Ezékiel 32:1–32

32  A 12. évben, a 12. hónap első napján Jehova ismét szólt hozzám:  „Embernek fia! Énekelj gyászdalt* Egyiptom királya, a fáraó felett, és így szólj hozzá: »Olyan voltál, mint a nemzetek erős, fiatal oroszlánja*,de elnémultál. Olyan voltál, mint egy tengeri szörny,+ hullámokat vertél a folyóidban,lábaddal zavarossá tetted a vizeket, és felkavartad a folyókat*   Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Kivetem rád hálómat egy sok nemzetből álló csoport által,és ők felhúznak téged vonóhálómban.   Otthagylak a földön. A nyílt mezőre vetlek. Előidézem, hogy rád szálljon az ég minden madara,és veled lakatom jól az egész föld vadjait.+   A hegyekre vetem húsodat,és ami marad belőled, azzal betöltöm a völgyeket.+   Kiömlő véreddel megitatom a földet egészen a hegyekig,és a folyómedrek is megtelnek vele*   »Amikor kihunysz, betakarom az eget, és elsötétítem csillagjait. A napot eltakarom felhőkkel,és a hold sem ad világosságot.+   Minden fénylő világítótestet elsötétítek miattad az égen,és sötétséget borítok a földedre« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.   »Elcsüggesztem sok nép szívét, amikor elviszem foglyaidat más nemzetek közé,olyan országokba, amelyeket nem ismersz.+ 10  Rémületbe ejtek sok népet,királyaik is borzadva fognak reszketni miattad, amikor megsuhogtatom kardomat előttük. Bukásod napjánmindegyikük szüntelenül reszketni fog félelmében az életéért.« 11  Mert így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Babilon királyának kardja eljön rád.+ 12  Erős harcosok kardja által hullatom el hordáidat,a nemzetek közül ők a legkegyetlenebbek.+ Megfosztják Egyiptomot a büszkeségétől, és minden hordája megsemmisül.+ 13  Elpusztítom minden állatát a sok víz mellől,+és nem zavarja föl azt többé ember lába, sem állat patája.+« 14  »Akkor megtisztítom vizeiket,és úgy folyatom folyóikat, mint az olajat« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 15  »Amikor elhagyatott pusztasággá teszem Egyiptomot, és az országot megfosztják mindattól, ami betölti,+amikor lesújtok minden lakosára,akkor majd megtudják, hogy én vagyok Jehova.+ 16  Gyászdal ez, és énekelni fogják;a nemzetek lányai éneklik majd. Egyiptomot és minden hordáját siratják majd vele« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.” 17  Aztán a 12. évben, a hónap 15. napján Jehova így szólt hozzám: 18  „Embernek fia! Sirasd Egyiptom hordáit, és vidd le őt és a hatalmas nemzetek lányait a föld mélyére a verembe* szállókkal együtt. 19  »Kinek a szépségét múlod felül? Szállj csak alá, és feküdj a körülmetéletlenek mellé!« 20  »A karddal megöltek között fognak elesni.+ Kardnak lett átadva. Vonszoljátok el őt a hordáival együtt. 21  A sír* mélyéről a legkiemelkedőbb harcosok szólnak majd hozzá és a segítőihez. Alászállnak, és úgy fognak feküdni, mint a körülmetéletlenek, kard által megölten. 22  Ott van Asszíria és egész sokasága. Körülötte* vannak sírjaik, mindnyájan kard által hullottak el.+ 23  Sírjai a verem* mélyén vannak, és sokasága ott van a sírja körül. Mindnyájukat karddal ölték meg, mert rettegést hoztak az élők földjére. 24  Ott van Elám+ a hordáival a sírja körül, mindnyájan kard által hullottak el. Alászálltak körülmetéletlenül a föld mélyére, ők, akik rettegést hoztak az élők földjére. Viselni fogják szégyenüket a verembe* szállókkal együtt. 25  A megöltek között vetettek neki ágyat, akárcsak minden hordájának a sírja* körül. Mindnyájan körülmetéletlenek, karddal megöltek, mert rettegést hoztak az élők földjére. Viselni fogják szégyenüket a verembe* szállókkal együtt. A megöltek közé vetették őt. 26  Ott van Mések és Tubál+ és minden hordájuk*. Körülötte* vannak sírjaik*. Mindnyájan körülmetéletlenek, akiket kard szúrt át, mert rettegést hoztak az élők földjére. 27  Nemde a körülmetéletlen, erős harcosok mellett fekszenek majd, akik elestek, és harci eszközeikkel együtt a sírba* szálltak? Fejük alá teszik kardjukat,* és bűneik a csontjaikon lesznek, mert ezek az erős harcosok rettegésben tartották az élők földjét. 28  Ami téged illet, a körülmetéletlenek között fogsz összetörni, és a karddal megöltek mellett fogsz feküdni. 29  Ott van Edom+, a királyai és minden fejedelme, akik a nagyságuk ellenére a karddal megöltek közé kerültek. Ők is a körülmetéletlenek+ és a verembe* szállók mellett fognak feküdni. 30  Ott van észak összes fejedelme*, és a szidóniak+ is mind, akik megszégyenülten alászálltak a megöltekkel, noha erejükkel rémületet keltettek. Körülmetéletlenül fekszenek majd a karddal megöltek mellett, és viselni fogják szégyenüket a verembe* szállókkal együtt. 31  A fáraó látja majd mindezt, és megvigasztalódik amiatt, ami a hordáival történt.+ A fáraót és egész hadseregét karddal ölik meg« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 32  »Mivel rettegést keltett az élők földjén, a fáraót a hordáival együtt a körülmetéletlenek mellé fogják fektetni, a karddal megöltek mellé« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek

Vagy: „siratóéneket”.
Vagy: „fiatal sörényes oroszlánja”.
Szó szerint: „folyóikat”.
Szó szerint: „tőled (veled)”.
Vagy: „sírba”.
Vagy: „seol”. Lásd: Szójegyzék.
Ez valószínűleg Asszíria királyára utal.
Vagy: „sír”.
Vagy: „sírba”.
Szó szerint: „sírjai”.
Vagy: „sírba”.
Szó szerint: „hordája”.
Ez valószínűleg Mések és Tubál királyára utal.
Szó szerint: „sírjai”.
Vagy: „seolba”. Lásd: Szójegyzék.
Ez talán arra utal, hogy a harcosokat a kardjukkal együtt temették el a katonai tiszteletadás jeleként.
Vagy: „sírba”.
Vagy: „vezetője”.
Vagy: „sírba”.

Jegyzetek

Multimédia