Dániel 9:1–27

9  A méd származású Ahasvérus fiának, Dáriusznak+ az első évében, akit a káldeusok királysága fölé királynak tettek meg,+  tehát az uralkodásának az első évében én, Dániel, felfigyeltem a könyvekben* arra, hogy mit mondott Jehova Jeremiás prófétának arról, hány évig lesz Jeruzsálem pusztán hagyva,+ vagyis hogy 70 évig fog tartani.+  Arcomat Jehova, az igaz Isten felé fordítottam, hogy könyörögjek hozzá imában, böjtöléssel+, zsákruhában és hamuban.  Imádkoztam Jehovához, az én Istenemhez, és megvallottam a bűneinket: „Ó, Jehova, igaz, nagy és csodálatot keltő Isten, aki megtartja a szövetségét, és odaadó szeretettel+ bánik azokkal, akik szeretik őt, és megtartják a parancsolatait!+  Vétkeztünk, rosszul és gonoszul cselekedtünk, fellázadtunk,+ megszegtük a parancsaidat és eltértünk ítéleteidtől.  Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra,+ akik a te nevedben szóltak királyainknak, fejedelmeinknek, ősapáinknak és az ország egész népének.  Tied, ó, Jehova az igazságosság, de miénk a szégyen*, ahogy a mai napon is van. Miénk, Júda férfiaié, Jeruzsálem lakosaié, és mindazoké Izrael népéből, akik közel vagy távol laknak azokban az országokban, ahova szétszórtad őket, mivel hűtlenek voltak hozzád.+  Ó, Jehova, miénk a szégyen*, királyainké, fejedelmeinké és ősapáinké, mert vétkeztünk ellened.  Jehova Istenünk, te irgalmas és megbocsátó vagy,+ de mi fellázadtunk ellened+. 10  Jehova Istenünk, nem hallgattunk a szavadra, nem tartottuk be a törvényeidet, amelyeket a szolgáid, a próféták által tártál elénk.+ 11  Egész Izrael áthágta a törvényedet, és elfordult tőled, nem hallgatva szavadra. Ezért ránk zúdítottad az esküvel megerősített átkot, mely meg van írva Mózesnek, az igaz Isten szolgájának a törvényében,+ mert vétkeztünk ellened. 12  És te valóra váltottad azt, amit ellenünk+ és az uralkodóink* ellen mondtál, nagy szerencsétlenséget hozva ránk. Nem történt még olyan az egész ég alatt, mint amilyen Jeruzsálemben történt.+ 13  Minden szerencsétlenség ránk zúdult,+ ahogy meg van írva Mózes törvényében, és mi, Jehova Istenünk, mégsem könyörögtünk a te jóindulatodért*, nem hagytunk fel a vétkeinkkel,+ és nem értettük meg, hogy te megtartod a szavad*. 14  Jehova, te viszont figyeltél, és szerencsétlenséget hoztál ránk, mert te, Jehova Istenünk, mindig igazságosan cselekszel. Mi mégsem engedelmeskedtünk a szavadnak.+ 15  Ó, Jehova Istenünk, aki erős kézzel kihoztad népedet Egyiptom földjéről,+ és nevet szereztél magadnak, amely mindmáig fennmaradt,+ vétkeztünk, és gonoszul cselekedtünk. 16  Ó, Jehova, aki mindig igazságosan cselekszel,+ kérlek, ne haragudj és ne légy dühös tovább a városodra, Jeruzsálemre, a te szent hegyedre! Hiszen bűneink és ősapáink vétkei miatt mindazok, akik körülöttünk vannak, gyalázzák Jeruzsálemet és a te népedet.+ 17  Hallgasd meg most, ó, Istenünk, szolgád imáját és könyörgéseit, és ragyogjon fel arcod elhagyatott szentélyedre,+ önmagadért, ó, Jehova! 18  Fordítsd felém füledet, ó, Istenem, és hallgass meg! Nyisd ki szemedet, és lásd meg, hogy elhagyatottak vagyunk, és lásd a várost, melyet a nevedről neveztek el. Mert nem a mi igazságos tetteink miatt könyörgünk hozzád, hanem a te nagy irgalmad miatt.+ 19  Ó, Jehova, hallgass meg! Ó, Jehova, bocsáss meg!+ Ó, Jehova, figyelj és cselekedj! Ne késlekedj önmagadért, ó, Istenem, hiszen városod és néped a te nevedet viseli!+ 20  Még beszéltem, imádkoztam, megvallottam bűnömet, valamint népemnek, Izraelnek a bűnét, és könyörögtem Jehova Istenünkhöz, hogy bánjon kedvesen az ő szent hegyével,+ 21  igen, még imádkoztam, amikor az a férfi, Gábriel+, akit korábban láttam a látomásban,+ megérkezett hozzám az esti áldozat felajánlása idején, amikor már teljesen ki voltam fáradva. 22  Segített mindent megértenem, és ezt mondta: „Ó, Dániel, azért jöttem, hogy jobban megérts és átláss mindent. 23  Amikor elkezdtél könyörögni, üzenetet kaptam, és azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mert igen szeretetreméltó*+ vagy. Gondolkodj hát el ezen, és értsd meg a látomást. 24  Hetven hét* lett kiszabva népedre és szent városodra+, hogy véget érjen a törvényszegés, megszűnjön a bűn,+ engesztelést szerezzenek a vétkekért,+ elhozzák az örök igazságosságot,+ bepecsételjék a látomást és a próféciát*,+ és hogy felkenjék a szentek szentjét. 25  Tudd meg és értsd meg, hogy a Jeruzsálem helyreállításáról és újjáépítéséről szóló kijelentés elhangzásától+ a Messiás*+ vezér+ eljöveteléig 7 hét és 62 hét lesz+. Jeruzsálemet helyreállítják, újjáépítik, lesz köztere és sáncárka, de mindez viszontagságos időkben történik. 26  A 62 hét elmúltával megölik a Messiást,+ és nem marad semmije.+ Egy következő vezér népe fogja lerombolni a várost és a szent helyet.+ És áradat által lesz vége. Mindvégig háború lesz, és az a döntés született, hogy pusztulás lesz.+ 27  Egy héten át érvényben tartja a szövetséget sokak számára, a hét felén pedig megszünteti az áldozatot és az ajándékok felajánlását.+ Utálatosságok szárnyán jön a pusztító.+ És a kiirtásig még a pusztán hagyottra is rázúdul az, amiről döntés született.”

Lábjegyzetek

Mármint a szent könyvekben.
Szó szerint: „az arc szégyene”
Szó szerint: „az arc szégyene”.
Szó szerint: „bíráink, akik bíráskodtak felettünk”.
Vagy: „enyhítettük meg arcodat”.
Vagy: „hogy te hűséges vagy”.
Vagy: „nagyon kedvelt”; „nagyra becsült”.
Szó szerint: „a prófétát”.
Vagyis évhét.
Vagy: „felkent”.

Jegyzetek

Multimédia