Ezsdrás 2:1–70

2  Ezek voltak a tartomány lakói, akik kijöttek a száműzetésben lévő foglyok közül,+ akiket Nabukodonozor, Babilon királya vitt száműzetésbe Babilonba,+ és akik később visszatértek Jeruzsálembe és Júdába, mindegyik a maga városába,+  akik Zorobábellel+, Jésuával,+ Nehémiással, Serájával, Rélájával, Márdokeussal, Bilsánnal, Mispárral, Bigvaival, Rehummal és Baánahhal jöttek. Az izraelita férfiak ennyien voltak:+  Paros fiai* 2172-en;  Sefátia fiai 372-en;  Arah fiai+ 775-en;  Pahat-Moáb fiai,+ Jésua és Joáb fiai közül 2812-en;  Elám fiai+ 1254-en;  Zattu fiai+ 945-en;  Zakkai fiai 760-an; 10  Báni fiai 642-en; 11  Bebai fiai 623-an; 12  Azgád fiai 1222-en; 13  Adónikám fiai 666-an; 14  Bigvai fiai 2056-an; 15  Adin fiai 454-en; 16  Áter fiai Ezékiás ágán 98-an; 17  Bécai fiai 323-an; 18  Jóra fiai 112-en; 19  Hásum fiai+ 223-an; 20  Gibbár fiai 95-en; 21  Betlehem fiai 123-an; 22  Netófa férfiai 56-an; 23  Anatót+ férfiai 128-an; 24  Azmávet fiai 42-en; 25  Kirját-Jeárim, Kefira és Beérót fiai 743-an; 26  Ráma+ és Géba+ fiai 621-en; 27  Mikmász férfiai 122-en; 28  Bétel és Ai+ férfiai 223-an; 29  Nébó fiai+ 52-en; 30  Magbis fiai 156-an; 31  a másik Elám fiai 1254-en; 32  Hárim fiai 320-an; 33  Lód, Hádid és Onó fiai 725-en; 34  Jerikó fiai 345-en; 35  Szenáa fiai 3630-an. 36  A papok:+ a Jésua+ családjából való Jedája+ fiai 973-an; 37  Immér+ fiai 1052-en; 38  Pashúr fiai+ 1247-en; 39  Hárim+ fiai 1017-en. 40  A léviták:+ Hodávia fiainak, Jésuának és Kadmielnek fiai+ 74-en. 41  Az énekesek:+ Asáf+ fiai 128-an. 42  A kapuőrök+ fiai: Sallum fiai, Áter fiai, Talmon+ fiai, Akkub+ fiai, Hatita fiai és Sóbai fiai összesen 139-en. 43  A templomi szolgák*:+ Ciha fiai, Hásufa fiai, Tabbaot fiai, 44  Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai, 45  Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai, 46  Hágáb fiai, Salmai fiai, Hanán fiai, 47  Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai, 48  Recin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai, 49  Uzza fiai, Paseah fiai, Bésai fiai, 50  Asna fiai, Meunim fiai, Nefuszim fiai, 51  Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai, 52  Baclut fiai, Mehida fiai, Harsa fiai, 53  Barkósz fiai, Sisera fiai, Temah fiai, 54  Neciah fiai, Hatifa fiai. 55  Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Szóferet fiai, Peruda fiai,+ 56  Jaálah fiai, Darkón fiai, Giddél fiai, 57  Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókeret-Haccebaim fiai, Ámi fiai. 58  A templomi szolgák* és Salamon szolgáinak fiai összesen 392-en voltak. 59  Akik Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerubból, Addonból és Immérből mentek fel, de nem tudták igazolni nemzetségüket és származásukat, hogy izraeliták-e, a következők voltak:+ 60  Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai 652-en. 61  És a papok fiai közül: Habája fiai, Hakkóc+ fiai, Barzillai fiai. Barzillai a gileádi Barzillai+ lányai közül vett magának feleséget, s az ő nevüket vette fel. 62  Ezek keresték a bejegyzésüket, hogy igazolják leszármazásukat, de nem találták meg, ezért alkalmatlanná váltak a papi szolgálatra*.+ 63  A kormányzó* pedig azt mondta nekik, hogy nem ehetnek abból, ami egészen szent,+ mindaddig, míg egy pap irányítást nem kér az urimmal+ és tummimmal. 64  Az egész gyülekezetben összesen 42 360-an voltak,+ 65  leszámítva a rabszolgáikat és rabszolganőiket, akik 7337-en voltak; és volt még 200 férfi és női énekesük. 66  736 lovuk, 245 öszvérük, 67  435 tevéjük és 6720 szamaruk volt. 68  Amikor Jehova házába értek Jeruzsálembe, a nemzetségfők közül némelyek önkéntes adományokat+ adtak az igaz Isten háza számára, hogy újjáépítsék* azt a maga helyén+. 69  Lehetőségeikhez mérten adtak az építés költségeire* 61 000 aranydrachmát*, 5000 ezüstminát*+, és 100 köntöst a papoknak. 70  És a papok, a léviták s a nép közül némelyek, valamint az énekesek, a kapuőrök és a templomi szolgák* letelepedtek városaikban, és a többi izraelita* is letelepedett, mindenki a maga városában.+

Lábjegyzetek

Ebben a fejezetben a „fiai” kifejezés leszármazottakra, néhány helyen pedig lakosokra is utalhat.
Vagy: „nétineusok”. Szó szerint: „az odaadottak”.
Vagy: „nétineusok”. Szó szerint: „az odaadottak”.
Vagy: „mint tisztátalanokat, kirekesztették őket a papságból”.
Vagy: „tirsáta”. Ez egy perzsa eredetű cím, melyet a tartományi kormányzók viseltek.
Vagy: „felállítsák”.
Vagy: „a kincstárba”.
Általában a perzsa aranydárikkal tartották egyenértékűnek, mely 8,4 g súlyú volt. Nem keverendő össze a Görög iratokban szereplő drachmával. Lásd: B14-es függ.
A Héber iratokban említett mina 570 g súlyú volt. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „nétineusok”. Szó szerint: „az odaadottak”.
Szó szerint: „egész Izrael”.

Jegyzetek

Multimédia