Dániel 7:1–28

7  Babilon királya, Belsazár+ uralkodásának az első évében Dániel álmot látott az ágyában fekve, és látomásai voltak.+ Az álmot ekkor leírta,+ és mindenről beszámolt.  Így szólt Dániel: „Ezt láttam éjszaka a látomásaimban: Az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert,+  és a tengerből négy hatalmas vadállat+ jött elő, mindegyik különbözött a többitől.  Az első oroszlánhoz hasonlított,+ és sasszárnyai voltak+. Néztem, míg kitépték szárnyait, és felemelték őt a földről, két lábra állították, mint egy embert, és emberi szívet adtak neki.  Egy másik vadállat, a második, egy medvéhez hasonlított.+ Felemelte a lábát, szájában a fogai között pedig három borda volt. Ezt mondták neki: »Kelj fel, és egyél sok húst!«+  Azután láttam egy másik vadállatot. Leopárdhoz hasonlított,+ de négy szárny volt a hátán, olyan mint a madaraké. Négy feje volt,+ és hatalmat kapott az uralkodáshoz.  Ezután az éjszakai látomásokban láttam egy negyedik vadállatot, mely félelmetes, rémisztő és rendkívüli erejű volt. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, ami pedig megmaradt, azt a lábával széttaposta.+ Különbözött az előtte lévő vadállatoktól, és tíz szarva volt.  Miközben figyeltem a szarvakat, egy másik, egy kis szarv+ nőtt ki közöttük, és az előbbi szarvak közül három letört előtte. És ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, és egy hencegő* száj+.  Néztem, míg trónokat állítottak fel, és az, aki ősidőktől fogva létezik,+ leült.+ Ruhája fehér volt, mint a hó,+ és fején a haj, mint a tiszta gyapjú. A trónja lángoló tűz volt, annak kerekei pedig égő tűz.+ 10  Tűzfolyam áradt és jött ki előle.+ Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte.+ Összeült a bíróság+, és könyveket nyitottak fel. 11  Akkor tovább figyeltem, mert a szarv hencegő* szavakat szólt.+ Néztem, míg a vadállatot megölték, a testét elpusztították és tűzbe dobták. 12  A többi vadállat+ uralkodói hatalmát elvették, életüket azonban egy ideig meg egy időszakig meghosszabbították. 13  Néztem tovább az éjszakai látomásokat, és egy emberfiához+ hasonló valaki jött az ég felhőivel. Bebocsátást nyert ahhoz, aki ősidőktől fogva van,+ és elé vitték, egészen közel hozzá. 14  Majd uralkodói hatalmat,+ méltóságot+ és királyságot kapott, hogy a népek, nemzetek és nyelvi csoportok mind őt szolgálják.+ Uralma örökké tartó uralom, amely nem múlik el, és királysága nem semmisül meg.+ 15  Én, Dániel, nagyon zaklatott lettem*, mert a látomások, amelyeket láttam, megrémítettek.+ 16  Odamentem egyhez az ott állók közül, hogy megkérdezzem, mit jelent mindez. Ő válaszolt, és tudatta velem ezeknek a dolgoknak az értelmét: 17  »Ez a négy hatalmas vadállat+ négy királyt jelent, akik majd hatalomra jutnak a földön*.+ 18  De a legfőbb Úr szentjei+ fogják megkapni a királyságot,+ és örökké az övék lesz,+ igen, örökkön örökké.« 19  Ekkor szerettem volna többet megtudni a negyedik vadállatról, amely különbözött a többitől. Roppant félelmetes volt, vasfogai és rézkarmai voltak, falt és zúzott, és eltaposta, ami megmaradt.+ 20  Szerettem volna többet tudni a fején lévő tíz szarvról+, és a másik szarvról is, amely kinőtt, amely előtt három leesett,+ amelynek szemei és hencegő* szája volt, és amely nagyobbnak tűnt, mint a többi. 21  Láttam, amint ez a szarv hadakozott a szentekkel, és föléjük kerekedett,+ 22  míg el nem jött az, aki ősidőktől fogva van,+ igazságot nem szolgáltatott a legfőbb Úr szentjeinek+, és el nem érkezett annak az ideje, hogy a szentek birtokba vegyék a királyságot.+ 23  Majd így folytatta: »A negyedik vadállat egy negyedik királyság lesz a földön. Más lesz, mint az összes többi királyság, felfalja az egész földet, eltapossa és szétzúzza azt.+ 24  A tíz szarv pedig tíz király, akik ebből a királyságból emelkednek fel. Utánuk színre lép még egy király, aki különbözni fog az előzőektől, és megaláz három királyt.+ 25  A legfelségesebb Isten ellen fog beszélni,+ és folyton zaklatja a legfőbb Úr szentjeit. Meg akarja majd változtatni az időket és a törvényt, és a kezébe adják a szenteket ideig, időkig és fél időig*.+ 26  De összeült a bíróság, és elvette a király uralmát, hogy aztán megsemmisítse és teljesen elpusztítsa.+ 27  A királyságot, az uralmat és az egész ég alatt lévő királyságok fenségét a legfőbb Úr szentjeiből álló népnek adták.+ Királyságuk örökké tartó királyság,+ és minden uralom őket fogja szolgálni, és nekik fog engedelmeskedni.« 28  Így végződött az, amit láttam és hallottam. Engem, Dánielt, annyira megrémítettek a gondolataim, hogy elsápadtam*. Mindezeket azonban megőriztem a szívemben.”

Lábjegyzetek

Vagy: „dicsekvő”.
Vagy: „dicsekvő”.
Szó szerint: „lett a szellemem”.
Szó szerint: „felállnak a földből”.
Vagy: „dicsekvő”.
Vagyis három és fél időig.
Vagy: „megváltozott a külsőm”.

Jegyzetek

Multimédia