Bírák 6:1–40

6  Ám az izraeliták újra azt tették, amit Jehova rossznak tart,+ Jehova ezért kiszolgáltatta őket Midiánnak 7 évre.+  Midián uralkodott Izrael felett.+ Midián miatt készítettek maguknak az izraeliták rejtekhelyeket* a hegyekben, a barlangokban és a nehezen megközelíthető helyeken.+  Amikor Izrael vetett, Midián, Amálek+ és a keleti népek+ mindig megtámadták őket.  Tábort vertek az izraeliták területén, és tönkretették a föld termését egészen Gázáig, és nem hagytak Izraelnek sem élelmet, sem juhot, sem bikát, sem szamarat.+  Ugyanis állataikkal és sátraikkal jöttek fel, és olyan sokan voltak, mint a sáskák.+ Sem őket, sem tevéiket nem lehetett megszámolni.+ Bejöttek az országba, hogy elpusztítsák.  Így hát Izrael nagyon elszegényedett Midián miatt, és az izraeliták Jehovához kiáltottak segítségért+.  Amikor az izraeliták Jehovához kiáltottak segítségért Midián miatt,+  Jehova küldött hozzájuk egy prófétát, aki ezt mondta nekik: „Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Én hoztalak fel titeket Egyiptomból, a rabszolgaság földjéről.+  Kiszabadítottalak titeket Egyiptomból, és megszabadítottalak minden elnyomótoktól, elűztem őket előletek, és nektek adtam földjüket.+ 10  És azt mondtam nektek: ’Én vagyok Jehova, a ti Istenetek.+ Ne imádjátok* az amoriták isteneit, akiknek a földjén laktok.+’ De ti nem engedelmeskedtetek nekem*.+«” 11  Később eljött Jehova angyala,+ és leült a nagy fa alá Ofrában, amely az abiezrita+ Joásé volt. Annak fia, Gedeon+ éppen búzát csépelt a szőlőprésben, hogy elrejtse Midián elől. 12  Akkor megjelent neki Jehova angyala, és így szólt hozzá: „Jehova veled van,+ te erős harcos.” 13  Gedeon erre ezt mondta neki: „Bocsáss meg, uram, de ha Jehova velünk van, akkor miért történik velünk mindez?+ Hol vannak mindazok a csodálatos tettei, amelyekről apáink beszéltek nekünk,+ amikor ezt mondták: »Hát nem hozott ki minket Jehova Egyiptomból?«+ Most azonban Jehova elhagyott bennünket,+ és kiszolgáltatott minket Midiánnak.” 14  Jehova feléje fordult, és ezt mondta: „Menj azzal az erővel, amid van, és ki fogod szabadítani Izraelt Midián markából.+ Hát nem én küldelek téged?!” 15  Gedeon így felelt: „Bocsáss meg, Jehova. Hogyan szabadíthatnám meg Izraelt? Hiszen az én nagycsaládom* a legkevésbé fontos Manassén belül, és én vagyok a legjelentéktelenebb apám házában.” 16  De Jehova ezt mondta neki: „Majd én veled leszek,+ és le fogod győzni Midiánt, mintha csak egyetlen ember volna.” 17  Gedeon aztán így szólt: „Ha elnyertem a jóindulatodat, adj nekem jelt, hogy te beszélsz velem. 18  Kérlek, ne menj el innen, míg vissza nem jövök az ajándékommal, és eléd nem teszem.+” Ő erre így felelt: „Itt maradok, míg vissza nem térsz.” 19  Gedeon pedig bement, elkészített egy kecskegidát, és egy éfa* lisztből kovásztalan kenyeret+. A húst kosárba tette, a levest pedig a fazékba, majd kivitte neki, és felszolgálta a nagy fa alatt. 20  Ekkor az igaz Isten angyala ezt mondta neki: „Fogd a húst meg a kovásztalan kenyeret, tedd arra a nagy sziklára, és öntsd rá a levest.” Ő így is tett. 21  Majd Jehova angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyeret. Ekkor tűz lobbant fel a sziklából, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyeret.+ Jehova angyala aztán eltűnt a szeme elől. 22  Gedeon ebből felismerte, hogy Jehova angyala volt az+. Gedeon azon nyomban így szólt: „Jaj nekem, legfőbb Úr, Jehova, hisz Jehova angyalát láttam szemtől szemben+!” 23  Jehova azonban ezt mondta neki: „Béke legyen veled! Ne félj,+ nem halsz meg.” 24  Gedeon épített ott egy oltárt Jehovának, és azt Jehova-Salomnak* hívják+ mind a mai napig. Még mindig ott van az abiezriták Ofrájában. 25  Akkor éjjel Jehova így szólt hozzá: „Vedd apád fiatal bikáját, a második fiatal, hétéves bikát, rombold le Baál oltárát, mely apádé, és a mellette levő szent rudat* is vágd ki.+ 26  Majd építs egy oltárt Jehovának, a te Istenednek ennek az erődnek a tetején, sorba rakott kövekből. Utána pedig fogd a második fiatal bikát, és mutasd be égőáldozatként a kivágott szent rúd* fadarabjain.” 27  Ekkor Gedeon maga mellé vett 10 férfit a szolgái közül, és azt tette, amit Jehova mondott neki. De mivel túlságosan is félt apja háznépétől és a város férfiaitól ahhoz, hogy nappal vigye véghez, ezért éjjel tette meg. 28  Másnap kora reggel, amikor a város férfiai felkeltek, látták, hogy Baál oltárát lerombolták, a mellette levő szent rudat* kivágták, a második fiatal bikát pedig felajánlották az ott épített oltáron. 29  Ezt kérdezgették egymástól: „Ki tette ezt?” Utánajártak, majd így szóltak: „Gedeon, Joás fia volt az.” 30  A város férfiai akkor ezt mondták Joásnak: „Hozd ki a fiadat, hogy meghaljon, hiszen lerombolta Baál oltárát, és kivágta a mellette levő szent rudat*!” 31  Joás+ erre így felelt mindazoknak, akik szembeszálltak vele: „Nektek kell megvédenetek Baált? Nektek kell megmentenetek őt? Bárki, aki megvédi, annak meg kell halnia ma reggel!+ Ha isten ő, akkor védje meg magát,+ hiszen valaki lerombolta az oltárát!” 32  Aznap elnevezte Gedeont Jerubbaálnak*, ezt mondva: „Védje meg magát Baál, hiszen valaki lerombolta az oltárát!” 33  Egész Midián+, Amálek+ és a keleti népek egyesítették erőiket,+ átkeltek a folyón, és tábort vertek Jezréel völgyében. 34  Jehova szelleme akkor rászállt* Gedeonra,+ és az megfújta a kürtöt,+ az abiezriták+ pedig felsorakoztak mögötte. 35  Követeket küldött egész Manasséba, és azok is felsorakoztak mögötte. Követeket küldött Áserbe, Zebulonba és Naftaliba is, és ők is feljöttek, hogy találkozzanak vele. 36  Gedeon ekkor ezt mondta az igaz Istennek: „Ha általam mented meg Izraelt, ahogyan megígérted,+ 37  adj egy jelet: kiteszek egy fürt gyapjat a szérűre, és ha csak a gyapjúfürt lesz harmatos, de az egész föld száraz marad körülötte, akkor tudni fogom, hogy általam mented meg Izraelt, ahogy megígérted.” 38  És úgy is lett. Amikor másnap korán fölkelt, és kicsavarta a gyapjat, annyi harmatot csavart ki belőle, hogy egy nagy tál megtelt vízzel. 39  De Gedeon így szólt az igaz Istenhez: „Ne haragudj meg rám, de hadd kérjek még valamit. Hadd tegyek még egy próbát a gyapjúval. Kérlek, csak a gyapjú legyen száraz, de a föld mindenütt legyen harmatos.” 40  Isten pedig úgy tett azon az éjjelen: csak a gyapjú volt száraz, a föld viszont mindenütt harmatos volt.

Lábjegyzetek

Esetleg: „föld alatti raktárakat”.
Szó szerint: „nem hallgattatok a hangomra”.
Szó szerint: „ne féljétek”.
Szó szerint: „ezrem”.
Kb. 22 l. Lásd: B14-es függ.
Jel.: ’Jehova béke’.
Jel.: ’szálljon perbe (perlekedjen) Baál’.
Szó szerint: „beborította”.

Jegyzetek

Multimédia