Bírák 16:1–31

16  Egyszer Sámson elment Gázába, ott meglátott egy prostituáltat, és bement hozzá.  Jelentették ezt a gázaiaknak: „Idejött Sámson!” Ők pedig körülvették a helyet, és egész éjjel lesben állva vártak rá a városkapuban. Egész éjjel csendben voltak, mivel ezt mondták magukban: „Ahogy felvirrad, megöljük.”  Sámson éjfélig pihent, éjfélkor viszont felkelt, megragadta a városkapu ajtajait meg a két segédoszlopot, és kiszedte azokat a retesszel együtt. A vállára vette, és felvitte őket a Hebronnal szemben fekvő hegy tetejére.  Később Sórek völgyében beleszeretett egy nőbe, akinek a neve Delila volt.+  A filiszteusok fejedelmei elmentek Delilához, és ezt mondták neki: „Szedd rá,+ és tudd meg, mitől olyan erős, hogyan győzhetjük le, kötözhetjük meg, és kerekedhetünk felül rajta. Akkor mindegyikünk ad neked 1100 ezüstöt.”  Delila később így szólt Sámsonhoz: „Kérlek, mondd meg nekem, hogy mitől vagy olyan erős, mivel lehet téged megkötözni, és hogyan lehet legyőzni!”  Sámson erre így felelt neki: „Ha 7 nyers íjhúrral* megkötöznek, melyeket még nem szárítottak ki, akkor olyan gyenge leszek, mint bárki más.”  A filiszteusok fejedelmei akkor felhoztak neki 7 nyers íjhúrt, melyeket még nem szárítottak ki. Delila pedig megkötözte őt azokkal.  A lesben állók a belső szobában voltak, Delila pedig így kiáltott: „Itt vannak a filiszteusok, Sámson!” Erre ő olyan könnyen kettészakította az íjhúrokat, mint amilyen könnyen széttépik a lenfonalat*, ha tűz éri azt.+ Így aztán nem tudódott ki, miben rejlik az ereje. 10  Delila később ezt mondta Sámsonnak: „Rászedtél,* és hazudtál nekem. De most kérlek, mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged.” 11  Erre ő ezt mondta neki: „Ha megkötöznek új kötelekkel, amelyekkel még nem dolgoztak, akkor olyan gyenge leszek, mint bárki más.” 12  Delila új köteleket vett hát, megkötözte velük, és így kiáltott: „Itt vannak a filiszteusok, Sámson!” (Mindeközben a lesben állók a belső szobában voltak.) Ekkor Sámson letépte a köteleket a karjairól, mint a fonalat.+ 13  Delila ezután ezt mondta Sámsonnak: „Eddig rászedtél, és hazudtál nekem.+ Mondd meg hát, mivel lehet megkötözni téged!” Akkor ezt válaszolta neki: „Ha összeszövöd fejem 7 hajfonatát láncfonállal.” 14  Az pedig egy szeggel rögzítette is, majd így kiáltott: „Itt vannak a filiszteusok, Sámson!” Az pedig felébredt álmából, és kihúzta a szövéshez használt szeget és a láncfonalat. 15  Delila ekkor ezt mondta neki: „Hogy merészeled azt mondani, hogy szeretsz,+ amikor nem az enyém a szíved? Már háromszor szedtél rá, és nem mondtad meg, hogy miben rejlik a nagy erőd.+ 16  Mivel Delila napról napra nyaggatta és gyötörte, Sámson halálosan belefáradt*.+ 17  Végül kitárta neki a szívét, és ezt mondta: „Sosem érte borotva a fejemet, mert Isten nazireusa vagyok a születésemtől* fogva.+ Ha megborotválnának, elhagyna az erőm, elgyengülnék, és olyan volnék, mint bárki más.” 18  Amikor Delila látta, hogy Sámson kitárta neki a szívét, azon nyomban hívatta a filiszteusok fejedelmeit+: „Gyertek, mert most kitárta nekem a szívét!” A filiszteusok fejedelmei pedig feljöttek hozzá, és magukkal hozták a pénzt. 19  Delila elaltatta őt a térdein, aztán hívott egy férfit, és leborotváltatta Sámson 7 hajfonatát. Majd Delila kezdett felülkerekedni rajta, mivel Sámsont fokozatosan elhagyta az ereje. 20  Ekkor így kiáltott: „Itt vannak a filiszteusok, Sámson!” Ő felébredt álmából, és ezt mondta: „Kimegyek, mint máskor is,+ és kiszabadítom magam.” De nem tudta, hogy Jehova elhagyta őt. 21  A filiszteusok pedig elfogták, és kiszúrták a szemét. Majd levitték Gázába, két rézbilincset raktak rá, és a börtönben kellett gabonát őrölnie. 22  Ám a haja újra kezdett megnőni, miután lenyírták.+ 23  A filiszteusok fejedelmei pedig összejöttek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Dágonnak+, az istenüknek, és ünnepeljenek, mivel ezt mondták: „Istenünk kiszolgáltatta nekünk Sámsont, az ellenségünket!” 24  Amikor az emberek meglátták őt*, dicsőítették istenüket, és ezt mondták: „Istenünk kiszolgáltatta nekünk az ellenségünket, aki feldúlta földünket,+ és sokakat megölt közülünk+.” 25  Mivel jókedvük lett, ezt mondták: „Hívjátok ide Sámsont, hogy szórakoztasson minket!” Előhozták hát Sámsont a börtönből, hogy mulattassa őket, és az oszlopok közé állították. 26  Sámson akkor így szólt a fiúhoz, aki kézen fogva vezette: „Hadd érintsem meg a ház tartóoszlopait, és hadd támaszkodjak nekik.” 27  (A ház pedig tele volt férfiakkal és nőkkel, és a filiszteusok fejedelmei is mind ott voltak. A tetőn mintegy 3000 férfi és nő volt, akik nézték, ahogy Sámson mulattatja őket.) 28  Sámson+ ekkor Jehovához kiáltott: „Legfőbb Úr, Jehova, kérlek, emlékezz meg rólam, és kérlek, erősíts meg+ még ez egyszer, ó, Istenem! Engedd, hogy bosszút álljak a filiszteusokon a két szemem egyikéért!+ 29  Ekkor Sámson nekifeszült a ház két középső tartóoszlopának, egyiknek a jobb kezével, a másiknak pedig a bal kezével, 30  és így kiáltott: „Hadd haljak meg* a filiszteusokkal együtt!” Majd teljes erejével nekifeszült, és a ház összedőlt, maga alá temetve a fejedelmeket meg a benne levő összes embert.+ Így hát Sámson többeket ölt meg a halálakor, mint az élete során.+ 31  Később a testvérei és apjának egész családja lementek, hogy hazavigyék őt. Elvitték és eltemették őt Córa+ és Estáol között, az apjának, Manoahnak+ a sírjába. Sámson 20 évig volt Izrael bírája.+

Lábjegyzetek

Vagy: „ínnal”.
Vagy: „kócfonalat”.
Vagy: „tréfát űztél belőlem”.
Vagy: „belefáradt a lelke”.
Szó szerint: „anyám méhétől”.
Ez nyilvánvalóan a bálványra utal.
Vagy: „haljon meg a lelkem”.

Jegyzetek

Multimédia