Bírák 4:1–24

4  De miután Ehud meghalt, az izraeliták újra azt tették, amit Jehova rossznak tart.+  Jehova ezért kiszolgáltatta* őket Jábinnak, Kánaán királyának,+ aki Hácorban uralkodott. Az ő seregének a vezére Sisera volt, aki Haróset-Gójimban*+ lakott.  Az izraeliták Jehovához kiáltottak segítségért,+ mert Jábinnak* 900, vaspengével ellátott harci szekere*+ volt, és 20 éven át keményen sanyargatta+ az izraelitákat.  Abban az időben Debóra prófétanő+, Lappidót felesége bíráskodott Izrael felett.  Ő Debóra pálmája alatt szokott ülni Ráma+ és Bétel+ között Efraim hegyvidékén. Az izraeliták hozzá mentek fel, hogy ítélkezzen.  Debóra elhívatta Bárákot+, Abinoám fiát, Kedes-Naftaliból+, és ezt mondta neki: „Hát nem parancsolta meg Jehova, Izrael Istene: »Menj, és vonulj fel* a Tábor-hegyre, és vigyél magaddal 10 000 férfit Naftali és Zebulon leszármazottai közül!  Én pedig kihozom neked a Kison-patakhoz+ Siserát, Jábin hadseregének a vezérét, harci szekereivel és a csapataival együtt, és a segítségemmel le fogod győzni őt.+«”  Erre Bárák ezt mondta neki: „Ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek.”  Debóra erre így felelt: „Mindenképp elmegyek veled, de nem neked szerez majd dicsőséget a hadjárat, amelyre indulsz, mert Jehova egy nő által győzi le Siserát.”+ Majd Debóra fölkelt, és elment Bárákkal Kedesbe+. 10  Bárák pedig összehívta Zebulont és Naftalit+ Kedesbe, és 10 000 ember követte őt. Debóra is vele ment. 11  A kenita Héver amúgy különvált a kenitáktól+, Hobábnak, Mózes apósának+ a leszármazottaitól, és a nagy fa közelében verte fel a sátrát Caánannimban, ami Kedesnél van. 12  Jelentették Siserának, hogy Bárák, Abinoám fia felment a Tábor-hegyre.+ 13  Sisera azon nyomban összegyűjtötte egész szekérhadát – a 900, vaspengével ellátott szekeret* –, és minden csapatot, mely vele volt Harósetből, hogy menjenek a Kison-patakhoz+. 14  Debóra ekkor ezt mondta Báráknak: „Indulj, mert ez az a nap, amelyen Jehova segítségével legyőzöd Siserát. Hát nem Jehova vonul előtted?” Bárák erre lement a Tábor-hegyről, és 10 000 ember követte őt. 15  Jehova akkor összezavarta+ Siserát, annak összes harci szekerét és az egész sereget, és megölte őket Bárák kardjával. Sisera végül leszállt a szekeréről, és gyalog menekült el. 16  Bárák egészen Harósetig üldözte a harci szekereket és a sereget. Így Sisera egész seregét kardélre hányták. Senki sem maradt életben közülük.+ 17  De Sisera gyalog menekült Jáhelnek+, a kenita Héver+ feleségének a sátráig, mert béke volt Jábin+, Hácor királya, és a kenita Héver háza között. 18  Jáhel ekkor kiment Sisera elé, és ezt mondta neki: „Gyere be, uram, gyere be ide! Ne félj!” És ő bement a sátrába, az asszony pedig betakarta egy takaróval. 19  Majd Sisera így szólt hozzá: „Kérlek, adj egy kis vizet innom, mert szomjas vagyok.” Az kinyitott egy bőrtömlőt, amiben tej volt, és adott neki inni,+ azután pedig ismét betakarta. 20  Sisera ezt mondta neki: „Állj a sátor bejáratához, és ha valaki jön, és megkérdezi tőled: »Nincs itt egy férfi?«, akkor mondd ezt: »Nincs!«” 21  Jáhel, Héver felesége pedig fogott egy sátorcöveket és egy kalapácsot. Majd belopódzott, miközben Sisera a fáradtságtól mélyen aludt, és beverte a cöveket annak halántékába, a földhöz szegezve őt, és az meghalt.+ 22  Odaért Bárák, aki Siserát üldözte. Jáhel ekkor kiment elé, és ezt mondta neki: „Gyere, megmutatom neked a férfit, akit keresel.” Az pedig bement vele, és látta, hogy Sisera ott fekszik holtan, a sátorcövekkel a halántékában. 23  Így azon a napon Isten győzelemre segítette az izraelitákat Jábin, Kánaán királya felett.+ 24  Az izraeliták egyre inkább megerősödtek Jábinnal, Kánaán+ királyával szemben, míg meg nem ölték Jábint, Kánaán királyát.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „eladta”.
Vagy: „a nemzetek Harósetében”.
Szó szerint: „neki”.
Szó szerint: „vasszekere”.
Vagy: „állítsd csatarendbe az embereidet”.
Szó szerint: „vasszekeret”.

Jegyzetek

Multimédia