Galácia 3:1–29

3  Ó, ti ostoba galáciaiak! Ki az, aki rászedett titeket,+ akiknek olyan élénken ecsetelték, hogy Jézus Krisztust oszlopra feszítették!+  Csak azt szeretném megkérdezni* tőletek, hogy azért kaptátok a szellemet, mert azt tettétek, amit a törvény mond, vagy mert hittetek abban, amiről hallottatok?+  Ennyire ostobák vagytok? Eleinte a szellemre támaszkodtatok,* most meg emberi érvelések után mentek*?+  Hiába éltetek át olyan sok szenvedést? Már ha tényleg hiába.  Aki tehát a szellemet adja nektek, és hatalmas tetteket visz véghez köztetek,+ vajon azért teszi ezeket, mert azt teszitek, amit a törvény mond, vagy azért, mert hisztek abban, amit hallottatok?  Hát nem úgy van, hogy Ábrahám „hitt Jehovában*, és ezért igazságosnak tartották őt”?+  Biztosan tudjátok, hogy azok Ábrahám fiai, akik ragaszkodnak a hithez.+  Az írás már régen megmondta, hogy Isten a hit alapján fogja igazságosnak nyilvánítani a nemzetekből valókat, és előre bejelentette Ábrahámnak ezt a jó hírt: „Általad nyer áldást az összes nemzet.”+  Akik tehát ragaszkodnak a hithez, áldást kapnak, mint Ábrahám, akinek volt hite.+ 10  Mindazok, akik abban bíznak, hogy meg tudják tenni, amit a törvény mond, átok alatt vannak, mert meg van írva: „Átkozott mindenki, aki nem teszi mindig azt, ami meg van írva a törvény tekercsében.”+ 11  Ezenfelül nyilvánvaló, hogy Isten senkit sem nyilvánít igazságosnak a törvény által,+ mert „az igazságos a hite miatt fog élni”.+ 12  A törvény pedig nem a hitre épül, hanem ezt mondja: „aki ezeket teszi, élni fog általuk”.+ 13  Krisztus megvásárolt bennünket,+ és ezzel megszabadított+ minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett helyettünk, mert meg van írva: „Átkozott mindenki, aki oszlopra van akasztva.”+ 14  Ez azért volt, hogy a nemzetek Krisztus Jézus által megkapják Ábrahám áldását,+ hogy a hitünk által megkapjuk a megígért szellemet+. 15  Testvérek, egy mindennapi életből vett példát mondok nektek: Ha egy szövetséget érvénybe léptetnek, még ha csak emberek is, azt senki sem helyezi hatályon kívül, és ki sem egészíti. 16  Az ígéreteket pedig Ábrahámnak mondták, és az utódjának*.+ Nem ezt mondja: „és a leszármazottaidnak*”, mintha sok lenne. Inkább ezt mondja: „és a te utódodnak*”, egy leszármazottra utalva, aki Krisztus.+ 17  Továbbá ezt mondom: A törvény, amely 430 évvel+ később lépett hatályba, nem érvényteleníti a szövetséget, amelyet Isten korábban kötött, és nem törli el az ígéretet. 18  Mert ha az örökség törvényen alapul, akkor többé már nem ígéreten alapul. Isten ellenben ígéret által adta azt kedvesen Ábrahámnak.+ 19  Akkor miért van a törvény? A törvényt később azért adták, hogy nyilvánvalóvá váljanak a törvényszegések,+ míg meg nem érkezik az utód*,+ akinek az ígéretet tették. Angyalok adták át,+ közvetítő+ keze által. 20  Mármost, ahol csak egy személy van érintve, ott nincsen közvetítő, Isten pedig csak egy. 21  Akkor a törvény Isten ígéretei ellen van? Semmiképpen sem! Mert ha olyan törvényt adtak volna, amely képes életet adni, akkor valójában az alapján tartanának minket igazságosnak, hogy megtartjuk a törvényt. 22  De az Írás rámutatott, hogy az emberek a bűn hatalma alá kerültek, hogy azok kapják meg Isten ígéretét, akik hisznek Jézus Krisztusban. 23  Mielőtt azonban a hit megérkezett, a törvény vigyázott ránk, a hatalma alá kerültünk, miközben vártuk a hitet, melynek hamarosan fel kellett tárulnia.+ 24  Tehát a törvény Krisztushoz vezető nevelőnk lett,+ hogy hit alapján nyilvánítsanak minket igazságosnak.+ 25  Most azonban, hogy a hit megérkezett,+ már nincs szükségünk nevelőre.+ 26  Ti valójában mindannyian Isten fiai+ vagytok a Krisztus Jézusba vetett hitetek által.+ 27  Mert mindnyájan, akik megkeresztelkedtetek Krisztusba, olyanok lettetek, mint Krisztus*.+ 28  Nincsen sem zsidó, sem görög,+ nincsen sem rabszolga, sem szabad,+ nincsen sem férfi, sem nő.+ Mert Krisztus Jézus tanítványaiként ti mindnyájan egyek vagytok.+ 29  Ezenfelül, ha Krisztushoz tartoztok, valóban Ábrahám utódai*+ vagytok, örökösök+ egy ígéret alapján.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „megtudni”.
Szó szerint: „szellemben kezdtétek”.
Szó szerint: „testben fejezitek be”.
Szó szerint: „magodnak”.
Szó szerint: „magvaidnak”.
Szó szerint: „magvának”.
Szó szerint: „mag”.
Szó szerint: „felöltöttétek Krisztust”.
Szó szerint: „magva”.

Jegyzetek

Multimédia