Héberek 10:1–39

10  Mivel ugyanis a törvényben az eljövendő jó dolgok árnyéka van,+ nem pedig maguk a dolgok, a törvény soha nem tudja* ugyanazokkal az évről évre, folytonosan felajánlott áldozatokkal tökéletessé tenni azokat, akik Isten elé járulnak.+  Máskülönben vajon nem szűnt volna meg az áldozatok felajánlása? Hiszen így azoknak, akik szent szolgálatot végeznek, és akiket egyszer már megtisztítottak, nem lenne többé bűntudatuk.  Ellenkezőleg, ezek az áldozatok évről évre emlékeztetnek a bűnökre,+  mert a bikák és kecskék vére nem tudja elvenni a bűnöket.  Ezért amikor eljön a világba, ezt mondja: „»Állatáldozatokat és egyéb áldozatokat nem akartál, de testet készítettél nekem.  Égőáldozatban és bűnért való áldozatban nem lelted örömödet.«+  Majd így szóltam: »Eljöttem (a tekercsben* ez meg van írva rólam), hogy cselekedjem az akaratodat, ó, Isten.«+  Először ezt mondja: „Nem akartál állatáldozatokat és egyéb áldozatokat, égőáldozatokat és bűnért való áldozatokat, és nem is lelted örömödet bennük” – az olyan áldozatokban, melyeket a törvény szerint ajánlanak fel –,  majd ezt mondja: „Eljöttem, hogy cselekedjem az akaratodat.”+ Eltávolítja az elsőt, hogy megerősítse a másodikat. 10  Ez által az „akarat”+ által megszenteltek minket, mivel Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra felajánlotta a testét+. 11  Ezenkívül minden pap naponta elfoglalja a helyét, hogy szent szolgálatot* végezzen,+ és hogy gyakran ajánlja fel ugyanazokat az áldozatokat,+ amelyek soha nem képesek teljesen elvenni a bűnöket.+ 12  Ez az ember viszont egyetlen áldozatot ajánlott fel a bűnökért egyszer s mindenkorra, és leült Isten jobbjára,+ 13  és attól fogva vár, míg az ellenségeit a lába alá nem vetik*.+ 14  Mert egyetlen áldozat által tette tökéletessé+ egyszer s mindenkorra azokat, akiket megszentelnek. 15  Ezenfelül a szent szellem is tanúskodik nekünk, mert így szólt: 16  „»Ez az a szövetség, amelyet velük kötök azok után a napok után: törvényemet a szívükbe helyezem, és az elméjükbe írom« – mondja Jehova*.”+ 17  Azután ezt mondja: „És nem emlékezem többé bűneikre és törvénytelen tetteikre.”+ 18  Ahol pedig megbocsátják ezeket, ott nincs már szükség bűnért való áldozatra. 19  Ezért, testvérek, mivel Jézus vére által bátran* használjuk az utat, hogy belépjünk a szent helyre+ 20  – ezt az utat új és élő útként nyitotta meg* nekünk a függönyön+, azaz a testén keresztül –, 21  és mivel nagy papunk van Isten háza felett,+ 22  járuljunk Isten elé őszinte szívvel és teljes hittel, hiszen a szívünk meghintés által megtisztult a rossz lelkiismerettől,+ és testünket megmosták tiszta vízzel+. 23  Ragaszkodjunk szilárdan és megingathatatlanul ahhoz, hogy nyilvánosan beszélünk a reménységünkről,+ mert hű az, aki ígéretet tett. 24  Ezenkívül figyeljünk egymásra*, hogy szeretetre és jótettekre ösztönözzük* egymást,+ 25  és ne hanyagoljuk el az összejöveteleinket,+ mint szokásuk némelyeknek, hanem bátorítsuk egymást,+ éspedig annál inkább, minél inkább közeledni látjátok azt a napot+. 26  Mert ha készakarva követünk el bűnt újra meg újra, miután pontosan megismertük az igazságot,+ akkor nincs többé áldozat a bűnökért,+ 27  hanem csak az marad, hogy várjuk a félelmetes ítéletet és a tüzes haragot, amely meg fogja emészteni az ellenszegülőket.+ 28  Aki semmibe veszi Mózes törvényét, két vagy három tanú vallomása alapján, könyörület nélkül meghal.+ 29  Mit gondoltok, mennyivel szigorúbb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporta Isten Fiát, aki nem tartotta különleges értékűnek a szövetség vérét+, mely megszentelte, és aki megvetéssel bánt a ki nem érdemelt kedvesség szellemével?+ 30  Mert ismerjük azt, aki így szólt: „Enyém a bosszú, én megfizetek”; és így is: „Jehova* meg fogja ítélni népét.”+ 31  Félelmetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. 32  Mindamellett ne feledkezzetek meg a korábbi napokról, arról, hogy miután megvilágosodtatok,+ kitartottatok nagy küzdelmek és szenvedések közepette. 33  Olykor nyilvánosság előtt* gyaláztak és gyötörtek titeket, olykor pedig azok mellett álltatok, akik ilyesmit éltek át. 34  Együttéreztetek a börtönben levőkkel, és örömmel vettétek azt is, hogy elrabolták a javaitokat,+ mivel tudtátok, hogy jobb és maradandó tulajdonotok van.+ 35  Legyetek hát továbbra is bátrak,* ami nagy jutalommal jár!+ 36  Mert kitartásra van szükségetek,+ hogy miután mindent megtesztek, amit Isten akar, megkapjátok tőle, amit ígért. 37  Mert még „egy nagyon rövid idő”,+ és „aki jön, meg fog érkezni, és nem késik”.+ 38  „De az én igazságosom a hite miatt fog élni”,+ és „ha meghátrál, nem telik benne kedvem*”.+ 39  Mi pedig nem olyanok vagyunk, akik meghátrálnak és elpusztulnak,+ hanem olyanok, akiknek van hitük, és életben maradnak*.

Lábjegyzetek

Esetleg: „az emberek soha nem tudják”.
Szó szerint: „könyvtekercsben”.
Vagy: „nyilvános szolgálatot”.
Vagy: „a lába zsámolyává nem teszik”.
Vagy: „magabiztosan”.
Szó szerint: „avatta fel”.
Vagy: „törődjünk egymással”.
Vagy: „buzdítsuk”.
Szó szerint: „akárcsak egy színházban”.
Szó szerint: „ne dobjátok el beszédbeli nyíltságotokat”.
Vagy: „kedve a lelkemnek”.
Vagy: „és megőrzik a lelküket”.

Jegyzetek

Multimédia