Bírák 7:1–25

7  Jerubbaál, vagyis Gedeon+ a vele levő összes katonával felkelt kora reggel, és tábort vert Haród forrásánál. Midián tábora tőle északra volt, a Móré-hegynél, a völgyben.  Jehova ekkor ezt mondta Gedeonnak: „Túl sokan vannak veled ahhoz, hogy a segítségemmel legyőzzék Midiánt.+ Izrael még dicsekedne velem szemben, így szólva: »A saját kezem szabadított meg.«+  Most pedig hirdesd ki a katonák füle hallatára: »Aki fél és retteg, az menjen haza!«+” Gedeon tehát próbára tette őket, és a katonák közül 22 000-en hazamentek, és csak 10 000-en maradtak.  Jehova azonban ezt mondta Gedeonnak: „Még mindig túl sokan vannak. Vidd le őket a vízhez, hogy ott próbára tehessem őket előtted. Akiről azt mondom neked: »Ez veled megy«, az menjen veled, de akiről azt mondom: »Ez nem megy veled«, az ne menjen veled.”  Ő pedig levitte a katonákat a vízhez. Jehova ekkor ezt mondta Gedeonnak: „Mindazokat, akik nyelvükkel lefetyelik a vizet, mint ahogyan a kutya lefetyel, különítsd el azoktól, akik letérdelnek, és úgy isznak.”  Azok a férfiak, akik a szájukhoz emelték a kezüket, és onnan lefetyelték a vizet, 300-an voltak. A többi katona pedig mind letérdelve itta a vizet.  Jehova ekkor ezt mondta Gedeonnak: „Ez által a 300 férfi által – akik lefetyelték a vizet – szabadítalak meg titeket, és a segítségemmel legyőzöd Midiánt.+ A többi katona pedig menjen haza.”  Így miután elvették a katonák útravalóját és kürtjeit, Gedeon hazaküldte Izrael többi katonáját, és csak a 300 embert tartotta meg. Midián tábora ekkor éppen alatta volt a völgyben.+  Aznap éjjel Jehova ezt mondta neki: „Kelj fel, támadd meg a tábort, mert neked adtam.+ 10  De ha félsz megtámadni, akkor menj le a táborba a szolgáddal, Púrával. 11  Hallgasd meg, mit mondanak, és akkor elég bátor leszel* ahhoz, hogy megtámadd a tábort.” Erre Púrával, a szolgájával együtt lementek a sereg táborának széléhez. 12  Midián, Amálek és a keleti népek+ mind ellepték a völgyet, mint egy sáskaraj. Tevéiknek se szeri, se száma nem volt,+ olyan sokan voltak, mint tengerparton a homokszemek. 13  Amikor Gedeon lement, egy férfi épp az álmát mesélte a társának. Így szólt: „Ezt álmodtam: Egy kerek árpakenyér legurult Midián táborába. Nekiment egy sátornak, és olyan erővel csapódott neki, hogy az összedőlt.+ Felfordította a sátrat, és az szétterült.” 14  A társa erre így felelt: „Ez csakis Gedeonnak, Joás fiának, az Izraelből való férfinak a kardja lehet.+ Isten kiszolgáltatta neki Midiánt és az egész tábort.+ 15  Amikor Gedeon hallotta az álom elbeszélését és magyarázatát,+ leborult Isten előtt, hogy imádja őt. Azután visszatért Izrael táborába, és ezt mondta: „Keljetek fel, mert Jehova kiszolgáltatta nektek Midián táborát!” 16  A 300 férfit 3 csapatra osztotta, és mindegyiküknek adott egy kürtöt,+ egy nagy üres korsót és egy fáklyát a korsóba. 17  Majd így szólt hozzájuk: „Figyeljetek engem, és pontosan azt tegyétek, amit én. Amikor a tábor széléhez érek, akkor pontosan úgy tegyetek, ahogyan én. 18  Amikor megfújom a kürtöt mindazokkal együtt, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok: »Jehováért és Gedeonért!«” 19  Gedeon lement a vele levő 100 férfival a tábor szélére a középső éjjeli őrszolgálat* kezdetén, éppen azután, hogy az őrök elfoglalták a helyüket. Megfújták a kürtöt,+ és összetörték a kezükben levő nagy vizeskorsókat.+ 20  Mind a három csapat fújta a kürtöket, és összetörték a nagy korsókat. Bal kezükben tartották a fáklyákat, és megfújták a jobb kezükben lévő kürtöket, majd így kiáltottak: „Jehova harca ez, és Gedeoné!” 21  Eközben mindenki végig a maga helyén állt a tábor körül. A sereg pedig futásnak eredt, és ordítozva menekült.+ 22  A 300 férfi egyre csak fújta a kürtöket, Jehova pedig egymás ellen fordította az emberek kardját az egész táborban+. A sereg egészen Bét-Sittáig menekült, Cerera felé, egészen Ábel-Mehola+ határáig Tabbat mellett. 23  Összehívták hát Izrael férfiait Naftaliból, Áserből és egész Manasséból,+ és azok üldözőbe vették Midiánt. 24  Majd Gedeon követeket küldött Efraim hegyvidékének egész területére, ezt üzenve: „Menjetek le, támadjátok meg Midiánt, és foglaljátok el előttük a Jordán gázlóit és mellékfolyóit egészen Bét-Baráig.” Összehívtak hát Efraimból minden férfit, azok pedig elfoglalták a Jordán gázlóit és mellékfolyóit egészen Bét-Baráig. 25  Elfogták Midián két fejedelmét is, Orebet és Zéebet. Orebet megölték Oreb szikláján,+ Zéebet pedig Zéeb szőlőprésénél. Aztán tovább üldözték Midiánt,+ Oreb és Zéeb fejét pedig Gedeon elé vitték, a Jordán vidékére.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „megerősödik a kezed”.
Vagyis kb. este 10-től éjjel 2-ig.

Jegyzetek

Multimédia