Bírák 8:1–35

8  Akkor Efraim férfiai ezt mondták neki: „Miért tetted ezt velünk? Miért nem hívtál minket, amikor harcba szálltál Midián ellen?!”+ És hevesen veszekedtek vele.+  De ő ezt mondta nekik: „Ugyan mit tettem én hozzátok képest? Hát nem jobb, amit Efraim szedegetett össze a szüret után,+ mint amit Abiézer szüretelt?+  Isten nektek szolgáltatta ki Midián fejedelmeit, Orebet és Zéebet.+ Mit tettem én hozzátok képest?” Miután így* beszélt velük, lecsillapodtak*.  Gedeon aztán megérkezett a Jordánhoz, és átkelt rajta. Ő és a 300 embere fáradtak voltak, de folytatták az üldözést.  Ezért később ezt mondta Szukkót férfiainak: „Kérlek titeket, adjatok kenyeret az utánam jövő katonáknak, mert már fáradtak. Zébát és Calmunnát, Midián királyait üldözöm.”  Ám Szukkót fejedelmei így feleltek: „Vajon Zéba és Calmunna* már a kezedben van, hogy kenyeret kellene adnunk a seregednek?”  Gedeon erre így szólt: „Mivel ezt mondtátok, a puszták tüskés bokraival és tövisével foglak verni titeket,+ amikor Jehova a kezembe adja Zébát és Calmunnát!”  Aztán felment onnan Pénuelbe, és ugyanazt kérte tőlük is, de Pénuel férfiai ugyanúgy feleltek, mint Szukkót férfiai.  Ezért Pénuel férfiaihoz is így szólt: „Amikor majd győztesen visszatérek, lerombolom ezt a tornyot!+ 10  Zéba és Calmunna pedig Kárkorban voltak a seregeikkel együtt, mintegy 15 000-en. Összesen ennyien maradtak a keleti népek+ egész seregéből, mivel 120 000 kardforgató férfi esett el. 11  Gedeon a sátorlakók útján ment tovább, Nóbahtól és Jogbehától+ keletre, és megtámadta a tábort, amikor az éppen felkészületlen volt. 12  Zéba és Calmunna elmenekült, ő viszont üldözőbe vette őket, és el is fogta a két midiánita királyt, amivel az egész táborban zűrzavart okozott. 13  Gedeon, Joás fia azután visszatért a harcból a hágón át, mely felmegy a Hereszig. 14  Útközben elfogott egy Szukkótból való fiatal férfit, és kikérdezte, az pedig leírta neki Szukkót fejedelmeinek és vénjeinek a nevét, 77 férfiét. 15  Azután Gedeon odament Szukkót férfiaihoz, és ezt mondta: „Itt van Zéba és Calmunna, akik miatt kigúnyoltatok engem, ezt mondva: »Vajon Zéba és Calmunna már a kezedben van, hogy kenyeret kellene adnunk kifáradt embereidnek?«+ 16  Azzal fogta a város vénjeit, és a puszták tüskés bokraival és tövisével megleckéztette Szukkót férfiait.+ 17  Majd Pénuel tornyát lerombolta,+ a város férfiait pedig megölte. 18  Ezt kérdezte Zébától és Calmunnától: „Milyenek voltak azok a férfiak, akiket megöltetek a Tábor-hegyen?” Azok így feleltek: „Olyanok voltak, mint te, úgy néztek ki, mint egy király fia.” 19  Ő pedig ezt mondta: „Ők a testvéreim voltak, anyám fiai. Ha életben hagytátok volna őket, most nem ölnélek meg titeket. Olyan biztos ez, mint hogy Jehova él!” 20  Azután így szólt Jéterhez, az elsőszülött fiához: „Rajta, öld meg őket!” De az nem húzta ki a kardját. Félt, ugyanis még fiatal volt. 21  Zéba és Calmunna erre így szólt: „Rajta, ölj meg minket te magad, mert a férfit az ereje alapján ítélik meg*.” Gedeon ekkor fogta magát, és megölte Zébát és Calmunnát+, majd levette a tevéik nyakán levő félhold alakú díszeket. 22  Izrael férfiai később ezt mondták Gedeonnak: „Uralkodj felettünk te, a fiad és az unokád is, hisz kimentettél minket Midián kezéből+.” 23  Ám Gedeon ezt mondta nekik: „Én nem uralkodom felettetek, és a fiam sem fog uralkodni felettetek. Jehova fog uralkodni felettetek.+ 24  Gedeon így folytatta: „De hadd kérjek tőletek valamit: adjon nekem mindegyikőtök egy orrkarikát a zsákmányából.” (Ugyanis a legyőzötteknek, izmaeliták+ lévén, arany orrkarikáik voltak.) 25  Ők ezt válaszolták: „Szívesen adunk.” Majd leterítettek egy köntöst, és mindenki arra dobott egy orrkarikát a zsákmányából. 26  Az arany orrkarikáknak pedig, amelyeket kért tőlük, a súlya 1700 aranysekel* volt, a félhold alakú díszeken, függő díszeken és bíborszínű gyapjúruhákon kívül, amelyeket Midián királyai viseltek, valamint a tevék nyakláncain+ kívül. 27  Gedeon készített belőlük egy efódot+, majd kitette a városában, Ofrában+. Ott egész Izrael imádta* azt,+ úgyhogy csapda lett az Gedeonnak és a háznépének.+ 28  Így győzték le az izraeliták Midiánt+, és azok többé nem szálltak szembe velük*. Az országban pedig 40 évig béke* volt Gedeon napjaiban.+ 29  Jerubbaál*,+ Joás fia pedig hazament, és ott élt. 30  Gedeonnak 70 fia született*, ugyanis sok felesége volt. 31  A Sikemben levő másodfelesége is szült neki fiút, és Gedeon elnevezte azt Abiméleknek+. 32  Gedeon, Joás fia hosszú életnek örvendett, majd meghalt, és eltemették apjának, Joásnak a sírjába az abiezriták Ofrájában+. 33  Miután Gedeon meghalt, az izraeliták újra a Baálokat imádták*,+ és Baál-Beritet+ nevezték ki istenüknek. 34  Elfeledkeztek Jehováról, az Istenükről,+ aki kiszabadította őket a körülöttük levő összes ellenségük kezéből,+ 35  és nem bántak szeretettel* Jerubbaálnak, Gedeonnak a háznépével, annak ellenére, hogy ő sok jót tett Izraelért.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „ezekkel a szavakkal”.
Szó szerint: „megnyugodott a szellemük vele szemben”.
Szó szerint: „Zéba és Calmunna tenyere”.
Vagy: „mert amilyen a férfi, olyan az ereje”.
Egy sekel 11,4 g. Lásd: B14-es függ.
Vagy: „jelképes értelemben szajhálkodott azzal”.
Szó szerint: „nem emelték fel a fejüket”.
Vagy: „nyugalom”.
Vagyis Gedeon. Lásd: Bí 6:32.
Szó szerint: „70 fia volt, akik az ő ágyékából származtak”.
Vagy: „jelképes értelemben szajhálkodtak a Baálokkal”.
Vagy: „odaadó szeretettel”. Lásd: Szójegyzék.

Jegyzetek

Multimédia