Efézus 3:1–21

3  Ezért én, Pál, rab+ vagyok Krisztus Jézusért, és értetek, a nemzetekből valókért. . .  Biztosan hallottátok, hogy azt a feladatot kaptam,+ hogy segítsek nektek a javatokra fordítani Isten ki nem érdemelt kedvességét.  Igen, kinyilatkoztatás által megismertették velem a szent titkot, ahogy arról már az előbbiekben írtam röviden.  Amikor elolvassátok ezt, láthatjátok, hogy értem Krisztus szent titkát+.  Más nemzedékekkel nem ismertették meg ezt a titkot úgy, mint ahogy most kinyilatkoztatták a szellem által az ő szent apostolainak és prófétáinak,+  mármint azt, hogy a nemzetekből valóknak Krisztus Jézus tanítványaiként a jó hír által társörökösöknek és ugyanazon test részeinek kell lenniük,+ és velünk együtt meg kell kapniuk, amit Isten ígért.  Ennek lettem a szolgája, mivel Isten ereje által ki nem érdemelt kedvességet kaptam ajándékba.+  Én, minden szent közül a legeslegkisebb+ kaptam ezt a ki nem érdemelt kedvességet,+ azért hogy hirdessem a nemzeteknek a Krisztus felfoghatatlan gazdagságáról szóló jó hírt,  és hogy segítsek meglátni az embereknek, hogy Isten, aki mindent megteremtett, hogyan valósítja meg a szent titkát+, melyet korszakokon át elrejtett. 10  Ez azért volt így, hogy a gyülekezet által+ most ismertté legyen az égi helyeken levő kormányzatok és hatalmak előtt Isten rendkívül sokrétű bölcsessége.+ 11  Ez összhangban van azzal az örök szándékával, mely Krisztus Jézussal, a mi Urunkkal kapcsolatos,+ 12  aki által nyíltan beszélhetünk, és bizalommal, szabadon közeledhetünk Istenhez,+ mivel hiszünk Krisztusban*. 13  Ezért arra kérlek titeket, hogy ne kedvetlenedjetek el amiatt, hogy nyomorúságot élek át értetek, hisz ez dicsőséget szerez nektek.+ 14  Emiatt térdet hajtok az Atya előtt, 15  akinek minden család köszönheti a nevét az égben és a földön. 16  Imádkozom, hogy nagy dicsősége által adja meg nektek, hogy szellemének az ereje megerősítsen titeket a bensőtökben,+ 17  és hogy a hiteteknek köszönhetően Krisztus a szívetekben lakjon, szeretettel együtt.+ Legyetek meggyökerezve,+ és szilárdan álljatok az alapon,+ 18  azért hogy az összes szenttel együtt teljes mértékben képesek legyetek felfogni, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, 19  és megismerni Krisztus szeretetét+, amely felülmúlja az ismeretet. Így telve lesztek azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket Isten ad. 20  Isten pedig a bennünk munkálkodó erejének köszönhetően+ sokkal, de sokkal többet tud megtenni annál, mint amit kérünk vagy elképzelünk.+ 21  Övé legyen a dicsőség a gyülekezet és Krisztus Jézus által nemzedékeken át, örökkön örökké! Ámen.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „benne”.

Jegyzetek

Multimédia