Bírák 10:1–18

10  Abimélek után következett Tóla, Puának, Dodó fiának a fia, egy Issakárból való férfi, aki megmentette Izraelt+. Ő Sámirban, Efraim hegyvidékén lakott.  Tóla 23 éven át volt Izrael bírája. Azután meghalt, és eltemették Sámirban.  Őutána következett a gileádi Jáir, aki 22 évig volt Izrael bírája.  Neki 30 fia született, akik 30 szamáron jártak, és 30 városuk volt. Ezeket Havvót-Jáirnak+ nevezik mind a mai napig, és Gileád földjén vannak.  Azután Jáir meghalt, és eltemették Kámonban.  De az izraeliták újra azt tették, amit Jehova rossznak tart,+ és a Baálokat+, az Astóreteket, Arám* isteneit, Szidón isteneit, Moáb isteneit,+ az ammoniták isteneit+ és a filiszteusok isteneit+ kezdték szolgálni. Elhagyták Jehovát, és nem szolgálták őt.  Ekkor Jehova haragra gerjedt Izrael ellen, és kiszolgáltatta* őket a filiszteusoknak meg az ammonitáknak.+  Azok pedig döntő csapást mértek az izraelitákra, és keményen sanyargatták őket abban az évben, sőt 18 éven át sanyargattak minden izraelitát a Jordán keleti oldalán, mely az amoriták földje volt Gileádban.  Az ammoniták még a Jordánon is átkeltek, hogy Júda, Benjámin és Efraim törzse ellen harcoljanak, és Izrael nagyon szorongatott helyzetben volt. 10  Akkor az izraeliták Jehovához kiáltottak segítségért+: „Vétkeztünk ellened, mert elhagytuk Istenünket, és a Baálokat szolgáltuk.”+ 11  Jehova azonban ezt mondta az izraelitáknak: „Hát nem szabadítottalak meg titeket az egyiptomiaktól,+ az amoritáktól,+ az ammonitáktól, a filiszteusoktól,+ 12  a szidóniaktól, Amálektől és Midiántól, amikor elnyomtak titeket? Amikor hozzám kiáltottatok, megszabadítottalak titeket a kezükből. 13  Ti mégis elhagytatok engem, és más isteneket szolgáltatok.+ Ezért nem szabadítalak meg titeket többé.+ 14  Menjetek azokhoz az istenekhez, akiket választottatok, és tőlük kérjetek segítséget!+ Szabadítsanak meg titeket azok a nyomorúságotok idején.+ 15  Ám az izraeliták ezt mondták Jehovának: „Vétkeztünk. Tégy velünk, ahogy jónak látod. Csak kérünk, szabadíts meg minket a mai napon!” 16  És eltávolították maguk közül az idegen isteneket,+ és Jehovát szolgálták, ő pedig nem bírta tovább nézni Izrael szenvedését*+. 17  Idővel az ammoniták+ összegyűltek, és tábort vertek Gileádban. Az izraeliták is összegyűltek, és tábort vertek Micpában. 18  Gileád népe és fejedelmei ezt mondogatták egymás között: „Ki vezeti majd a harcot az ammoniták ellen?+ Legyen ő a vezetője Gileád minden lakójának.”

Lábjegyzetek

Vagy: „Szíria”.
Szó szerint: „eladta”.
Vagy: „a lelke nyugtalanná vált Izrael szenvedése miatt”.

Jegyzetek

Multimédia