Ezsdrás 5:1–17

5  Majd Aggeus próféta+ meg Zakariás próféta+, Iddó+ unokája prófétált a Júdában és Jeruzsálemben lévő zsidóknak Izrael Istenének nevében, aki velük volt.  Ekkor történt, hogy Zorobábel+, Sealtiel fia és Jésua+, Jocadák fia elkezdte újjáépíteni Isten házát,+ amely Jeruzsálemben volt; velük voltak Isten prófétái, és támogatták őket.+  Abban az időben Tattenai, a folyón* túli terület kormányzója és Setár-Bózenai, valamint a társaik odamentek hozzájuk, és ezt kérdezték tőlük: „Ki adott nektek parancsot arra, hogy megépítsétek ezt a házat, és elkészítsétek ezt az épületet*?”  Majd ezt kérdezték tőlük: „Hogy hívják azokat a férfiakat, akik ezen az épületen dolgoznak?”  Isten azonban odafigyelt* a zsidók véneire,+ és nem állították le őket, mígnem jelentés ment Dáriuszhoz, és hivatalos okiratot küldtek vissza ebben az ügyben.  Itt van a levélnek egy másolata, melyet Tattenai, a folyón túli terület kormányzója és Setár-Bózenai, valamint társai, a folyón túli terület alacsonyabb rangú kormányzói küldtek Dáriusz királynak;  beszámolót küldtek neki, melyben ezt írták: „Dáriusz királynak: Teljes békesség!  Tudja meg a király, hogy elmentünk Júda tartományába, a nagy Istennek házához; építik azt, mégpedig helyükre görgetett nagy kövekből, és gerendákat helyeznek a falakba. A nép buzgalommal végzi a munkát, és erőfeszítéseiknek köszönhetően az előrehalad.  Mi ekkor megkérdeztük a véneiket: »Ki adott nektek parancsot arra, hogy megépítsétek ezt a házat, és elkészítsétek ezt az épületet*+ 10  Megkérdeztük a nevüket is, hogy tudathassuk veled, és leírhassuk azoknak a férfiaknak a nevét, akik az élükön állnak. 11  Ők így feleltek nekünk: »Mi az ég és a föld Istenének szolgái vagyunk, és azt a házat építjük újjá, amely sok évvel ezelőtt épült, és amelyet Izraelnek egy nagy királya épített és fejezett be.+ 12  De mivel apáink megharagították az ég Istenét,+ ő engedte, hogy legyőzze őket Babilon királya, a káldeus Nabukodonozor+, aki lerombolta ezt a házat,+ és száműzetésbe vitte a népet Babilonba+. 13  Círusznak, Babilon királyának az első évében azonban Círusz király parancsot adott ki Isten házának az újjáépítésére.+ 14  Sőt, Círusz király előhozta Babilon templomából Isten házának arany- és ezüstedényeit, amelyeket Nabukodonozor elvitt a jeruzsálemi templomból, és Babilon templomába vitt.+ Círusz egy Sesbaccár*+ nevű férfinak adta őket, akit kormányzóvá tett+. 15  Ezt mondta neki: ’Vedd ezeket az edényeket, menj, és helyezd el a templomban, amely Jeruzsálemben van, és építsék újjá Isten házát a korábbi helyén.’+ 16  Aztán jött ez a Sesbaccár, és lerakta az alapjait Isten házának,+ amely Jeruzsálemben van; és attól fogva mostanáig folyik az építés, de még nem fejeződött be+ 17  Most pedig, ha a király jónak látja, nézzenek utána a királyi kincstárban, Babilonban, hogy Círusz király valóban adott-e ki parancsot arra, hogy újjáépítsék Isten házát Jeruzsálemben;+ és üzenje meg nekünk a király a döntését erről.”

Lábjegyzetek

Vagy: „az Eufráteszen”.
Vagy: „ezt a gerendázatot”.
Szó szerint: „Istenük szeme rajtuk volt”.
Vagy: „ezt a gerendázatot”.
Valószínűleg: Zorobábel (Ezsd 2:2; 3:8).

Jegyzetek

Multimédia