Héberek 9:1–28

9  A korábbi szövetségnek tehát voltak jogi előírásai a szent szolgálattal kapcsolatban, és volt egy szent helye+ a földön.  Mert készítettek egy első sátorrészt, melyben a lámpatartó+ meg az asztal volt, és itt rakták ki az Istennek bemutatott kenyereket*.+ Ezt hívják szenthelynek.+  A második függöny+ mögött pedig az a sátorrész volt, amelyet a szentek szentjének+ hívnak.  Ebben volt egy aranyfüstölő+; a szövetségláda+ teljesen bevonva arannyal,+ benne az aranykorsó a mannával,+ meg Áron kihajtott vesszeje+ és a szövetség táblái+;  fölötte pedig a dicsőséges kerubok voltak, amelyek árnyékba borították az engesztelési fedelet*.+ De most nem annak van itt az ideje, hogy részletesen beszéljünk ezekről.  Azóta, hogy ezek így elkészültek, a papok rendszeresen bemennek az első sátorrészbe, hogy elvégezzék a szent szolgálat teendőit.+  A második sátorrészbe viszont egyedül a főpap megy be, évente egyszer,+ és nem úgy, hogy ne lenne nála vér,+ amelyet felajánl önmagáért+ és a nép+ tudatlanságból elkövetett bűneiért.  A szent szellem így világossá teszi, hogy míg állt az első sátor, a szent helyre vezető út nem nyílt meg.+  Ez a sátor szemléltetés napjainkra,+ és ennek megfelelően ajándékokat is, és áldozatokat is felajánlanak.+ Mindenesetre ezek nem képesek tökéletessé tenni a szent szolgálatot végző ember lelkiismeretét,+ 10  hanem csak ételeket, italokat és különféle szertartásos mosakodásokat*+ foglalnak magukban. Ezek a jogi előírások a testre vonatkoztak,+ és addig voltak érvényben, amíg el nem jött az ideje, hogy minden a helyére kerüljön. 11  Amikor azonban Krisztus eljött mint azoknak a jó dolgoknak a főpapja, amelyek már megtörténtek, bement a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amely nem kézzel készült, azaz nem ebből a teremtésből való. 12  Nem kecskék és fiatal bikák vérével, hanem a saját vérével+ lépett be a szent helyre egyszer s mindenkorra, és örökre megszabadított* bennünket.+ 13  Mert ha a kecskék és bikák vére,+ meg az üsző* hamva a beszennyezettekre hintve megszentel annyira, hogy a test tiszta lesz,+ 14  akkor Krisztus vére,+ aki örök szellem által önmagát ajánlotta fel beszennyezetlenül Istennek, mennyivel inkább meg fogja tisztítani a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől,+ hogy szent szolgálatot végezhessünk az élő Istennek!+ 15  Ezért ő egy új szövetség közvetítője,+ hogy az elhívottak megkaphassák az örökkévaló örökség+ ígéretét, mivel ő meghalt, hogy váltság+ által megszabaduljanak a törvényszegésektől, amelyeket a korábbi szövetség alatt követtek el. 16  Mert ahol szövetség van, az emberi szövetségkötőnek meg kell halnia. 17  Egy szövetség ugyanis halállal lesz érvényes, mivel addig nincs hatályban, míg él az emberi szövetségkötő. 18  Éppen ezért a korábbi szövetséget sem érvényesítették vér nélkül. 19  Mert amikor Mózes a törvény minden parancsát elmondta az egész népnek, vette a fiatal bikák és a kecskék vérét vízzel, skarlátvörös gyapjúval és izsóppal együtt, meghintette a könyvet* és az egész népet, 20  és így szólt: „Ez annak a szövetségnek a vére, amelyről Isten megparancsolta, hogy meg kell tartanotok.”+ 21  A vérrel meghintette a sátrat és a szent szolgálatban* használt valamennyi edényt is.+ 22  Igen, a törvény szerint csaknem mindent vérrel tisztítanak meg,+ és vér kiontása nélkül nincsen megbocsátás.+ 23  Szükséges volt tehát, hogy az égi dolgok másolatát+ ezek által tisztítsák meg,+ de az égi dolgok sokkal jobb áldozatokat igényelnek. 24  Mert Krisztus nem kézzel készített szent helyre lépett be,+ amely másolata a valóságnak,+ hanem magába az égbe,+ hogy most megjelenjen Isten előtt* értünk.+ 25  Nem azért volt ez, hogy gyakran ajánlja fel magát, mint ahogy a főpap évről évre+ belép a szent helyre olyan vérrel, amely nem a sajátja. 26  Különben gyakran kellett volna szenvednie a világ megalapítása óta. De most egyszer s mindenkorra nyilvánvalóvá tette magát a világrendszerek* befejezésekor, hogy önmaga feláldozásával eltávolítsa a bűnt.+ 27  És ahogy az embereknek fenn van tartva, hogy egyszer s mindenkorra meghaljanak, azután pedig ítélet vár rájuk, 28  úgy Krisztus is egyszer s mindenkorra felajánlotta magát, hogy sokak bűnét hordozza.+ Amikor másodszor jelenik meg, nem a bűn miatt teszi, és látni fogják őt azok, akik várva várják, hogy megmentse őket.+

Lábjegyzetek

Vagy: „a jelenlét kenyerét”.
Vagy: „az engesztelés helyét”.
Szó szerint: „különféle bemerítéseket”.
Szó szerint: „megváltott”.
Vagy: „fiatal tehén”.
Vagy: „tekercset”.
Vagy: „nyilvános szolgálatban”.
Szó szerint: „színe előtt”.
Vagy: „korok”. Lásd: Szójegyzék.

Jegyzetek

Multimédia