Galácia 4:1–31

4  Azt mondom pedig, hogy amíg az örökös kisgyermek, semmiben sem különbözik a rabszolgától, jóllehet mindennek az ura,  hanem megbízottak és sáfárok* alá van rendelve az apja által előre kijelölt napig.  Hasonlóképpen, amikor kisgyermekek voltunk, mi is rabszolga módra a világ elveit+ követtük.  De amikor letelt a kijelölt idő, Isten elküldte a Fiát, akit asszony szült,+ és aki a törvény hatálya alatt volt,+  hogy megvásárolja, és ezzel megszabadítsa a törvény alatt levőket,+ hogy örökbe fogadhassanak minket mint fiúkat+.  Mivel pedig Isten fiai vagytok, ő a szívünkbe+ adta a Fia szellemét,+ amely arra késztet minket, hogy így kiáltsunk: „Abba*, Atyám!”+  Így tehát már egyikőtök sem rabszolga, hanem Isten fia. Ha pedig Isten fiai vagytok, akkor ő örökséget fog adni nektek.+  Ám amikor még nem ismertétek Istent, akkor azoknak voltatok a rabszolgái, akik valójában nem istenek.  Most azonban, hogy megismertétek Istent, vagy inkább, hogy ő megismert benneteket, hogyhogy visszafordultok a világ gyenge+ és szánalmas elveihez, és újból azoknak akartok a rabszolgái lenni?+ 10  Kínos gonddal megtartotok napokat, hónapokat,+ időszakokat és éveket. 11  Féltelek benneteket, mert talán hiába fáradtam értetek. 12  Testvérek, kérve kérlek titeket, hogy legyetek olyanná, mint én, mert én is olyan voltam, mint ti.+ Nem bántatok velem rosszul. 13  Amint tudjátok, először egy betegség miatt volt lehetőségem hirdetni nektek a jó hírt. 14  És noha a betegségem próbára tett titeket, nem bántatok velem megvetően és undorral*, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. 15  Hová lett az örömötök? Mert meg vagyok róla győződve, hogy ha lehetett volna, kivájtátok volna a szemeteket, és nekem adtátok volna.+ 16  Most meg az ellenségetek lettem, mert megmondom nektek az igazságot? 17  Egyesek igyekeznek megnyerni titeket, de nem jó szándékkal, mert el szeretnének távolítani tőlem benneteket, hogy őket akarjátok követni. 18  Persze az mindig jó, ha valaki jó indítékból próbál megnyerni titeket, és nem csak akkor, amikor ott vagyok nálatok. 19  Kisgyermekeim+, most ismét szülési fájdalmaim vannak veletek, míg ki nem formálódik bennetek Krisztus személyisége. 20  Bárcsak ott lehetnék most, és másként beszélhetnék veletek, mivel nem tudom, mit tegyek veletek! 21  Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény alatt akartok lenni: Nem tudjátok, mit mond a törvény? 22  Például meg van írva, hogy Ábrahámnak volt két fia: egy a szolgálólánytól+ és egy a szabad asszonytól+. 23  De a szolgálólány fia igazából úgy született, mint minden más gyermek,*+ a másik fiú, a szabad asszonyé, viszont ígéretnek köszönhetően.+ 24  Mindezeknek jelképes értelme van. Ezek az asszonyok ugyanis két szövetséget jelképeznek. Hágár a Sínai-hegyen+ kötött szövetséget jelképezi, melynek a gyermekei rabszolgának születnek. 25  Hágár tehát a Sínai-hegyet+ jelképezi, mely Arábiában van, és megfelel a mai Jeruzsálemnek, mert az rabszolga a gyermekeivel együtt. 26  A fenti Jeruzsálem viszont szabad, és ő a mi anyánk. 27  Mert meg van írva: „Örülj, te meddő asszony, aki nem szülsz! Kiálts örömmel, te asszony, akinek nincsenek szülési fájdalmaid, mert több gyermeke van annak az asszonynak, akit elhagytak, mint annak, akinek férje van!”+ 28  Ti pedig, testvérek, az ígéret gyermekei vagytok, ugyanúgy, mint Izsák.+ 29  De úgy van most is, mint ahogy akkor volt: az a fiú, aki úgy született, mint minden más gyermek,* üldözte azt, aki a szellemnek köszönhetően született.+ 30  De mit mond az írás? „Kergesd el a szolgálólányt és a fiát, mert a szolgálólánynak a fia semmiképpen nem lesz örökös a szabad asszony fiával!”+ 31  Testvérek, mi tehát nem a szolgálólánynak, hanem a szabad asszonynak vagyunk a gyermekei.

Lábjegyzetek

Vagy: „a ház ügyintézői”.
Héber vagy arámi szó, melynek jelentése: ’ó, Atya!’
Vagy: „és nem köptetek le”.
Szó szerint: „test szerint született”.
Szó szerint: „test szerint született”.

Jegyzetek

Multimédia