5Mózes 27:1–26

27  Majd Mózes Izrael véneivel együtt ezt parancsolta a népnek: „Tartsatok meg minden parancsot, melyet ma adok nektek.  Azon a napon, amikor átkeltek a Jordánon arra a földre, melyet Jehova, a ti Istenetek ad nektek, állítsatok fel nagy köveket, és vakoljátok be* őket.+  Miután átkeltetek, írjátok fel rájuk ennek a törvénynek minden szavát, hogy beléphessetek arra a földre, amelyet Jehova, a ti Istenetek ad nektek, a tejjel és mézzel folyó földre, ahogy Jehova, ősapáitok Istene ígérte nektek.+  Ha átkeltetek a Jordánon, állítsátok fel ezeket a köveket az Ebál-hegyen+, és vakoljátok be* őket, ahogyan arra ma parancsot adok.  Építsetek ott egy oltárt is Jehovának, a ti Isteneteknek, egy kőoltárt. Ne használjatok hozzá vasszerszámot.+  Megmunkálatlan kövekből építsétek Jehovának, a ti Isteneteknek az oltárát, és mutassatok be rajta égőáldozatokat Jehovának, a ti Isteneteknek.  Mutassatok be közösségi áldozatokat+, egyétek meg ott azokat,+ és örüljetek Jehova, a ti Istenetek előtt.+  És írjátok fel olvashatóan a kövekre ennek a törvénynek+ minden szavát.”  Azután Mózes és a lévita papok ezt mondták egész Izraelnek: „Hallgass és figyelj, ó, Izrael. A mai napon lettél Jehovának, a te Istenednek a népe.+ 10  Hallgass Jehovának, a te Istenednek a szavára, és tartsd meg a parancsait+ meg a rendeleteit, amelyeket ma parancsolok neked.” 11  Azon a napon Mózes még ezt parancsolta a népnek: 12  „A következő törzsek álljanak a Gerizim-hegyen+, hogy megáldják a népet, miután átkeltek a Jordánon: Simeon, Lévi, Júda, Issakár, József és Benjámin. 13  A következő törzsek pedig álljanak az Ebál-hegyen+, hogy átkot mondjanak: Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Naftali. 14  A léviták pedig hangosan mondják ezt egész Izraelnek:+ 15  »Átkozott az az ember, aki faragott bálványt+ vagy fémszobrot*+ készít, olyasmit, ami utálatos Jehovának,+ mesterember* keze művét, és átkozott, aki elrejti azt.« (És feleljen rá az egész nép: »Ámen!*«) 16  »Átkozott, aki megveti az apját vagy az anyját.«+ (És mondja az egész nép: »Ámen!«) 17  »Átkozott, aki elmozdítja az embertársának a határjelzőjét.«+ (És mondja az egész nép: »Ámen!«) 18  »Átkozott, aki miatt egy vak eltéved az úton.«+ (És mondja az egész nép: »Ámen!«) 19  »Átkozott, aki igazságtalanul ítél+ a bevándorló, az árva* és az özvegy ügyében.«+ (És mondja az egész nép: »Ámen!«) 20  »Átkozott, aki lefekszik az apja feleségével, mert megszégyeníti az apját*+ (És mondja az egész nép: »Ámen!«) 21  »Átkozott, aki állattal közösül.«+ (És mondja az egész nép: »Ámen!«) 22  »Átkozott, aki lefekszik a lánytestvérével, az apjának a lányával vagy az anyjának a lányával.«+ (És mondja az egész nép: »Ámen!«) 23  »Átkozott, aki lefekszik az anyósával.«+ (És mondja az egész nép: »Ámen!«) 24  »Átkozott, aki lesből megöli az embertársát.«+ (És mondja az egész nép: »Ámen!«) 25  »Átkozott, aki hagyja magát megvesztegetni, hogy megöljön* egy ártatlan embert*+ (És mondja az egész nép: »Ámen!«) 26  »Átkozott, aki nem tartja magát ehhez a törvényhez.«+ (És mondja az egész nép: »Ámen!«)

Lábjegyzetek

Vagy: „meszeljétek be”.
Vagy: „meszeljétek be”.
Vagy: „Úgy legyen!”
Vagy: „fa- és fémmunkás”.
Vagy: „öntött szobrot”.
Vagy: „apátlan gyermek”.
Szó szerint: „feltakarja apjának a ruháját”.
Vagy: „agyonüssön”.
Vagy: „ártatlan vér lelkét”.

Jegyzetek

Multimédia