Bírák 12:1–15

12  Efraim férfiai pedig összegyűltek, átkeltek Cáfonba*, és ezt mondták Jeftének: „Miért nem hívtál minket magaddal, amikor átkeltél, hogy harcolj az ammoniták ellen?+ Rád gyújtjuk a házadat!”  Jefte azonban ezt mondta nekik: „Nagy küzdelmet kellett vívnom nekem és a népemnek az ammonitákkal. Hívtalak én titeket, hogy segítsetek, de ti nem mentettetek ki a kezükből.  Amikor láttam, hogy nem fogtok megmenteni, elhatároztam, hogy kockára teszem az életemet,* és kimegyek az ammoniták ellen+. Jehova pedig kiszolgáltatta nekem őket. Miért jöttetek hát ma ide harcolni ellenem?”  Jefte akkor egybegyűjtötte Gileád+ összes férfiát, és harcolt Efraimmal. Gileád férfiai legyőzték Efraimot, akik korábban ezt mondták: „Bár ti, gileádiak Efraim és Manassé területén laktok, csak egy szökevény csoport vagytok Efraimból.”  Majd Gileád elfoglalta a Jordán gázlóit+ Efraim elől, és amikor az Efraimból való férfiak megpróbáltak elmenekülni, ezt mondták: „Hadd menjek át.” Akkor Gileád férfiai megkérdezték mindegyiküktől: „Efraimita vagy?” Ha erre az azt felelte: „Nem!”,  akkor azt mondták neki: „Mondd csak, hogy sibbólet!” Az viszont azt mondta: „szibbólet”, ugyanis nem tudta helyesen kiejteni ezt a szót. Ők akkor elfogták, és megölték a Jordán gázlóinál. Így esett el akkor 42 000 efraimita.  A gileádita Jefte 6 éven át volt Izrael bírája, majd meghalt, és eltemették a városában, Gileádban.  Őutána a betlehemi Ibcán lett Izrael bírája+.  Neki 30 fia és 30 lánya volt. Elküldte a lányait, hogy az ő nagycsaládján kívül menjenek férjhez, és 30 lányt hozatott a fiainak feleségül. Ő 7 évig volt Izrael bírája. 10  Azután Ibcán meghalt, és eltemették Betlehemben. 11  Utána a Zebulon törzséből való Elon lett Izrael bírája. Ő 10 évig volt Izrael bírája. 12  Majd a Zebulon törzséből való Elon meghalt, és eltemették Ajjalonban, Zebulon földjén. 13  Őutána Abdon, a piratoni Hillel fia lett Izrael bírája. 14  Neki 40 fia és 30 unokája volt, akik 70 szamáron jártak. Ő 8 évig volt Izrael bírája. 15  Majd Abdon, a piratoni Hillel fia meghalt, és eltemették Piratonban, Efraim földjén, az amálekiták+ hegységében.

Lábjegyzetek

Esetleg: „észak felé”.
Vagy: „a kezembe tettem a lelkemet”.

Jegyzetek

Multimédia