Dániel 8:1–27

8  Belsazár+ király uralkodásának a harmadik évében nekem, Dánielnek, látomásom volt a korábbi látomás után.+  Miközben néztem a látomást, az Elám+ tartományban lévő Susán*+ fellegvárában* voltam. Majd figyeltem tovább a látomást, és az Ulai folyónál találtam magam.  Amikor felnéztem, egy kost+ láttam, mely a folyó előtt állt, és két szarva+ volt. Bár mindkét szarv nagy volt, az egyik nagyobb volt, mint a másik, és a nagyobbik tűnt elő később.+  Láttam, hogy a kos nyugat, észak és dél felé öklelt, és egyetlen vadállat sem tudott megállni vele szemben, és senki sem volt, aki ki tudott volna szabadítani valakit a hatalma alól*.+ Azt tette, amit akart, és felmagasztalta magát.  Én pedig tovább figyeltem, és azt láttam, hogy egy kecskebak+ jött nyugat* felől áthaladva az egész földön, és nem érintette a földet. A kecskebak szemei között egy feltűnő szarv volt.+  A kecskebak a kétszarvú kos felé ment, amelyet a folyó előtt láttam állni. Nagy haraggal futott felé.  Láttam, amint a közelébe ért a kosnak, és nagyon dühös volt rá. Leütötte, letörte a két szarvát, a kosban pedig nem volt erő, hogy megálljon előtte. Az tehát leterítette a kost a földre, összetaposta, és nem volt, aki kiszabadította volna a kost a hatalma alól*.  A kecskebak pedig nagyon felmagasztalta magát. De amint hatalmassá vált, a nagy szarva letört, és négy feltűnő szarv nőtt a helyébe az ég négy szelének irányába.+  És az egyikből egy másik, egy kis szarv jött elő, ami nagyon nagyra nőtt dél, kelet* és a dicsőség* földje+ felé. 10  Olyan nagyra nőtt, hogy elért egészen az ég seregéig, és némelyeket a seregből és a csillagokból a földre vetett, majd összetaposta őket. 11  Felmagasztalta magát egészen a sereg fejedelméig, akitől elvették az állandó áldozatot, és lerombolták a szentélyét, melyet megszilárdított.+ 12  És a törvényszegés miatt kiszolgáltattak neki egy sereget az állandó áldozattal együtt. Folyton a földre vetette az igazságot, és sikeres volt abban, amit tett. 13  És hallottam, amint egy szent beszélt, és egy másik szent a következőket kérdezte tőle: „Meddig tart a látomás az állandó áldozatról, a pusztító törvényszegésről,+ és arról, hogy hagyják tiporni a szent helyet és a sereget?” 14  Így hát ezt mondta nekem: „2300 estig és reggelig. És a szent helyet minden kétséget kizáróan újra a megfelelő állapotba fogják hozni.” 15  Miközben én, Dániel, ezt a látomást figyeltem, és szerettem volna megérteni, hirtelen megjelent előttem valaki, aki úgy nézett ki, mint egy ember. 16  És egy férfi hangját hallottam az Ulai+ közepéből, aki így kiáltott: „Gábriel+, magyarázd meg neki a látottakat!”+ 17  Ő tehát odajött, ahol álltam, de amikor odajött, úgy megrémültem, hogy arccal a földre borultam. Ezt mondta nekem: „Értsd meg, ó, embernek fia, hogy a látomás a vég idejére vonatkozik.”+ 18  Miközben beszélt hozzám, arccal a földön fekve mély álomba merültem. Ezért megérintett, és felállított oda, ahol korábban álltam.+ 19  Így folytatta: „Most tudatom veled, hogy mi fog történni az ítélethirdetés befejező szakaszában, mert mindez a vég meghatározott idejére vonatkozik.+ 20  A kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Perzsiának a királyait jelenti.+ 21  A szőrös kecskebak Görögország királya,+ a nagy szarv pedig, mely a szemei között volt, az első király.+ 22  És hogy az letört úgy, hogy végül négy másik került a helyébe,+ az azt jelenti, hogy négy királyság lesz a nemzetéből, de nem az ő hatalmával. 23  Királyságuk befejező szakaszában, amikor a törvényszegők tetteit már nem lehet tovább fokozni*, hatalomra jut egy könyörtelen kinézetű király, aki érti a kétértelmű beszédet*. 24  Hatalmas erejű lesz, bár nem a saját erejéből. Rendkívüli módon fog pusztítani,* sikeres és hatékony lesz. A hatalmasokat elpusztítja, még a szentekből álló népet is.+ 25  Úgy lesz sikeres, hogy ravaszul megtéveszt másokat. Szívében felmagasztalja magát, és nyugalmas időben* sokakat elpusztít. Még a fejedelmek fejedelmével is szembeszegül, de összetörik kéz érintése nélkül. 26  Ami elhangzott az estékről és reggelekről szóló látomásban, igaz. Te azonban tartsd titokban a látomást, mert olyan időre vonatkozik, amely sok nap múlva jön el*.+ 27  És én, Dániel, kimerültnek éreztem magam, és lebetegedtem néhány napra.+ Majd felkeltem, és végeztem a király munkáját,+ de állandóan kábult voltam amiatt, amit láttam, és amit senki nem értett.+

Lábjegyzetek

Vagy: „Szúza”.
Vagy: „palotájában”; „erődjében”.
Szó szerint: „kezéből”.
Vagy: „napnyugat”.
Szó szerint: „kezéből”.
Vagy: „napkelet”.
Vagy: „szépség”.
Vagy: „tettei teljességre jutnak”.
Vagy: „aki mestere a cselszövésnek”.
Vagy: „szörnyű pusztítást végez”.
Esetleg: „figyelmeztetés nélkül”.
Vagy: „a távoli jövőre vonatkozik”.

Jegyzetek

Multimédia