Ezsdrás 7:1–28

7  Mindezek után Artaxerxésznek+, Perzsia királyának uralkodása idején Ezsdrás*+ visszatért. Ő Serája+ fia, aki Azária fia, aki Hilkija+ fia,  aki Sallum fia, aki Cádók fia, aki Ahitub fia,  aki Amária fia, aki Azária+ fia, aki Mérajót fia,  aki Zeráhia fia, aki Uzzi fia, aki Bukki fia,  aki Abisua fia, aki Fineás+ fia, aki Eleázár+ fia, aki Áronnak+, a főpapnak a fia.  Ez az Ezsdrás feljött Babilonból. Ő másoló* volt, aki jól ismerte Mózes törvényét,*+ amelyet Jehova, Izrael Istene adott. A király megadta neki mindazt, amit kért, mivel Jehova, az ő Istene vele volt*.  Artaxerxész király 7. évében az izraeliták, a papok, a léviták,+ az énekesek,+ a kapuőrök+ és a templomi szolgák*+ közül némelyek feljöttek Ezsdrással Jeruzsálembe.  És Ezsdrás megérkezett Jeruzsálembe az 5. hónapban, a király 7. évében.  Az első hónap első napján indult útnak Babilonból, és az 5. hónap első napján érkezett Jeruzsálembe, mivel az ő Istene vele volt+. 10  Ezsdrás felkészítette a szívét* arra, hogy Jehova törvényéhez forduljon tanácsért, hogy cselekedje azt,+ és tanítsa annak rendelkezéseit meg bírói döntéseit Izraelben+. 11  Itt van egy másolat arról a levélről, amelyet Artaxerxész király adott Ezsdrásnak, a papnak és másolónak*, aki jártas volt Jehova parancsolatainak és Izraelnek adott rendelkezéseinek tanulmányozásában*: 12  * „Artaxerxész,+ a királyok királya, Ezsdrás papnak, aki az ég Istene törvényének másolója*: Legyen teljes a békéd! Ezennel 13  parancsot adok ki, hogy a birodalmamban Izrael népéből mindazok, akik el akarnak menni veled Jeruzsálembe, papjaikkal és lévitáikkal együtt, menjenek el.+ 14  A király és hét tanácsadója elküld, hogy nézz utána, hogy Istened törvényét, mely nálad* van, megtartják-e Júdában és Jeruzsálemben. 15  Továbbá vidd el az ezüstöt és az aranyat, amelyet a király és tanácsadói önként adtak Izrael Istenének, akinek lakhelye Jeruzsálemben van, 16  mindazzal az ezüsttel és arannyal, amelyet Babilon összes tartományában kapsz*, és azzal az ajándékkal együtt, melyet a nép és a papok önként adnak Istenük háza számára,+ amely Jeruzsálemben van. 17  Tüstént vásárolj hát ezen a pénzen bikákat+, kosokat,+ bárányokat+ és hozzájuk tartozó gabonaáldozatokat+ meg italáldozatokat+, és mutasd be ezeket Istenetek házának oltárán, Jeruzsálemben. 18  Azt tegyétek a fennmaradó ezüsttel és arannyal, amit te és a testvéreid jónak láttok; Istenetek akarata szerint cselekedjetek. 19  És mindazokat az edényeket, amelyeket az Istened házánál végzett szolgálatra kapsz, vidd Isten elé Jeruzsálembe.+ 20  Amire pedig még szükség lesz Istened házához, és neked kell megadnod, azt a királyi kincstárból add meg+. 21  Én, Artaxerxész király parancsot adtam ki a folyón* túli terület összes kincstárnokának: bármit kér is tőletek Ezsdrás+ pap, az ég Istene törvényének másolója*, az haladéktalanul legyen meg, 22  egészen 100 talentum* ezüstig, 100 kór* búzáig, 100 bát* borig+, 100 bát olajig+, sóban+ pedig korlátlanul. 23  Mindazt, amit csak az ég Istene parancsol, buzgalommal meg kell tenni az ég Istenének házáért,+ hogy ne legyen harag a király birodalma és fiai ellen+. 24  Továbbá tudatjuk veletek, hogy nem szabad sem adót, sem sarcot+, sem vámot kiszabni egyetlen papra, lévitára, zenészre,+ kapuőrre, templomi szolgára*,+ és Isten házának egyetlen munkására sem. 25  Te pedig, Ezsdrás, az Istenedtől kapott bölcsességgel* jelölj ki kormányzati tisztviselőket és bírákat, hogy ítélkezzenek a folyón túli területen lévő összes nép felett, mindazok felett, akik ismerik Istenednek törvényeit; aki pedig nem ismeri azokat, azt oktassátok+. 26  S mindazon, aki nem cselekszi Istenednek törvényét és a király törvényét, azonnal hajtsák végre az ítéletet, legyen az akár halál, száműzés, bírság vagy bebörtönzés.” 27  Dicsőség Jehovának, ősapáink Istenének, aki a király szívébe adta, hogy ékesítse Jehova házát Jeruzsálemben!+ 28  Az irántam mutatott szeretetéből* fakadóan elnyertem a király+, valamint a tanácsadói+ és minden hatalmas fejedelme jóindulatát. Így hát felbátorodtam*, mivel Jehova, az én Istenem velem volt, és vezetőket* gyűjtöttem egybe Izrael népe közül, hogy feljöjjenek velem.

Lábjegyzetek

Jel.: ’segítség’.
Vagy: „írnok”.
Vagy: „hozzáértő másolója volt Mózes törvényének”.
Szó szerint: „az ő Istenének, Jehovának rajta nyugvó keze szerint”.
Vagy: „nétineusok”. Szó szerint: „az odaadottak”.
Vagy: „elhatározta szívében”.
Vagy: „írnoknak”.
Vagy: „szavainak másolásában”.
Az Ezsdrás 7:12–26 eredetileg arámi nyelven íródott.
Vagy: „írnoka”.
Szó szerint: „a kezedben”.
Szó szerint: „találsz”.
Vagy: „az Eufráteszen”.
Vagy: „írnoka”.
Egy kór 220 l. Lásd: B14-es függ.
Egy bát 22 l. Lásd: B14-es függ.
Egy talentum 34,2 kg. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „nétineusra”. Szó szerint: „odaadottra”.
Szó szerint: „Istenednek bölcsessége szerint, amely a kezedben van”.
Vagy: „odaadó szeretetéből”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „erőt gyűjtöttem”.
Szó szerint: „főembereket”.

Jegyzetek

Multimédia