Héberek 4:1–16

4  Mivel tehát még áll az ígéret, hogy megpihenhetünk a pihenőnapján*, vigyázzunk, nehogy bármelyikünket is méltatlannak tartsák rá+.  Mert nekünk is hirdették a jó hírt,+ ahogy nekik is. De nem vált hasznukra a szó, amelyet hallottak, hisz nem volt olyan hitük, mint azoknak, akik odafigyeltek.  Mert mi, akik hiszünk, megpihenünk a pihenőnapján, amelyről ezt mondta: „Így hát megesküdtem haragomban: »Nem fognak megpihenni a pihenőnapomon«”,+ jóllehet a munkái be voltak fejezve a világ megalapításától fogva.+  Mert az egyik helyen a következőket mondta a hetedik napról: „És Isten a hetedik napon megpihent”,+  és itt is ezt mondja: „Nem fognak megpihenni a pihenőnapomon.”+  Mivel tehát némelyek még nem pihentek meg a pihenőnapján, és azok sem pihentek meg a pihenőnapján, akiknek először hirdették a jó hírt, mert engedetlenek voltak,+  ezért ismét megjelöl egy bizonyos napot azzal, hogy hosszú idő múltán azt mondja Dávid zsoltárában, hogy „ma”, mint ahogy a fentiekben már szó volt róla: „Bárcsak figyelnétek ma az ő hangjára: »Ne makacsoljátok meg magatokat.«”+  Mert ha Józsué+ olyan helyre vezette volna őket, ahol megpihenhetnek, akkor később Isten nem beszélt volna egy másik napról.  Tehát Isten népe előtt van még egy sabbatnapi pihenő.+ 10  Mert aki megpihent Isten pihenőnapján, abbahagyta a saját munkáit, mint ahogy Isten is megpihent a munkája után.+ 11  Tegyünk meg hát minden tőlünk telhetőt, hogy megpihenhessünk a pihenőnapján, nehogy bárki is ugyanúgy engedetlen legyen, mint ők.+ 12  Mert Isten szava élő, és erőt fejt ki,+ és élesebb bármely kétélű kardnál,+ és egészen odáig hatol, hogy szétválasztja a lelket* és a szellemet*, az ízületeket és a velőt, és képes tisztán látni a szív gondolatait és szándékait. 13  És nincs olyan teremtmény, amely rejtve lenne előtte,+ hanem minden meztelen és leplezetlen annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk.+ 14  Tekintve hát, hogy nagy főpapunk van, Jézus, Isten Fia,+ aki felment az égbe, ragaszkodjunk ahhoz, hogy nyilvánosan beszélünk róla.+ 15  Hiszen nem olyan főpapunk van, aki nem tud együttérezni a gyengeségeinkkel,+ hanem olyan, aki minden tekintetben próbára lett téve, mint mi, de ő nem követett el bűnt.+ 16  Beszéljünk hát nyíltan,+ amikor a ki nem érdemelt kedvesség trónjához járulunk, hogy Isten irgalmasan és ki nem érdemelt kedvességgel bánjon velünk, éppen akkor, amikor segítségre van szükségünk.

Lábjegyzetek

Vagy: „bemehetünk a nyugalmába”.

Jegyzetek

Multimédia