Ezékiel 38:1–23

38  Jehova ismét szólt hozzám:  „Embernek fia! Fordítsd arcodat Magóg földjének Gógja,+ Mések és Tubál+ legfőbb fejedelme felé, és prófétálj ellene.+  Ezt mondd: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ’Én ellened vagyok, ó, Góg, Mések és Tubál legfőbb fejedelme!  Megfordítalak, és horgokat akasztok állkapcsodba,+ kivonultatlak téged egész hadseregeddel,+ lovaiddal és lovasaiddal, akik mindnyájan díszes ruhába öltöztek, egy nagy sereget, amelynél nagy pajzsok és kis pajzsok* vannak, és mindnyájan kardot forgatnak.  Perzsia, Etiópia és Pút+ is velük van, mindannyian kis pajzsot és sisakot viselnek;  Gómer és minden csapata, Tógarma+ leszármazottai észak legtávolabbi részeiről és minden csapata – sok nép tart veled.+  Állj készen, készülődj, te és egész sereged, akik odagyűltek hozzád, és te leszel a parancsnokuk*!  Sok nap elteltével majd figyelmet fordítok rád*. Az utolsó években bevonulsz egy olyan országba, amelynek népe helyre lett állítva a kard pusztítása után, egybe lett gyűjtve sok nép közül Izrael hegyeire, amelyek sokáig pusztán álltak. Ennek az országnak a lakosai vissza lettek hozva a népek közül, és biztonságban laknak mindnyájan.+  Eljössz ellenük, mint a szélvész, és beborítod az országot, mint a felhők, te és minden csapatod, és sok nép teveled.’« 10  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Azon a napon majd gondolatok ötlenek fel szívedben, és gonosz tervet eszelsz ki. 11  Ezt mondod: ’Behatolok a védtelen települések* földjére.+ Rátámadok azokra, akik biztonságban, háborítatlanul élnek, és mindnyájan falak, reteszek és kapuk nélküli településeken laknak.’ 12  Mindezt azért teszed, hogy nagy zsákmányt szerezz, és megtámadd a lerombolt helyeket, melyek most újra lakottak,+ és a nemzetek közül egybegyűjtött népet,+ amely vagyont meg birtokot gyűjt,+ és a föld közepén lakik. 13  Sába+ és Dedán+, Társis+ kereskedői és összes harcosa* majd így szólnak hozzád: ’Azért jössz, hogy nagy zsákmányt szerezz? Azért gyűjtötted egybe seregedet, hogy ezüstöt és aranyat vigyél el, vagyont és birtokot szerezz, és hatalmas zsákmányt ejts?’« 14  Ezért hát prófétálj, ó, embernek fia, és mondd meg Gógnak: »Így szól a legfőbb Úr, Jehova: ’Azon a napon, amikor népem, Izrael biztonságban lakik, biztosan tudomást szerzel majd róla.+ 15  Eljössz majd helyedről, észak legtávolabbi részeiről+ sok nép kíséretében. Mindnyájan lovon nyargalnak, nagy haderő, népes sereg.+ 16  Rátámadsz az én népemre, Izraelre, mint ahogy a felhők beborítják a földet. Az utolsó napokban elhozlak országom ellen,+ hogy megismerjenek engem a nemzetek, amikor megszentelem magamat általad a szemük láttára, ó, Góg!+’« 17  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Hát nem te vagy az, akiről a múltban beszéltem szolgáim, Izrael prófétái által, akik sok éven át arról prófétáltak, hogy elhozlak rájuk?« 18  »Azon a napon, amelyen Góg bevonul Izrael földjére, nagy haragra gyúlok+ – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – 19  Felindultságomban és haragom tüzében fogok beszélni. Azon a napon nagy földrengés lesz Izrael földjén. 20  Reszketni fognak miattam a tenger halai, az ég madarai, a mező vadjai, minden hüllő, amely a földön csúszik-mászik, és minden ember a föld színén. A hegyek leszakadnak,+ a sziklák leomlanak, és minden fal a földre omlik.« 21  »Elhozom ellene a kardot egész hegyvidékemen – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – Saját testvére ellen fordul mindenkinek a kardja.+ 22  Ítéletet hozok felette.* Járványos betegséggel+ sújtom őt és seregét. Sok vér folyik majd. Szakadó esőt és jégverést+, tüzet+ és ként+ bocsátok rá és csapataira meg a vele levő sok népre.+ 23  Felmagasztalom és megszentelem magamat, és ismertté teszem magamat sok nemzet előtt; és megtudják, hogy én vagyok Jehova.«

Lábjegyzetek

Ezeket gyakran íjászok viselték.
Szó szerint: „az őrük”.
Vagy: „majd felszólítalak”.
Vagy: „a nyílt vidék”.
Vagy: „összes fiatal sörényes oroszlánja”.
Vagy: „Törvénykezni fogok vele.”

Jegyzetek

Multimédia