4Mózes 4:1–49

4  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek és Áronnak:  „Számoljátok meg Lévi fiai közül Kehát fiait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint,  azokat, akik 30+ és 50+ év közöttiek, és akik azt a megbízatást kapták, hogy a találkozás sátrában dolgozzanak.+  Kehát fiai egészen szent feladatokat fognak ellátni.+ A következő feladataik lesznek a találkozás sátrában:  Amikor a tábor útnak indul, Áron és a fiai menjenek be a sátorba, vegyék le a függönyt+, és takarják be vele a szövetségládát*+.  Majd tegyenek rá egy fókabőr takarót, terítsenek a tetejére egy kék színű anyagot, és dugják bele a rúdjait+, amelyekkel hordozzák.  Terítsenek egy kék anyagot a jelenlét kenyerének az asztalára+ is, és tegyék rá a tálakat, poharakat, csészéket és az italáldozathoz használt kancsókat.+ A kenyér+, melyet rendszeresen felajánlanak, maradjon rajta.  Azután terítsék le ezeket egy skarlátvörös anyaggal, fedjék be egy fókabőr takaróval, és dugják bele a rúdjait+, amelyekkel hordozzák.  Vegyenek azután egy kék anyagot, és takarják le a lámpatartót+, a lámpáit+, lámpabélcsipeszeit*, tűztartóit+ és az összes edényt, melyben a lámpákhoz szükséges olajat tartják. 10  Majd csomagolják be minden eszközével együtt egy fókabőr takaróba, és tegyék rá egy deszkára, amellyel hordozhatják. 11  Az aranyoltárt+ is terítsék le kék anyaggal, majd takarják le egy fókabőr takaróval, és dugják bele a rúdjait+, amelyekkel hordozzák. 12  Vegyék a szent helyen használatos összes eszközt+, tegyék bele őket egy kék anyagba, takarják be egy fókabőr takaróval, és tegyék rá egy deszkára, amellyel hordozhatják. 13  Azután takarítsák el a hamut* az oltárról+, és takarják be az oltárt bíborszínű gyapjútakaróval. 14  Tegyék rá az oltárnál használatos összes felszerelési tárgyat:+ a tűztartókat, villákat, lapátokat és a tálakat. Majd tegyenek rá egy fókabőr takarót, és dugják bele a rúdjait+, amelyekkel hordozzák. 15  Amikor a tábor útnak indul, Áron és a fiai takarják be a szent helyet+ és az ott használt összes felszerelési tárgyat. Miután végeztek, jöjjenek Kehát fiai, hogy elvigyék azokat,+ de ne érjenek hozzá a szent helyhez, mert akkor meg kell halniuk.+ Ez Kehát fiainak a találkozás sátrával kapcsolatos feladata*. 16  Áron pap fiának, Eleázárnak+ a felügyelete alá tartozik a világításhoz szükséges olaj+, az illatos füstölőszer+, a rendszeresen bemutatott gabonaáldozat és a felkenetési olaj+. Ő felügyeli az egész hajlékot, mindent, ami benne van, beleértve a szent helyet és a felszerelési tárgyait.” 17  Jehova még ezt is mondta Mózesnek és Áronnak: 18  „Ne hagyd, hogy a kehátiták családjainak+ a törzsét meg kelljen ölni, és kivesszenek a léviták közül. 19  Azért tedd meg ezeket, hogy életben maradjanak, és ne haljanak meg, amikor az egészen szent dolgok közelébe mennek.+ Áron és a fiai menjenek be, és ők mondják meg, hogy melyiküknek mi legyen a feladata, és mit hordozzon. 20  Amikor bemennek a találkozás sátrába, egy pillanatra sem láthatják a szent dolgokat, mert akkor meg kell halniuk.”+ 21  Jehova ezután ezt mondta Mózesnek: 22  „Számold meg Gerson fiait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint. 23  Vegyél nyilvántartásba minden 30 és 50 év közötti személyt, akik azt a megbízatást kapták, hogy a találkozás sátrában szolgáljanak. 24  A gersoniták családjainak a következő dolgokra kell gondot fordítaniuk, illetve ezeket kell hordozniuk:+ 25  Ők vigyék a hajlék sátorlapjait+, a találkozás sátrát, annak takaróját és a tetejére való fókabőr takarót,+ a találkozás sátrának a bejáratán lévő kárpitot*+, 26  a hajlék és az oltár körül lévő udvar vásznait+, az udvar bejáratán lévő kárpitot*+ és a sátorköteleket. Ők vigyék az összes ezekhez tartozó eszközt és mindazt, amire szükség van a szolgálatukhoz. Mindez az ő feladatuk. 27  Áron és a fiai felügyeljék a gersoniták+ minden munkáját és azt, hogy mit hordozzanak. Ezekkel a feladatokkal bízzátok meg őket. 28  Ez a feladatuk a gersoniták családjainak a találkozás sátrában,+ és a munkájukat Áron pap fiának, Itamárnak+ az irányítása alatt végzik. 29  Vedd nyilvántartásba Mérári fiait+ is a családjaik és a nemzetségeik szerint. 30  Vedd nyilvántartásba azokat a 30 és 50 év közöttieket, akik azt a megbízatást kapták, hogy a találkozás sátránál dolgozzanak. 31  A találkozás sátránál végzett szolgálatuk a következőkre terjed ki: nekik kell hordozniuk+ a hajlék deszkakereteit+, rúdjait+, oszlopait+ és csaplyukas talpait+, 32  az udvar körüli oszlopokat+ és azok csaplyukas talpait+, sátorcövekeit+, sátorköteleit és minden ezekhez tartozó felszerelést. Ők látják el az összes ezekkel kapcsolatos teendőket. Név szerint jelöljétek ki, hogy melyikük mit hordozzon. 33  Ez a feladatuk a méráriták családjainak+ a találkozás sátránál, és a munkájukat Áron pap fiának, Itamárnak az irányítása alatt végezzék.+ 34  Mózes, Áron és a közösség fejedelmei+ ekkor nyilvántartásba vették a kehátiták fiait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint, 35  azokat, akik 30 és 50 év közöttiek, és akik azt a megbízatást kapták, hogy a találkozás sátránál dolgozzanak.+ 36  Összesen 2750 személyt vettek nyilvántartásba a családjaik szerint.+ 37  Őket vették nyilvántartásba a kehátiták családjai közül. Ők azok, akik a találkozás sátránál szolgálnak. Mózes és Áron nyilvántartásba vette őket, ahogy arra Jehova utasítást adott Mózes által.+ 38  Nyilvántartásba vették Gerson fiait+ a családjaik és a nemzetségeik szerint, 39  azokat, akik 30 és 50 év közöttiek, és akik azt a megbízatást kapták, hogy a találkozás sátránál dolgozzanak. 40  Összesen 2630 személyt vettek nyilvántartásba a családjaik és a nemzetségeik szerint.+ 41  Őket vették nyilvántartásba Gerson fiainak a családjai közül. Ők azok, akik a találkozás sátránál szolgálnak. Mózes és Áron nyilvántartásba vette őket, ahogy arra Jehova utasítást adott.+ 42  Nyilvántartásba vették Mérári fiait a családjaik és a nemzetségeik szerint, 43  azokat, akik 30 és 50 év közöttiek, és akik azt a megbízatást kapták, hogy a találkozás sátránál dolgozzanak.+ 44  Összesen 3200 személyt vettek nyilvántartásba a családjaik szerint.+ 45  Őket vették nyilvántartásba a méráriták családjai közül. Mózes és Áron nyilvántartásba vette őket, ahogy arra Jehova utasítást adott Mózes által.+ 46  Mózes, Áron és Izrael fejedelmei nyilvántartásba vettek minden lévitát a családjaik és a nemzetségeik szerint. 47  Ők 30 és 50 év közöttiek, és azt a megbízatást kapták, hogy a találkozás sátránál dolgozzanak, és hordozzanak mindent, ami a sátorhoz tartozik.+ 48  Összesen 8580 személyt vettek nyilvántartásba.+ 49  Ahogy Jehova utasította Mózest, nyilvántartásba vették őket aszerint, hogy kinek mi a feladata, és mit hordoz. Nyilvántartásba vették őket, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „a bizonyság ládáját”.
Vagy: „fogóit”.
Vagy: „zsíros hamut”, azaz olyan hamut, amelyet átitatott az áldozatok zsírja.
Szó szerint: „terhe”.
Vagy: „függönyt”.
Vagy: „függönyt”.

Jegyzetek

Multimédia