Dániel 5:1–31

5  Belsazár+ király nagy lakomát rendezett ezer főrangú emberének, és bort ivott előttük.+  Belsazár a bor hatása alatt megparancsolta, hogy hozzák elő az arany- és ezüstedényeket, amelyeket Nabukodonozor, az apja hozott el a jeruzsálemi templomból,+ hogy a király és a főrangú emberei, feleségei és másodfeleségei azokból ihassanak.  Ekkor elé vitték az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, Isten házából hoztak el, és a király, a főrangú emberei, feleségei és másodfeleségei azokból ittak.  Itták a bort, és dicsőítették az arany-, ezüst-, réz-, vas-, fa- és kőisteneket.  Abban a pillanatban emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota falának vakolatára, a lámpatartóval szemben. A király pedig látta a kézfejet, amint ír.  Ekkor a király elsápadt*, gondolatai megrémítették, csípője remegett+ és a térdei összeverődtek.  A király hangosan kiáltott, hogy hívják össze a mágusokat, káldeusokat* és asztrológusokat.+ Ezt mondta Babilon bölcseinek: „Akárki legyen is az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és megmondja nekem a megfejtését, azt bíborba öltöztetem, aranyláncot teszek a nyakába,+ és harmadikként fog uralkodni a királyságban.”+  Ekkor bejött a király valamennyi bölcse, de nem tudták elolvasni az írást, sem a megfejtését megmondani a királynak.+  Belsazár király ezért nagyon megijedt és elsápadt, főrangú emberei pedig összezavarodtak.+ 10  A király és a főrangú emberek szavai hallatán a királyné bement a terembe, ahol a lakomát tartották, és így szólt: „Ó, király, élj örökké! Ne rémítsenek meg a gondolataid, és ne sápadj el! 11  Él a királyságodban egy ember*, akiben a szent istenek szelleme van. Apád napjaiban kiderült, hogy felvilágosult, éleslátó, és olyan bölcs, mint az istenek.+ Nabukodonozor király, a te apád megtette őt a mágiát űző papok, mágusok, káldeusok* és asztrológusok fejévé.+ Ezt tette a te apád, ó, király. 12  Ugyanis Dániel, akit a király Baltazárnak nevezett el,+ rendkívül jó képességű volt, nagy tudású és éleslátó, így meg tudta fejteni az álmokat, képes volt megmagyarázni a rejtélyeket és megoldani a nehéz ügyeket*.+ Most hívasd hát Dánielt, és meg fogja fejteni neked az írást.” 13  Dánielt tehát a király elé vitték. A király megkérdezte Dánieltől: „Te vagy a júdabeli száműzöttek közül való Dániel,+ akit az apám, a király Júdából hozott?+ 14  Azt hallottam rólad, hogy az istenek szelleme van benned,+ és hogy felvilágosult, éleslátó és rendkívül bölcs vagy.+ 15  Most vezették elém a bölcseket és a mágusokat, hogy olvassák el az írást, és tudassák velem a megfejtését, de nem képesek megfejteni az üzenetet.+ 16  Azt hallottam rólad, hogy meg tudsz fejteni dolgokat,+ és képes vagy megoldani a nehéz ügyeket*. Ha tehát el tudod olvasni az írást, és meg tudod mondani nekem a megfejtését, akkor bíborba öltöztetlek, aranyláncot teszek a nyakadba, és harmadikként fogsz uralkodni a királyságban.+ 17  Dániel ekkor így felelt a királynak: „Ajándékaidat tartsd meg, adományaidat pedig add másoknak. De elolvasom a királynak az írást, és a megfejtését is tudatom. 18  Ó, király, a legfelségesebb Isten királyságot, nagyságot, méltóságot és fenséget adott az apádnak, Nabukodonozornak.+ 19  Nagysága miatt, melyet Isten adott neki, minden nép, nemzet és nyelvi csoport reszketett, és félt tőle.+ Akit akart, megölt, akit akart, életben hagyott, akit akart, felemelt, és akit akart, megalázott.+ 20  De amikor szíve felfuvalkodott, és annyira makaccsá vált, hogy elbizakodottan cselekedett,+ akkor letaszították királyságának a trónjáról, és méltóságát elvették tőle. 21  Elűzték az emberek közül, a szíve olyanná vált, mint a vadaké, és a vadszamarakkal lakott együtt. Növényeket adtak neki enni, mint a bikának, és az ég harmata öntözte a testét, míg fel nem ismerte, hogy a legfelségesebb Isten uralkodik az emberek királyságán, és azt állítja az élére, akit akar.+ 22  De te, a fia, Belsazár, nem aláztad meg a szívedet, pedig tudtad mindezt, 23  hanem fellázadtál az ég ura ellen,+ és házának az edényeit is behozattad+. Azután te meg a főrangú embereid, feleségeid és másodfeleségeid bort ittatok belőlük, és dicsértétek az ezüst-, arany-, réz-, vas-, fa- és kőisteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak.+ De az Istent, akinek a kezében van az életed,+ nem dicsőítetted. 24  Ezért küldte a kézfejet, amely feljegyezte az írást.+ 25  Ez az írás, melyet feljegyzett: MENE, MENE, TEKEL és PARSZIN. 26  A szavak értelme pedig a következő: MENE, vagyis Isten megszámlálta királyságod napjait, és véget vetett annak.+ 27  TEKEL, vagyis megmért téged a mérlegen, és túl könnyűnek* talált. 28  PERESZ, vagyis királyságodat felosztotta, és a médeknek és a perzsáknak adta.+ 29  Belsazár ekkor parancsot adott, és bíborba öltöztették Dánielt, aranyláncot raktak a nyakába, és kihirdették, hogy ő lesz a királyságban a harmadik uralkodó.+ 30  Még aznap éjjel megölték Belsazárt, a káldeus királyt,+ 31  és a méd Dáriusz+ kapta meg a királyságot, aki úgy 62 éves volt ekkor.

Lábjegyzetek

Vagy: „külseje megváltozott”.
Vagyis egy jóslásban és asztrológiában jártas csoportot.
Vagyis egy jóslásban és asztrológiában jártas csoport.
Vagy: „rátermett ember”.
Szó szerint: „kibogozni a csomókat”.
Szó szerint: „kibogozni a csomókat”.
Vagy: „hiányosnak”.

Jegyzetek

Multimédia