Dániel 1:1–21

1  Júda királya, Joákim+ uralkodásának a harmadik évében Nabukodonozor, Babilon királya Jeruzsálem ellen jött, és ostrom alá vette.+  És Jehova segített neki legyőzni Joákimot, Júda királyát,+ és neki adta az igaz Isten házából* származó felszerelési tárgyak egy részét. Ő pedig Sineár* földjére+ vitte azokat, istenének a házába*, és istenének a kincstárába helyezte őket.+  Ekkor a király megparancsolta Aspenáznak, az udvari tisztviselők fejének, hogy hozzon el néhány izraelitát*, köztük királyi és nemesi származásúakat is.+  Olyan fiatalokat* kellett hoznia, akiknek nincs testi fogyatékosságuk, jó megjelenésűek, bölcsek, van ismeretük, tisztán látók,+ és alkalmasak arra, hogy a király palotájában szolgáljanak. Meg kellett tanítania őket a káldeusok írására és nyelvére.  A király ezenkívül elrendelte, hogy mindennap a királynak készített ínyencfalatokból adjanak nekik, és a borból, amit ő szokott inni, és képezzék* őket három évig, hogy végül a király szolgálatába állhassanak.  Voltak közöttük Júda törzséből* valók is: Dániel*+, Hanánia*, Misáel* és Azária*.+  Az udvari főtisztviselő elnevezte* Dánielt Baltazárnak,+ Hanániát Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriát pedig Abednegónak.+  Dániel azonban elhatározta szívében, hogy nem szennyezi be magát a királynak készített ínyencfalatokkal, és a borral, amit a király szokott inni. Engedélyt kért hát az udvari főtisztviselőtől, hogy ne kelljen beszennyeznie magát velük.  Az igaz Isten pedig gondoskodott arról, hogy az udvari főtisztviselő jóindulattal* és irgalommal bánjon Dániellel.+ 10  Ám az udvari főtisztviselő ezt mondta Dánielnek: „Félek uramtól, a királytól, aki elrendelte, hogy mit egyetek és mit igyatok. Mi lesz, ha azt látja, hogy rosszabbul néztek ki, mint a veletek egykorú többi fiatal*? A király engem* fog hibáztatni ezért!” 11  Dániel ekkor beszélt azzal a felügyelővel, akit az udvari főtisztviselő Dániel, Hanánia, Misáel és Azária fölé rendelt: 12  „Kérlek, tegyél próbát a szolgáiddal tíz napig, és adjanak nekünk zöldségféléket enni és vizet inni. 13  Azután hasonlíts minket össze azokkal a fiatalokkal*, akik a királynak készített ínyencfalatokat eszik, és tegyél szolgáiddal aszerint, amit látsz.” 14  A felügyelő beleegyezett ebbe, és próbát tett velük tíz napig. 15  A tíz nap leteltével jobban és egészségesebben* néztek ki, mint a többi fiatal*, aki a királynak készített ínyencfalatokat ette. 16  A felügyelő ezért nem adott nekik ínyencfalatokat meg bort, hanem csak zöldségféléket. 17  Ennek a négy fiatalnak* az igaz Isten tudást és bölcsességet adott, és megadta nekik azt, hogy értsenek mindenféle íráshoz. Dánielt pedig képessé tette arra, hogy megértsen mindenféle látomást és álmot.+ 18  Amikor letelt a király által meghatározott idő,+ az udvari főtisztviselő Nabukodonozor elé vitte a fiatalokat. 19  A király beszélt velük, és senki sem akadt köztük olyan, mint Dániel, Hanánia, Misáel és Azária.+ Így ott maradtak, hogy szolgálják a királyt. 20  Bármilyen kérdést vetett is fel a király, amelynek a megválaszolásához bölcsesség és értelem kellett, tízszerte jobbnak találta őket egész birodalma valamennyi mágiát űző papjánál és mágusánál+. 21  Dániel pedig ott maradt Círusz király uralkodásának első évéig.+

Lábjegyzetek

Vagy: „templomából”.
Mármint Babilónia.
Vagy: „templomába”.
Szó szerint: „Izrael fiai közül”.
Szó szerint: „gyermekeket”.
Esetleg: „táplálják”.
Szó szerint: „fiai közül”.
Jel.: ’bírám az Isten’.
Jel.: ’Jehova jóindulatú volt’.
Jel. valószínűleg: ’Ki olyan, mint Isten?’
Jel.: ’Jehova segített’.
Mármint babiloni nevet adott nekik.
Vagy: „kedvesen”.
Szó szerint: „gyermek”.
Szó szerint: „a fejemet”.
Szó szerint: „gyermekekkel”.
Szó szerint: „kövér húsúnak”.
Szó szerint: „gyermek”.
Szó szerint: „gyermeknek”.

Jegyzetek

Multimédia