Ezsdrás 6:1–22

6  Ekkor történt, hogy Dáriusz király parancsot adott ki, és utánanéztek ennek a levéltárban*, ahol a kincseket tartották Babilonban.  És Ekbatánában, a Média tartományában lévő fellegvárban találtak egy tekercset, melyben ez az emlékeztető feljegyzés állt:  „Círusz király első évében Círusz király parancsot adott ki Isten háza felől, amely Jeruzsálemben volt:+ »Építsék újjá a házat olyan hellyé, ahol áldozatokat mutatnak be, rakják le alapjait; magassága legyen 60 könyök*, szélessége 60 könyök,+  három sor helyére görgetett nagy kővel, és egy sor gerendával;+ a költséget pedig a király házából állják+.  Vigyék vissza Isten házának arany- és ezüstedényeit is, amelyeket Nabukodonozor vitt el a jeruzsálemi templomból, és hozott Babilonba;+ kerüljenek a helyükre a templomban, Jeruzsálemben, és tartsák azokat Isten házában+.«”  „Most azért, ti, Tattenai, a folyón* túli terület kormányzója és Setár-Bózenai, valamint társaitok, a folyón túli terület alacsonyabb rangú kormányzói,+ maradjatok távol onnan.  Ne akadályozzátok az Isten házán végzett munkát! A zsidók kormányzója és a zsidók vénei újjá fogják építeni Isten házát a korábbi helyén.  Én pedig parancsot adok ki arról, hogy mit tegyetek a zsidóknak e véneiért, hogy újjáépüljön Isten háza: a királyi kincstárból,+ a folyón túli területről szedett adóból haladéktalanul fizessék ki a költséget ezeknek a férfiaknak, hogy ne legyen fennakadás+.  És amire csak szükség van – fiatal bikákra,+ kosokra+ és bárányokra+ az ég Istenének szánt égőáldozatokhoz, búzára,+ sóra,+ borra+ és olajra+, amit csak mondanak a Jeruzsálemben lévő papok –, adják meg azokat nekik folytonosan, napról napra, hiánytalanul. 10  Így folyamatosan áldozatokat tudnak bemutatni, melyek örömet szereznek az ég Istenének, és imádkozni tudnak a királynak és fiainak az életéért.+ 11  Arra is parancsot adtam ki, hogy ha valaki megszegi ezt a rendeletet, annak házából húzzanak ki egy gerendát, és feszítsék meg azon, s házát tegyék nyilvános illemhellyé* e miatt a vétség miatt. 12  És az Isten, aki ezt a helyet választotta a nevének,+ buktasson meg minden királyt, és semmisítsen meg minden népet, amely megpróbálja megszegni e rendeletet,* és elpusztítani Isten házát, amely Jeruzsálemben van. Én, Dáriusz parancsolom ezt. Haladéktalanul hajtsák végre!” 13  Ekkor Tattenai, a folyón túli terület kormányzója és Setár-Bózenai+, valamint a társaik azonnal teljesítettek mindent, amit Dáriusz király parancsolt. 14  A zsidók vénei pedig folytatták az építkezést, és előrehaladtak+ Aggeus+ próféta és Zakariás+, Iddó unokája prófétálásának hatására. Befejezték az építkezést Izrael Istenének parancsára,+ valamint Círusznak+, Dáriusznak+ és Artaxerxésznek+, Perzsia királyának parancsára. 15  Adár* hónap 3. napjára, Dáriusz király uralkodásának 6. évében elkészült a ház. 16  Majd az izraeliták, a papok, a léviták,+ valamint a többi volt száműzött örömmel avatták fel* Isten házát. 17  Hoztak Isten házának felavatására 100 bikát, 200 kost és 400 bárányt, valamint az egész Izraelért bemutatott, bűnért való áldozathoz 12 kecskebakot, Izrael törzseinek száma szerint.+ 18  És kijelölték a papokat rendjük szerint és a lévitákat osztályuk szerint Isten szolgálatára,+ amely Jeruzsálemben folyik, a Mózes könyvében leírtakkal összhangban+. 19  És a volt száműzöttek megtartották a pászkát az első hónap+ 14. napján. 20  A papok és a léviták kivétel nélkül megtisztították magukat,+ így hát mindannyian tiszták voltak. Levágták a pászkaáldozatot az összes volt száműzött, a paptársaik és saját maguk számára. 21  Ekkor az izraeliták, akik visszatértek a száműzetésből, ettek belőle mindazokkal együtt, akik csatlakoztak hozzájuk, és elkülönültek az ország népeinek tisztátalanságától,+ hogy Jehovát, Izrael Istenét imádják*. 22  És hét napon át örömmel megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét+ is, mert Jehova örömet szerzett nekik, és arra indította Asszíria királyát, hogy jóindulattal bánjon velük,*+ és támogassa őket* a munkában, amelyet az igaz Istennek, Izrael Istenének a házán végeztek.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „feljegyzések házában”.
Kb. 26,7 m. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „az Eufráteszen”.
Esetleg: „szemétdombbá”; „trágyadombbá”.
Vagy: „kinyújtja kezét, hogy megszegje e rendeletet”.
Vagy: „adták át”.
Szó szerint: „keressék”.
Vagy: „feléjük fordította Asszíria királyának a szívét”.
Szó szerint: „megerősítse a kezüket”.

Jegyzetek

Multimédia