Bírák 2:1–23

2  Ekkor Jehova angyala+ felment Gilgálból+ Bókimba, és ezt mondta: „Kihoztalak titeket Egyiptomból arra a földre, mely felől megesküdtem ősapáitoknak,+ majd ezt mondtam: »Sosem szegem meg a veletek kötött szövetségemet.+  Ti pedig ne kössetek szövetséget ennek a földnek a lakóival,+ és romboljátok le oltáraikat.+« De ti nem engedelmeskedtetek nekem.+ Miért nem hallgattatok rám?  Ezért én ezt is mondtam: »Nem űzöm ki őket előletek,+ hanem csapdába ejtenek titeket,+ isteneik pedig tőrbe csalnak benneteket.«”+  Amikor Jehova angyala ezeket mondta az izraelitáknak, a nép hangosan sírni kezdett.  Ezért elnevezték azt a helyet Bókimnak*, és áldoztak ott Jehovának.  Amikor Józsué elküldte a népet, minden izraelita elment az örökségül kapott földjére, hogy birtokba vegye azt.+  A nép pedig továbbra is szolgálta Jehovát Józsué életének minden napján, és a vének minden napján, akik tovább éltek Józsué után, és látták mindazokat a hatalmas tetteket, melyeket Jehova véghez vitt Izraelért.+  Majd meghalt Józsué, Nún fia, Jehova szolgája, 110 éves korában.+  Az örökségül kapott földjén, Timnát-Hereszben,+ Efraim hegyvidékén, a Gaás-hegytől északra temették el.+ 10  Az az egész nemzedék az ősei mellé került*, és egy másik nemzedék váltotta fel, mely nem ismerte Jehovát, és nem tudta azt sem, hogy mit tett Izraelért. 11  Ezért az izraeliták azt tették, amit Jehova rossznak tart, és a Baálokat imádták*.+ 12  Elhagyták tehát Jehovát, apáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéről.+ Más isteneket szolgáltak, a körülöttük levő népek isteneit,+ meghajoltak előttük, és ezzel bosszantották Jehovát.+ 13  Elhagyták Jehovát, és Baált meg az Astóreteket imádták.+ 14  Jehova ekkor haragra gerjedt Izrael ellen, és fosztogatóknak szolgáltatta ki őket, akik aztán kifosztották őket.+ Kiszolgáltatta* őket a körülöttük levő ellenségeiknek,+ és többé nem tudtak ellenállni nekik.+ 15  Amerre csak mentek, Jehova ellenük volt, csapással sújtva őket,+ amint megmondta Jehova, és amint megesküdött nekik Jehova.+ Így hát nyomorúságos helyzetbe kerültek.+ 16  Jehova ezért bírákat adott nekik, és azok kiszabadították őket a fosztogatóik kezéből.+ 17  De a bírákra sem hallgattak, hanem más isteneket imádtak*, és meghajoltak azok előtt. Hamar letértek arról az útról, amelyen ősapáik jártak. Az ősapáik engedelmeskedtek Jehova parancsolatainak,+ de ők nem. 18  Amikor Jehova bírákat adott nekik,+ Jehova a bíróval volt, és kimentette őket ellenségeik kezéből a bíró életének minden napján. Mert Jehova megszánta* őket,+ hallva, hogy sóhajtoznak azok miatt, akik elnyomják őket,+ és kegyetlenül bánnak velük. 19  De amikor a bíró meghalt, még romlottabban cselekedtek, mint apáik, mert más isteneket imádtak, azokat szolgálták, és meghajoltak előttük.+ Nem hagytak fel szokásaikkal, és továbbra is makacsul viselkedtek. 20  Jehova végül haragra gerjedt Izrael ellen,+ és ezt mondta: „Mivel ez a nemzet megszegte szövetségemet,+ melyre ősapáikat köteleztem, és nem engedelmeskedett nekem,+ 21  nem űzök ki előlük egyetlen nemzetet sem, mely megmaradt az országban Józsué halála után.+ 22  Ezzel teszem próbára Izraelt, hogy megmaradnak-e a Jehovának tetsző úton, miként apáik, vagy sem.+ 23  Így hát Jehova meghagyta ezeket a nemzeteket. Nem űzte el őket gyorsan, és nem szolgáltatta ki őket Józsuénak.

Lábjegyzetek

Jel.: ’sírók’.
Ez egy költői kifejezés, mely a halálra utal.
Szó szerint: „szolgálták”.
Szó szerint: „eladta”.
Vagy: „más istenekkel szajhálkodtak”.
Vagy: „megsajnálta”.

Jegyzetek

Multimédia