5Mózes 24:1–22

24  Ha egy férfi elvesz egy nőt, de nem elégedett vele, mert az asszony úgy viselkedik, hogy az sértő, akkor írjon egy válólevelet+, adja oda neki, és küldje el a házából.+  Az asszony, miután elment a házból, hozzámehet egy másik férfihoz.+  Ha a második férje is meggyűlöli*, és válólevelet ír, odaadja neki, és elküldi a házából, vagy ha a második férje, aki feleségül vette, meghal,  akkor az első férje, aki elküldte őt, nem veheti újra feleségül, miután már beszennyeződött, mert utálatos az Jehovának. Ne vigyetek bűnt arra a földre, melyet Jehova, a ti Istenetek ad nektek örökségül.  A frissen házasodott férfi ne menjen hadba, és ne bízzanak rá más feladatot se. Kapjon felmentést egy évre, maradjon otthon, és tegye boldoggá a feleségét.+  Kölcsön miatt senki se vegye zálogba+ valakinek a kézimalmát vagy a felső malomkövét, mert olyasmit vesz zálogba, ami a létfenntartásához kell*.  Ha kiderül valakiről, hogy elrabolta a testvérét, egy izraelitát*, rosszul bánt vele, és eladta őt,+ akkor az emberrablónak meg kell halnia.+ Távolítsátok el magatok közül, ami gonosz.+  Ha lepra* üti fel a fejét, akkor nagyon ügyeljetek rá, hogy mindent úgy tegyetek, ahogy a lévita papok mondják.+ Figyeljetek rá, hogy pontosan azt tegyétek, amit parancsoltam nekik.  Ne feledjétek, hogy mit tett Jehova, a ti Istenetek Mirjammal az úton, miután kijöttetek Egyiptomból.+ 10  Ha kölcsönadtok egy embertársatoknak,+ ne menjetek be a házába, hogy elvegyétek tőle, amit zálogba akar adni. 11  Maradjatok kívül, és akinek kölcsönt adtatok, az hozza ki a zálogot nektek. 12  Ha ez az ember nélkülözik, ne feküdjetek le úgy, hogy nálatok van, amit zálogba adott nektek.+ 13  Mindenképpen adjátok vissza neki a zálogát, amint lemegy a nap, hadd feküdjön le a saját ruhájában,+ és akkor áldani fog titeket. Így Jehova, a ti Istenetek igazságosnak fog tartani benneteket. 14  Ne csapjátok be a bérest, aki nélkülözik és szegény, akár a testvéretekről van szó, akár egy bevándorlóról, aki a földeteken, a városaitokban* lakik.+ 15  Még aznap adjátok oda a bérét,+ mielőtt a nap lemenne, mert nélkülözik, és az élete* múlik rajta. Máskülönben Jehovához kiált miattatok segítségért, és bűn fog terhelni titeket.+ 16  Az apát nem szabad megölni amiatt, amit a gyermekei tettek, és a gyermekeket sem szabad megölni amiatt, amit az apjuk tett.+ Egy embert csak a saját bűne miatt lehet megölni.+ 17  Ne ítéljetek igazságtalanul a bevándorló vagy az árva* ügyében,+ és kölcsön miatt ne vegyétek zálogba az özvegy ruháját.+ 18  Ne feledjétek, hogy rabszolgák voltatok Egyiptomban, és Jehova, a ti Istenetek megváltott titeket onnan.+ Ezért parancsolom nektek, hogy ezt tegyétek. 19  Ha arattok a szántóföldeteken, és ottfelejtetek egy kévét, ne menjetek vissza érte. Legyen az a bevándorlóé, az árváé és az özvegyé,+ hogy Jehova, a ti Istenetek megáldjon titeket mindenben, amit tesztek.+ 20  Amikor leveritek az olajfátok termését, ne kezdjétek újra verni az ágakat. Ami megmarad, az legyen a bevándorlóé, az árváé és az özvegyé.+ 21  Ha a szőlőtökben szüreteltek, ne menjetek vissza összeszedni, ami megmaradt. Legyen az a bevándorlóé, az árváé és az özvegyé. 22  Ne feledjétek, hogy rabszolgák voltatok Egyiptom földjén. Ezért parancsolom nektek, hogy ezt tegyétek.

Lábjegyzetek

Vagy: „eltaszítja magától”.
Vagy: „mert az életét, veszi el”; „mert a lelkét veszi el”.
Vagy: „egy izraelita lelket”.
A „leprának” fordított héber szó tág jelentésű, és különféle fertőző bőrbetegségekre utalhat. Olyan fertőzéseket is magában foglalhat, amelyek ruhán vagy házon keletkeznek.
Szó szerint: „kapuidon belül”.
Vagy: „a lelke”.
Vagy: „apátlan gyermek”.

Jegyzetek

Multimédia