Bírák 5:1–31

5  Aznap Debóra+ Bárákkal+, Abinoám fiával ezt énekelte+:   „Mivel a harcosok kibontották a hajukat* Izraelben,mivel a nép önként ajánlkozott,+dicsérjétek Jehovát!   Halljátok, királyok! Figyeljetek, uralkodók! Jehovának énekelek. Dicséretet zengek* Jehovának,+ Izrael Istenének+.   Jehova, amikor kijöttél Szeirből+,mikor kivonultál Edom területéről,rengett a föld, az égből eső ömlött,a felhőkből víz ömlött.   A hegyek megolvadtak* Jehova színe előtt,+még a Sínai is Jehovának, Izrael Istenének+ színe előtt.+   Sámgárnak,+ Anát fiának napjaiban,Jáhelnek+ napjaiban elhagyatottak voltak az utak,az utazók mellékutakon mentek.   Eltűntek Izraelből a falvakban lakók,eltűntek, míg én, Debóra,+ tettre nem keltem,míg tettre nem keltem, mint egy anya Izraelben.+   Új isteneket választottak,+de aztán volt is harc a kapukban!+ Nem lehetett látni pajzsot és lándzsátmég 40 000 ember között sem Izraelben.   Szívem Izrael vezéreivel van,+akik önként a néppel tartottak.+ Dicsérjétek Jehovát! 10  Ti, kik sárgásvörös szamáron jártok,ti, kik drága szőnyegeken ültök,és ti, kik úton jártok,gondolkodjatok el ezen: 11  A vizet osztók hangja hallatszott az itatóhelyeken,ott Jehova igazságos tetteiről beszéltek,az Izrael falvaiban lakók igazságos tetteiről. Akkor Jehova népe lement a kapukhoz. 12  Kelj fel, kelj fel, ó, Debóra+! Kelj fel, kelj fel, zengj éneket+! Kelj fel, Bárák+! Vezesd el foglyaid, Abinoám fia! 13  Akkor akik életben maradtak, lejöttek az előkelőkhöz. Jehova népe lejött hozzám, hogy harcoljon az erősek ellen. 14  Efraimból származnak a völgyben levők,téged követnek, ó, Benjámin, a népeddel együtt. Mákirból+ jöttek a vezérek,és Zebulonból azok, akik sereget toboroznak*. 15  Issakár fejedelmei Debórával voltak,és Issakárhoz hasonlóan Bárák+ is. A völgybe küldték őt gyalog.+ A Rúben csoportjaihoz tartozók határozatlan szívűek voltak. 16  Miért ültél le a két nyeregtáska közé,és hallgattad a pásztorok sípjának hangját?+ Hisz a Rúben csoportjaihoz tartozók határozatlan szívűek voltak. 17  Gileád a Jordán túloldalán maradt.+ Dán miért időzött a hajókon?+ Áser ott ücsörgött a tengerparton,és a kikötőinél maradt.+ 18  Zebulon olyan nép, mely kockáztatta az életét*, és még a halált is vállalta,akárcsak Naftali+ a nyílt magaslatokon.+ 19  Királyok jöttek, harcoltak;Kánaán királyai akkor harcoltak+Taánakban, Megiddó+ vizeinél. Semennyi ezüstöt sem zsákmányoltak.+ 20  Az égből harcoltak a csillagok,pályájukról harcoltak Sisera ellen. 21  Kison patakja elmosta őket,+a hajdankor patakja, Kison patakja. Ó, én lelkem*, eltiportad a hatalmas ellenséget! 22  Akkor kapáltak a lovak patáikkal,ahogy ménjei vadul vágtattak.+ 23  »Átkozzátok Mérozt – mondta Jehova angyala –,átkozzátok lakóit,mert nem jöttek segíteni Jehovának,segíteni Jehovának a hatalmasokkal.« 24  Felettébb áldott az asszonyok közt Jáhel+,a kenita Héver+ felesége. Felettébb áldott a sátorban lakó asszonyok közt. 25  Sisera vizet kért, ő tejet adott. Díszes fejedelmi csészében aludttejet* hozott.+ 26  Majd kezével a sátorcövekért nyúlt,jobb kezével a munkások fakalapácsáért. Ütötte Siserát, összezúzta fejét,szétverte, átszúrta halántékát.+ 27  Az lábainál leroskadt, összeesett, és ott hevert. Lábai előtt leroskadt, és összeesett. Ahol leroskadt, ott esett össze legyőzötten. 28  Az ablakból kinézett egy asszony,Sisera anyja a rostély mögül figyelt: »Miért késlekedik szekere? Miért nem hallom még szekérhúzó lovainak dobogását?«+ 29  Előkelő udvarhölgyei közül a legbölcsebbek így feleltek neki,sőt, ő is ezt mondogatta magában: 30  »Biztosan a zsákmányon osztozkodnak, melyet találtak: Egy lány*, két lány* minden harcosnak,festett kelme Siserának, festett kelme neki,egy hímzett ruha, festett kelme, két hímzett ruhaa fosztogatók nyakára.« 31  Így vesszen el minden ellenséged,+ ó, Jehova,de akik szeretnek, legyenek olyanok, mint a nap, mikor felkel, és fényesen ragyog!” Azután béke* volt az országban 40 évig.+

Lábjegyzetek

A kibontott haj valószínűleg az Istennek tett esküre vagy önátadásra utal.
Vagy: „zenélek”.
Esetleg: „rázkódtak”.
Esetleg: „akik az írnoki eszközöket használják”.
Vagy: „megvetette a lelkét”.
Vagy: „tejszínt”.
Szó szerint: „anyaméh”.
Szó szerint: „anyaméh”.
Vagy: „nyugalom”.

Jegyzetek

Multimédia