Ezékiel 39:1–29

39  Te pedig, embernek fia, prófétálj Góg ellen,+ és mondd meg neki: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ’Én ellened vagyok, Góg, Mések és Tubál+ legfőbb fejedelme!  Megfordítalak és vezetni foglak, elhozlak észak legtávolabbi részeiről,+ és beviszlek Izrael hegyeire.  Kiütöm bal kezedből íjadat és jobbodból nyilaidat.  Izrael hegyein fogsz elesni+ te és minden csapatod meg a veled levő népek. Eledelül adlak mindenféle ragadozó madárnak és a mező vadjainak.+’«  »A nyílt mezőn esel el,+ mert én szóltam« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.  »Tüzet bocsátok Magógra, és azokra, akik biztonságban laknak a szigeteken;+ és megtudják, hogy én vagyok Jehova.  Megismertetem szent nevemet népem, Izrael körében, és nem hagyom többé megszentségteleníteni. És megtudják a nemzetek, hogy én vagyok Jehova,+ a szent Isten Izraelben+  »Igen, eljön az, ami meg lett jövendölve, és bekövetkezik – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – Ez az a nap, amelyről beszéltem.  Kimennek majd Izrael városainak a lakosai, és elégetik a fegyvereket: a kis pajzsokat* meg a nagy pajzsokat, az íjakat meg a nyilakat, a buzogányokat* meg a lándzsákat. Azokból raknak tüzet+ hét éven át. 10  Nem fognak fát hozni a mezőről, és tűzifát sem gyűjtenek az erdőből, mert a fegyverekből fognak tüzet rakni.« »Zsákmányt szereznek azoktól, akik őket rabolták ki, és kifosztják azokat, akik őket fosztogatták« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 11  »Azon a napon sírhelyet adok Gógnak+ Izraelben, abban a völgyben, ahol azok haladnak át, akik a tengertől keletre eső részre mennek, de ez a völgy majd útjukat állja. Ott fogják eltemetni Gógot és minden hordáját, és így fogják nevezni: Hamon-Góg völgye*.+ 12  Izrael népe hét hónapon át temeti majd őket, hogy megtisztítsa az országot.+ 13  Az ország egész népe temetni fog, és ezzel hírnevet szereznek maguknak azon a napon, amelyen megdicsőítem magamat+« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 14  »Férfiakat jelölnek ki arra, hogy folyamatosan járják az országot, és eltemessék a föld színén maradt holttesteket, hogy megtisztítsák a földet. Hét hónapig fognak kutatni. 15  Amikor azok, akik az országot járják, emberi csontot látnak, jelet tesznek mellé. Majd azok, akik a temetésre lettek kijelölve, eltemetik a csontokat a Hamon-Góg völgyében.+ 16  Lesz ott egy város is, melynek a neve Hamóna* lesz. És megtisztítják az országot.+« 17  Ami téged illet, embernek fia, ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: »Szólj a legkülönfélébb madaraknak, és a mező minden vadjának: ’Gyülekezzetek és jöjjetek! Gyűljetek egybe az áldozatom körül, amelyet nektek készítek. Nagy áldozatot készítek Izrael hegyein.+ Húst esztek majd, és vért isztok.+ 18  Hatalmasok húsát fogjátok enni, és a föld fejedelmeinek vérét isszátok – kosokét, bárányokét, kecskékét és bikákét. Básán hizlalt állatai ezek valamennyien. 19  Zsíros részt fogtok enni jóllakásig, és vért isztok megrészegülésig az áldozatból, melyet nektek készítek.’« 20  »Jóllaktok majd az asztalomnál lovakkal és szekérhajtókkal, hatalmasokkal és mindenféle harcossal«+ – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 21  »Megmutatom a nemzetek között dicsőségemet, és a nemzetek mind meglátják ítéletemet, amelyet végrehajtottam, és hatalmamat*, amelyet kinyilvánítottam közöttük.+ 22  Attól a naptól fogva Izrael népe tudni fogja, hogy én vagyok Jehova, az Istenük. 23  És a nemzetek megtudják majd, hogy Izrael népe a vétke miatt ment száműzetésbe, mert hűtlenek voltak hozzám.+ Ezért elrejtettem előlük arcomat,+ és ellenségeik kezébe adtam őket,+ és mindannyian kard által hullottak el. 24  Tisztátalanságuk és törvényszegéseik szerint bántam velük, és elrejtettem előlük arcomat.« 25  Ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Visszahozom majd Jákob foglyait,+ és irgalmazok Izrael egész népének;+ határozottan kiállok* szent nevem mellett+. 26  Miután meg lettek alázva, amiért hűtlenek voltak hozzám,+ biztonságban fognak lakni a földjükön, és senki sem rettenti meg őket.+ 27  Amikor visszahozom őket a népek közül, és egybegyűjtöm őket ellenségeik országaiból,+ akkor majd megszentelem magamat közöttük sok nemzet szeme láttára+ 28  »Megtudják, hogy én vagyok Jehova, az Istenük, amikor száműzetésbe küldöm őket a nemzetek közé, majd egybegyűjtöm őket a földjükre, és senkit sem hagyok ott közülük.+ 29  Többé nem rejtem el arcomat előlük,+ mert kitöltöm szellememet Izrael népére+« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek

Ezeket gyakran íjászok viselték.
Esetleg: „botokat”. Ezek hegyes végű rudak voltak, melyeket fegyverként használtak.
Vagy: „Góg hordáinak völgye”.
Jel.: ’hordák’.
Szó szerint: „kezemet”.
Szó szerint: „kizárólagos odaadást tanúsítok”.

Jegyzetek

Multimédia