Ezékiel 18:1–32

18  És Jehova újból szólt hozzám:  „Mit jelent az a mondás, melyet Izrael földjén mondogattok: »Az apák ették a savanyú szőlőt, de az a fiakban hagyott savanyú szájízt*+  »Nem fogjátok többé ezt a mondást mondogatni Izraelben. Olyan biztos ez, mint hogy én élek! – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. –  Minden lélek* az enyém. Ahogy az apa lelke, úgy a fiú lelke is az enyém. Amely lélek* vétkezik, az hal meg.  Tegyük fel, hogy egy ember igazságos, és azt teszi, ami jogos és igazságos.  Nem eszik bálványoknak szánt áldozatot a hegyeken;+ nem tiszteli Izrael népének undorító bálványait*; nem követ el házasságtörést* embertársának feleségével,+ és nem létesít szexuális kapcsolatot nővel annak havivérzése idején;+  senkivel sem bánik rosszul,+ hanem visszaadja az adóstól kapott zálogot;+ nem rabol ki senkit,+ hanem megosztja a saját élelmét az éhezővel,+ és ruhát terít arra, aki meztelen;+  nem számít fel kamatot, és nem szed uzsorát,+ hanem óvakodik attól, hogy igazságtalanul cselekedjen;+ igazságosan ítél ember és ember közt;+  mindig a rendeleteim szerint jár el, és megtartja bírói döntéseimet, hogy hűséges legyen. Az ilyen ember igazságos, és biztosan élni fog+« – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 10  »De tegyük fel, hogy ennek az embernek olyan fia születik, akiből rabló+ és gyilkos*+ lesz, vagy aki valami ezekhez hasonlót cselekszik 11  (holott az apja semmit sem tett ezek közül): bálványoknak szánt áldozatokból eszik a hegyeken, házasságtörést követ el embertársának feleségével, 12  rosszul bánik a szűkölködővel és a szegénnyel,+ rabol, a zálogot nem adja vissza, tiszteli az undorító bálványokat,+ utálatos szokásokat gyakorol,+ 13  uzsorát szed, és kamatot számít fel+ – akkor a fiú nem fog élni. Mivel mindezeket az utálatos dolgokat cselekedte, biztosan meghal. A haláláért ő maga lesz a felelős.* 14  De tegyük fel, hogy egy férfinak olyan fia születik, aki látja apja minden bűnét, amit az elkövet, és noha látja, ő nem tesz olyanokat. 15  Nem eszik bálványoknak szánt áldozatot a hegyeken; nem tiszteli Izrael népének undorító bálványait; nem követ el házasságtörést embertársának feleségével; 16  senkivel sem bánik rosszul; nem teszi rá a kezét az adóstól kapott zálogra; nem rabol el semmit; megosztja a saját élelmét az éhezővel, és ruhát terít arra, aki meztelen; 17  óvakodik attól, hogy elnyomja a szegényt; nem szed uzsorát, és nem számít fel kamatot; bírói döntéseimet végrehajtja, és rendeleteim szerint jár el. Az ilyen ember nem hal meg az apja vétke miatt. Biztosan élni fog. 18  De mivel az apja csalt, megrabolta a testvérét, és azt tette népe között, ami helytelen, ezért meg fog halni a vétke miatt. 19  Ti viszont ezt kérdezitek: ’Miért nem felel a fiú az apja vétkéért?’ Mivel a fiú azt tette, ami jogos és igazságos, megtartotta minden rendeletemet, és azok szerint cselekedett, biztosan élni fog.+ 20  Amely lélek* vétkezik, az hal meg.+ A fiú nem fog felelni az apja vétkéért, és az apa sem fog felelni a fia vétkéért. Az igazságost a saját igazságossága szerint ítélik meg, a gonoszt pedig a saját gonoszsága szerint.+ 21  Ha viszont a gonosz felhagy minden bűnével, megtartja a rendeleteimet, és azt teszi, ami jogos és igazságos, biztosan élni fog. Nem hal meg.+ 22  Egyetlen törvényszegését sem rovom fel neki*.+ Mivel azt teszi, ami igazságos, élni fog.+« 23  »Hát örömet találok-e a gonosznak halálában?+ – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – Nemde inkább azt szeretném, hogy megtérjen és éljen?+« 24  »Ám ha az igazságos személy nem marad igazságos, hanem a rosszat* teszi, vagyis mindazokat az utálatos dolgokat, amiket a gonoszok tesznek, vajon élni fog? Többé emléke sem marad egyetlen igazságos cselekedetének sem.+ A hűtlensége és a bűne miatt meg fog halni.+ 25  Ti azonban ezt mondjátok: ’Jehova igazságtalanul cselekszik.’+ Halld meg, kérlek, ó, Izrael népe! Vajon én cselekszem igazságtalanul?+ Nemde inkább ti?+ 26  Ha az igazságos személy nem marad igazságos, hanem a rosszat teszi, és meghal miatta, a saját helytelensége miatt hal meg. 27  És ha a gonosz felhagy a gonosztetteivel, és azt kezdi tenni, ami jogos és igazságos, megmenti az életét*.+ 28  Ha felismeri, hogy amiket tesz, azok rosszak, és felhagy velük, biztosan élni fog. Nem hal meg. 29  Izrael népe azonban ezt mondja: ’Jehova igazságtalanul cselekszik.’ Hát tényleg én cselekszem igazságtalanul, ó, Izrael népe?+ Nemde inkább ti?« 30  »Ezért mindegyikőtöket a saját tettei szerint ítélem meg,+ ó, Izrael népe! – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – Hagyjatok fel, igen, teljesen hagyjatok fel minden törvényszegésetekkel, nehogy a botlásotokat okozzák, és bűnbe vigyenek titeket! 31  Szabaduljatok meg minden törvényszegésetektől,+ és változtassatok a szíveteken meg a gondolkodásotokon,*+ hisz miért halnátok meg,+ ó, Izrael népe?« 32  »Nem lelem örömömet senkinek a halálában sem+ – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – Térjetek hát meg, és éljetek!+«”

Lábjegyzetek

Szó szerint: „de a fiak foga vásott el”.
Vagy: „élet”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „személy”. Lásd: Szójegyzék.
A héber kifejezés rokonságban állhat a ’ganéj’ jelentésű szóval, és a megvetés kifejezésére használták.
Szó szerint: „nem szennyezi be”.
Szó szerint: „vérontó”.
Szó szerint: „Vére rajta lesz.”
Vagy: „személy”.
Szó szerint: „sem emlékezem”.
Vagy: „az igazságtalanságot”.
Vagy: „a lelkét”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „és tegyetek szert új szívre meg új szellemre”.

Jegyzetek

Multimédia