Galácia 1:1–24

1  Pál, egy apostol, akit nem emberek neveztek ki apostolnak, hanem Jézus Krisztus+ és Isten, az Atya,+ aki feltámasztotta őt a halottak közül,  és a velem levő testvérek mind Galácia gyülekezeteinek:  Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!  Ő saját magát adta a bűneinkért,+ hogy megszabadítson minket a jelenlegi gonosz világrendszerből*+, a mi Istenünk és Atyánk akaratával összhangban,+  akié a dicsőség örökkön örökké! Ámen.  Csodálkozom, hogy ilyen gyorsan elfordultok* attól, aki Krisztus ki nem érdemelt kedvességével elhívott benneteket, és egy másfajta jó hírre hallgattok.+  Nem mintha lenne másik jó hír, csak vannak egyesek, akik bajt okoznak nektek,+ és ki akarják forgatni a Krisztusról szóló jó hírt.  De még ha mi vagy az égből egy angyal hirdetne is nektek jó hírként valamit azon a jó híren kívül, amit mi hirdettünk nektek, átkozott legyen!  Már mondtuk ugyan, de most ismét mondom: akárki is az, aki jó hírként hirdet nektek valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen! 10  Most akkor embereket próbálok meggyőzni, vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem a kedvére lenni? Ha még mindig embereknek keresném a kedvét, nem lennék Krisztus rabszolgája. 11  Szeretném, ha tudnátok, testvérek, hogy a jó hír, melyet hirdettem nektek, nem emberektől származik,+ 12  mert nem emberektől kaptam, és nem is ők tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki nekem. 13  Természetesen hallottatok róla, hogyan viselkedtem korábban a judaizmus követőjeként,+ hogy ádázul üldöztem Isten gyülekezetét, és el akartam pusztítani.+ 14  Jártasabb voltam a judaizmusban, mint sok kortársam a népemből, mivel sokkal buzgóbban követtem az ősapáim hagyományait.+ 15  De amikor Isten, aki lehetővé tette, hogy megszülessek,* és aki elhívott az ő ki nem érdemelt kedvességének köszönhetően,+ jónak gondolta, 16  hogy hirdessem a jó hírt a nemzeteknek,+ és így megismerhessék a Fiát, akkor egy emberrel* sem beszéltem erről azonnal. 17  Jeruzsálembe sem mentem fel azokhoz, akik előbb voltak apostolok, mint én, hanem Arábiába mentem, majd visszatértem Damaszkuszba+. 18  Aztán három évvel később felmentem Jeruzsálembe,+ hogy meglátogassam Kéfást*+, és nála maradtam 15 napig. 19  De senki mással nem találkoztam az apostolok közül, csupán Jakabbal+, az Úr testvérével. 20  Biztosítalak benneteket Isten előtt, hogy amit írok nektek, az nem hazugság. 21  Ezután Szíria és Cilicia vidékére mentem.+ 22  Ám Krisztusnak a Júdeában levő gyülekezetei nem ismertek személyesen. 23  Mindig csak ezt hallották: „Az az ember, aki korábban üldözött minket,+ és el akarta pusztítani a gyülekezeteket*,+ most hirdeti a jó hírt.” 24  Így hát dicsőíteni kezdték miattam Istent.

Lábjegyzetek

Vagy: „korból”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „átpártoltok”.
Szó szerint: „aki elválasztott az anyám méhétől”.
Szó szerint: „testtel és vérrel”.
Péternek is hívják.
Szó szerint: „a hitet”.

Jegyzetek

Multimédia

Saul és Damaszkusz
Saul és Damaszkusz

Az i. sz. I. században Damaszkusz városának minden bizonnyal hasonló alaprajza volt, mint amit itt láthatunk. Egy fontos kereskedelmi központ volt, és a közeli Barada folyóból (a 2Ki 5:12-ben Abana) nyert víz olyanná tette a város körüli területet, mintha egy oázis lenne. Damaszkuszban számtalan zsinagóga volt. Saul azzal a szándékkal jött a városba, hogy letartóztasson „bárkit, akit talál, aki az Úthoz tartozik”. Ezzel a kifejezéssel Jézus követőire utaltak (Cs 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:22). A Damaszkuszba vezető úton azonban a megdicsőített Jézus megjelent Saulnak. Ezután Saul egy ideig Damaszkuszban maradt egy Júdás nevű férfi házában, aki az Egyenesnek nevezett utcában lakott (Cs 9:11). Egy látomásban Jézus arra utasította Anániás tanítványt, hogy menjen Júdás házába, és adja vissza Saul látását. Ezek után Saul megkeresztelkedett. Ahelyett, hogy letartóztatta volna a zsidó keresztényeket, ő maga is az lett. Damaszkusz zsinagógáiban kezdte el prédikálni a jó hírt. Miután Arábiába utazott, majd pedig vissza Damaszkuszba, valószínűleg i. sz. 36-ban ismét Jeruzsálembe ment (Cs 9:1–6, 19–22; Ga 1:16, 17).

A. Damaszkusz

1. A Jeruzsálembe vezető út

2. Az Egyenesnek nevezett utca

3. Agora

4. Jupiter temploma

5. Színház

6. Zenei előadások színháza (?)

B. Jeruzsálem