Bírák 20:1–48

20  Erre az izraeliták mind eljöttek a Dántól+ Beér-Sebáig terjedő területről és Gileád földjéről+. Az egész közösség egy emberként gyűlt össze Jehova elé, Micpába+.  Izrael népének, az összes törzsnek a főemberei elfoglalták helyüket az igaz Isten népének gyülekezetében, amelyben 400 000 gyalogos, kardforgató férfi+ volt.  A benjáminiták pedig meghallották, hogy Izrael férfiai felmentek Micpába. Izrael férfiai aztán így szóltak: „Mondjátok el, hogyan történt ez a szörnyűség!”+  Erre a lévita férfi+, a megölt asszonynak a férje így felelt: „A másodfeleségemmel a Benjáminhoz tartozó Gibeába+ érkeztem, hogy ott töltsük az éjszakát.  Gibea lakói* pedig eljöttek, és körülvették a házat éjjel, hogy rám támadjanak. Engem akartak megölni, de aztán a másodfeleségemet erőszakolták meg úgy, hogy az belehalt.+  Ezért fogtam a másodfeleségem holttestét, feldaraboltam, és a darabjait elküldtem Izrael örökségének minden részére,+ mert szégyentelen és gyalázatos tettet követtek el Izraelben.  Most pedig ti, Izrael egész népe, mondjátok el a véleményeteket, és adjatok tanácsot+.”  Ekkor az egész nép egy emberként felkelt, és ezt mondta: „Egyikünk sem fog a sátrába menni, és egyikünk sem tér vissza a házába!  A következőket fogjuk tenni Gibeával: Sorsvetés+ által kiválasztunk embereket, akik felmennek ellene. 10  Veszünk 10 embert 100 közül Izrael minden törzséből, 100-at 1000-ből, és 1000-et 10 000-ből, hogy gondoskodjanak a sereg ellátásáról, és így az fel tudjon lépni Benjámin Gibeája ellen az Izraelben elkövetett gyalázatos tette miatt.” 11  Így hát Izrael minden férfia összegyűlt a város ellen egy emberként, szövetségesekként. 12  Izrael törzsei embereket küldtek Benjámin törzsének minden tagjához, ezt üzenve: „Hogy történhetett ilyen szörnyűség köztetek? 13  Adjátok ki azokat a semmirekellő embereket Gibeából,+ hogy megöljük őket, és eltávolítsuk a gonoszságot Izraelből!+” De a benjáminiták nem hallgattak izraelita testvéreikre. 14  A benjáminiták ekkor összegyűltek a városokból Gibeába, hogy csatába szálljanak Izrael férfiai ellen. 15  Aznap a benjáminiták 26 000 kardforgató férfit soroztak be a városaikból a Gibeából való 700 válogatott férfin kívül. 16  Ebben a seregben 700 válogatott férfi balkezes volt. Mindannyian hajszálpontosan céloztak a parittyával, nem hibáztak. 17  Izrael férfiai, a benjáminitákat nem számítva, 400 000 kardforgató férfit+ soroztak be. Mindegyikük harcedzett katona volt. 18  Azután elindultak, és felmentek Bételbe, hogy megkérdezzék Istent+. Izrael népe ekkor ezt kérdezte: „Ki menjen elöl a benjáminiták ellen vívott csatában?” Jehova erre ezt válaszolta: „Júda legyen elöl.” 19  Azután az izraeliták fölkeltek reggel, és letáboroztak Gibeával szemben. 20  Izrael emberei kivonultak, hogy harcoljanak Benjámin ellen, és csatarendbe álltak ellenük Gibeánál. 21  A benjáminiták pedig kijöttek Gibeából, és megöltek aznap 22 000 embert Izrael férfiai közül. 22  Ám Izrael serege bátor volt, és ismét csatarendbe álltak azon a helyen, ahol az első napon felsorakoztak. 23  Akkor az izraeliták fölmentek Bételbe, sírtak Jehova előtt egészen estig, és megkérdezték Jehovát: „Megint elmenjünk harcolni testvéreink, a benjáminiták ellen?”+ Jehova erre ezt mondta: „Menjetek fel ellenük!” 24  Így hát másnap az izraeliták közelítettek a benjáminitákhoz, 25  Benjámin pedig kijött eléjük Gibeából, és megölt még 18 000 izraelitát,+ akik mindannyian kardforgató férfiak voltak. 26  Ekkor Izrael férfiai mindnyájan felmentek Bételbe. Sírtak, ott ültek Jehova előtt,+ és böjtöltek+ azon a napon egészen estig, és égőáldozatokat+ meg közösségi áldozatokat+ mutattak be Jehova előtt. 27  Azután Izrael férfiai megkérdezték Jehovát+, mivel az igaz Isten szövetségének ládája ott volt azokban a napokban. 28  Fineás,+ Eleázárnak, Áron fiának a fia szolgált* a láda előtt azokban a napokban. Megkérdezték: „Kimenjünk újra harcolni a testvéreink, Benjámin férfiai ellen, vagy hagyjuk abba?”+ Jehova így válaszolt: „Menjetek fel, mert holnap a segítségemmel legyőzitek őket.” 29  Majd Izrael lesbe állított+ embereket Gibea körül. 30  Az izraeliták tehát felmentek a benjáminiták ellen a harmadik napon, és felsorakoztak Gibea ellen, ugyanúgy, mint korábban.+ 31  Amikor a benjáminiták kimentek a sereg elé, azok elcsalták őket a várostól.+ Ekkor, ahogy korábban is, a benjáminiták támadást indítottak az izraeliták ellen, és megöltek néhányat közülük az országutakon, melyeknek egyike Bételbe, a másik pedig Gibeába megy fel, és mintegy 30 halottat hagytak a mezőn.+ 32  A benjáminiták ezért ezt mondták: „Vereséget szenvednek tőlünk, ugyanúgy, mint korábban!”+ Az izraeliták pedig ezt mondták: „Visszavonulunk, és elcsaljuk őket a várostól az országutakra!” 33  Ezért Izrael minden embere elhagyta a helyét, és felsorakozott Baál-Támárnál, miközben a lesben álló izraeliták támadást indítottak a helyükről Gibea közelében. 34  Így egész Izraelből 10 000 válogatott férfi jött Gibea elé, és a harc heves volt. A benjáminiták azonban nem ismerték fel, hogy nagy veszélyben vannak. 35  Jehova győzelemre segítette az izraelitákat a benjáminiták felett,+ és 25 100 férfit pusztítottak el aznap közülük, akik mind kardforgató férfiak voltak.+ 36  A benjáminiták azonban azt hitték, hogy Izrael férfiai fognak vereséget szenvedni, mert azok meghátráltak Benjámin elől.+ Ám az izraeliták azért tettek így, mert bíztak azokban, akiket lesbe állítottak Gibea ellen+. 37  A lesben állók gyorsan cselekedtek, és megtámadták Gibeát. Majd szétszóródtak, és kardélre hányták az egész várost. 38  Izrael emberei megegyeztek, hogy azok, akik rajtaütnek a városon, füstjelet bocsátanak fel onnan. 39  Amikor az izraeliták meghátráltak a csatában, Benjámin férfiai támadást indítottak ellenük, megöltek mintegy 30 izraelitát,+ és ezt mondták: „Biztosan újból vereséget fognak szenvedni, mint a korábbi csatában!”+ 40  Ekkor sűrű füstfelhő kezdett felszállni a városból jelként. Amikor Benjámin férfiai hátratekintettek, látták, hogy az egész városból lángok csapnak fel az ég felé. 41  Akkor Izrael emberei megfordultak, Benjámin emberei pedig megrettentek, mert látták, hogy közel a vesztük. 42  Ezért meghátráltak Izrael emberei elől, és a puszta felé vették az irányt, de Izrael férfiai üldözőbe vették őket. A városból kijövő emberek pedig csatlakoztak hozzájuk, és ők is pusztították őket. 43  Körbevették a benjáminitákat, és kitartóan üldözték őket. Megsemmisítették őket közvetlenül Gibea előtt, annak keleti oldalánál. 44  Végül 18 000 ember esett el a benjáminiták közül; mind erős harcos volt.+ 45  Benjámin férfiai megfordultak, és a pusztába menekültek, Rimmon sziklájához+. Az izraeliták 5000 embert öltek meg* közülük az országutakon, és egészen Gidomig üldözték őket, majd megöltek közülük még 2000 embert. 46  Aznap összesen 25 000 kardforgató férfi esett el Benjámin férfiai közül;+ mind erős harcos volt. 47  De 600 ember elmenekült a pusztába, Rimmon sziklájához, és 4 hónapig ott maradtak. 48  Izrael férfiai pedig visszatértek, és újból megtámadták a benjáminitákat. Kardélre hányták a városban levő embereket és háziállatokat, és megsemmisítettek mindent, ami csak ott maradt. Továbbá az összes útjukba eső várost is felgyújtották.

Lábjegyzetek

Esetleg: „földtulajdonosai”.
Szó szerint: „állt”.
Szó szerint: „szedtek össze”.

Jegyzetek

Multimédia