hegyemen! Reszkessen az ország* minden lakosa,mert jön Jehova napja,+ és közel van!   Sötétség és homály napja az,+felhő és sűrű homály napja,+olyan, mint a hegyeken szétáradó hajnali fény. Van egy nagy és hatalmas nép;+hozzá hasonló még sohasem létezett,és nem is lesz soha többéaz eljövendő nemzedékekben.   Előtte tűz emészt,mögötte láng perzsel.+ Előtte olyan a föld, mint az Éden kertje+,mögötte azonban kietlen pusztaság,és semmi sem menekülhet előle.   Úgy néznek ki, mint a lovak,és úgy száguldanak, mint a csatalovak.+   Miközben a hegytetőkön szökdelnek, hangjuk olyan, mint a szekereké,+mint a tarlót emésztő lobogó tűz sercegéséé. Olyanok, mint egy csatarendbe állt, hatalmas nép.+   Népek gyötrődnek majd miattuk. Minden arcon félelem tükröződik.   Támadnak, mint a harcosok,megmásszák a falat, mint a katonák. Mindegyik a maga útján halad,és nem térnek le ösvényükről.   Nem lökdösik egymást,mindegyik férfi nyomul előre. Ha elesik is valamelyik a fegyvertől*,a többiek nem bontják meg soraikat.   Berontanak a városba. Futnak a falon. Felmásznak a házakra, bejutnak az ablakokon át, mint egy tolvaj. 10  Megrémül előttük a föld, és az ég megrendül. A nap és a hold elsötétedett,+és a csillagok is elvesztették fényüket. 11  Jehova felemeli majd hangját serege+ előtt, hisz tábora igen nagy+. Mert hatalmas ő, aki véghez viszi, amit mond;bizony nagy Jehova napja, és igen félelmetes+. Ki viselheti el azt?+ 12  „De most – ez Jehova kijelentése – térjetek vissza hozzám teljes szívetekkel+,böjtöléssel,+ sírással és jajgatással. 13  A szíveteket szaggassátok meg,+ ne a ruháitokat+! Térjetek vissza Jehovához, a ti Istenetekhez,mert könyörületes és irgalmas, türelmes*+, és odaadóan szeret+;és akkor átgondolja majd, hogy elhozza-e a csapást*. 14  Ki tudja, hátha eláll a szándékától, meggondolja magát,*+és áldást hagy hátra,gabonaáldozatot és italáldozatot Jehovának, a ti Isteneteknek. 15  Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Hirdessetek* böjtöt! Tartsatok ünnepi összejövetelt!+ 16  Gyűjtsétek egybe a népet, és szenteljétek meg a gyülekezetet+! Gyűjtsétek össze a véneket, és gyűjtsétek egybe a gyermekeket meg a csecsemőket!+ A vőlegény is jöjjön ki belső szobájából, a menyasszony is nászszobájából! 17  Az előcsarnok és az oltár között+sírjanak a papok, Jehova szolgái, és mondják: »Ó, Jehova, szánd meg a népedet! Ne tedd gúny tárgyává örökségedet,és ne engedd, hogy a nemzetek uralkodjanak felettük! Miért mondanák a népek: ’Hol van az ő Istenük?’+« 18  Akkor Jehova megvédi majd a földjét*,és könyörül népén.+ 19  Jehova így válaszol majd népének: »Gabonát, újbort meg olajat küldök nektek,és ti jóllaktok velük;+nem teszlek többé gyalázattá benneteket a nemzetek között+. 20  Az északon lakót pedig messzire űzöm tőletek,és szétszórom egy száraz és elhagyatott pusztaságon,előhadával* a keleti tenger* felé,utóhadával a nyugati tenger* felé. Felszáll majd bűze,és felszáll büdössége;+mert Isten nagy tetteket visz majd véghez.« 21  Ne félj, ó, föld! Örülj és vigadj, mert nagy tetteket visz majd véghez Jehova. 22  Ne féljetek, ti mezei állatok,mert a pusztaság legelői zöldellni fognak,+és a fa megadja gyümölcsét+. A fügefa és a szőlőtő bőségesen megadják termésüket.+ 23  Ti is, Sion fiai, örüljetek és vigadjatok,+mert Jehova, a ti Istenetek megadja nektek az őszi esőt kellő mértékben,és záport küld rátok,őszi esőt és tavaszi esőt, mint korábban.+ 24  Megtelnek a szérűk tiszta gabonával,a prések pedig túlcsordulnak az újbortól és az olajtól.+ 25  Kárpótollak majd benneteket az évekért,amelyekben a rajban repülő sáska, a szárnyatlan sáska, a falánk sáska és a pusztító sáska megette a terméseteket,az én nagy seregem, melyet közétek küldtem.+ 26  Biztosan jóllakásig esztek majd,+és dicséritek Jehovának, a ti Isteneteknek nevét,+aki csodákat tett értetek. Népem soha többé nem fog megszégyenülni.+ 27  Megtudjátok, hogy Izrael között vagyok,+hogy én vagyok Jehova, a ti Istenetek,+ és nincs más! Népem soha többé nem fog megszégyenülni. 28  Azután kiárasztom szellememet+ mindenfajta emberre,és fiaitok meg lányaitok prófétálni fognak,véneitek álmokat álmodnak,és fiataljaitok látomásokat látnak.+ 29  Még rabszolgáimra és rabszolganőimre iskiárasztom szellememet azokban a napokban. 30  Csodákat* idézek elő az égen és a földön:vért, tüzet és füstoszlopokat.+ 31  A nap elsötétül, a hold pedig vérré válik,+mielőtt eljön Jehova nagy és félelmetes napja+. 32  És mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmenekül.+ Sion hegyén és Jeruzsálemben lesznek a megmenekültek,+ ahogyan Jehova megmondta,a túlélők, akiket elhív Jehova.”

Lábjegyzetek

Vagy: „a föld”.
Vagy: „hajítófegyvertől”.
Vagy: „lassú a haragra”.
Vagy: „és akkor sajnálatot fog érezni a csapás miatt”.
Vagy: „sajnálatot érez”.
Szó szerint: „szenteljetek”.
Vagy: „buzgó lesz a földjéért”.
Szó szerint: „arcával”.
Vagyis a Holt-tenger.
Vagyis a Földközi-tenger.
Vagy: „előjeleket”.

Jegyzetek

Multimédia