5Mózes 20:1–20

20  Ha hadba szálltok az ellenségeitekkel, és látjátok a lovaikat meg a harci szekereiket és a csapataikat, melyek a tieiteknél nagyobbak, ne féljetek tőlük, mert veletek van Jehova, a ti Istenetek, aki felhozott titeket Egyiptom földjéről.+  Amikor harcra készülődtök, a pap álljon elő, és beszéljen a néppel.+  Mondja ezt nekik: »Halld, ó, Izrael! Most harcra készültök az ellenségeitekkel. Ne legyen bátortalan a szívetek. Ne féljetek, ne rettegjetek és ne reszkessetek tőlük,  mert Jehova, a ti Istenetek veletek vonul, hogy harcoljon értetek az ellenségeitekkel, és megmentsen benneteket.+«  A vezetők is beszéljenek a néppel: »Ki az, aki új házat épített, és még nem avatta fel? Menjen haza, mert még meghal a csatában, és valaki más avatja fel azt.  Ki az, aki szőlőt ültetett, de még nem szüretelte le a termését? Menjen haza, mert még meghal a csatában, és más szüreteli le.  És ki az, aki eljegyzett egy nőt, és nem vette még el? Menjen haza,+ mert még meghal a csatában, és valaki más veszi azt el.«  A vezetők még ezt is kérdezzék meg a néptől: »Ki az, aki fél és bátortalan?+ Menjen haza, nehogy elcsüggessze a testvéreit is*.+«  Miután a vezetők elmondták ezeket a népnek, jelöljenek ki a sereg élére parancsnokokat, hogy vezessék a népet. 10  Amikor egy város közelébe mentek, hogy harcoljatok ellene, hirdessétek ki a békefeltételeket.+ 11  Ha elfogadja a feltételeiteket, és megnyitja előttetek a kapuit, akkor az ott lakók legyenek a kényszermunkásaitok, és szolgáljanak titeket.+ 12  De ha nem köt békét veletek, hanem harcba száll ellenetek, akkor vegyétek ostrom alá, 13  és Jehova, a ti Istenetek segíteni fog nektek, hogy legyőzzétek, ti pedig minden férfit öljetek meg karddal. 14  De a nők, a gyermekek, az állatok, és mindaz, ami a városban van, az egész zsákmány legyen a tiétek.+ Egyétek az ellenségeitektől szerzett zsákmányt, melyet Jehova, a ti Istenetek nektek adott.+ 15  Így tegyetek az összes várossal, amelyek nagyon messze vannak tőletek, és amelyek nem ezeknek a közelben élő nemzeteknek a városai. 16  Ezeknek a népeknek a városaiban viszont, melyeket Jehova, a ti Istenetek nektek ad örökségként, ne hagyjatok életben senkit sem, aki lélegzik.+ 17  Teljesen pusztítsátok el ezeket a népeket: a hettitákat, amoritákat, kánaánitákat, perizitákat, hivvitákat és jebuszitákat,+ ahogy Jehova, a ti Istenetek parancsolta nektek. 18  Így nem tudnak megtanítani titeket az utálatos szokásaikra, arra, ahogyan az isteneiket imádják, és nem fogtok vétkezni Jehova, a ti Istenetek ellen.+ 19  Ha sok napon át ostromoltok egy várost, hogy bevegyétek, ne vágjátok ki a fáit. Egyetek róluk, de ne vágjátok ki azokat.+ Hát ember a mező fája, hogy megostromoljátok? 20  Csak olyan fát vágjatok ki, amelyről tudjátok, hogy nem gyümölcstermő. Egészen addig, míg el nem esik a város, amellyel hadban álltok, kivághatjátok az ilyen fákat, hogy bekerítsétek velük a várost.

Lábjegyzetek

Vagy: „megolvassza a testvéreinek a szívét, ahogy az ő szíve is megolvadt”.

Jegyzetek

Multimédia