Ezékiel 30:1–26

30  És Jehova ismét szólt hozzám:  „Embernek fia! Így prófétálj: »Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: ’Jajgassatok: „Jaj, közeledik a nap!”   Mert közel a nap, igen, közel van Jehova napja.+ Felhők napja lesz az,+ a nemzetek feletti ítélkezés ideje+.   Kard jön Egyiptom ellen, és kétségbeesés lesz úrrá Etiópián, amikor a halálra sebzettek elhullanak Egyiptomban. Vagyonát elveszik, és alapjait lerombolják.+   Etiópia+, Pút+, Lud és más népekből való emberek*,meg Kúb és a szövetség földjének fiai*mindannyian kard által hullanak el.’«   Így szól Jehova: »Egyiptom támogatói is elhullanak,és büszke hatalmát megdöntik.«+ »Migdoltól+ Sziénéig+ kard által hullanak el az országban – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. –  A legelhagyatottabb országgá teszik, és városai a legelhagyatottabb városok lesznek.+  Amikor tüzet gyújtok Egyiptomban, és minden szövetségese megsemmisül, megtudják, hogy én vagyok Jehova.  Azon a napon követeket küldök ki hajókon, hogy remegést hozzanak az elbizakodott Etiópiára. Kétségbeesés lesz úrrá rajtuk akkor, amikor eljön az a nap Egyiptomra, mert biztosan eljön az.« 10  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Elpusztítom Egyiptom hordáit Babilon királyának, Nabukodonozornak a keze által.+ 11  Beviszem őt és a csapatait – a legkegyetlenebbeket a nemzetek közül+ –, hogy elpusztítsák az országot. Kirántják kardjukat Egyiptom ellen, és betöltik az országot megöltekkel.+ 12  Kiszárítom a Nílus+ csatornáit, és kiszolgáltatom* az országot gonosz embereknek. Idegenek által teszem pusztává az országot, és mindent, ami benne van.+ Én, Jehova szóltam.« 13  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Az undorító bálványokat* is elpusztítom, és megsemmisítem Nóf*+ semmit érő isteneit. Nem lesz többé Egyiptom földjéről való fejedelem, és félelmet hozok Egyiptom földjére.+ 14  Pusztává teszem Pátroszt+, tüzet gyújtok Coánban, és ítéletet hajtok végre Nóban*+. 15  Kiontom dühömet Szinre, Egyiptom erődjére, és elpusztítom Nó lakosságát. 16  Tüzet gyújtok Egyiptomban. Rettegés lesz úrrá Szinen, betörnek Nóba, Nófot* pedig fényes nappal támadják meg! 17  Ón* és Pibészet fiataljai kard által esnek el, és a városok lakosai fogságba mennek. 18  Tehafneheszben sötét lesz nappal, amikor összetöröm ott Egyiptom igarúdjait.+ Büszke hatalma véget ér,+ felhők borítják be, és városainak lakosai fogságba mennek.+ 19  Ítéletet hajtok végre Egyiptom felett, és megtudják, hogy én vagyok Jehova.«” 20  A 11. évben, az első hónap 7. napján Jehova így szólt hozzám: 21  „Embernek fia! Eltörtem a fáraónak, Egyiptom királyának karját. Nem kötözik be, hogy meggyógyuljon, és nem pólyálják be, hogy megerősödjön, és kardot foghasson.” 22  „Ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Egyiptom királya, a fáraó ellen vagyok.+ Eltöröm a karjait, az erőset és a töröttet,+ és kiejti kezéből a kardot.+ 23  Aztán szétszórom az egyiptomiakat a nemzetek közé, és szétszélesztem őket az országokba.+ 24  Babilon királyának karjait megerősítem*,+ és kezébe adom kardomat.+ A fáraó karjait pedig eltöröm, és úgy fog nyögni előtte* hangosan, mint aki haldoklik. 25  Megerősítem Babilon királyának karjait, a fáraó karjai viszont lehanyatlanak. És amikor Babilon királyának kezébe adom kardomat, és ő Egyiptom földje ellen fordítja azt, akkor megtudják, hogy én vagyok Jehova.+ 26  Szétszórom az egyiptomiakat a nemzetek közé, és szétszélesztem őket az országokba;+ és megtudják, hogy én vagyok Jehova.«”

Lábjegyzetek

Vagy: „különböző népcsoportok”.
Ez valószínűleg olyan izraelitákra utal, akik szövetségben álltak Egyiptommal.
Szó szerint: „eladom”.
A héber kifejezés rokonságban állhat a ’ganéj’ jelentésű szóval, és a megvetés kifejezésére használták.
Vagy: „Memfisz”.
Vagyis Thébában.
Vagyis Memfiszt.
Vagyis Héliopolisz.
Vagy: „a hatalmát megnövelem”.
Vagyis Babilon királya előtt.

Jegyzetek

Multimédia